[Hoá-TL]-Đề chọn HSG

Thảo luận trong 'Môn HÓA HỌC' bắt đầu bởi pepun.dk, 8 Tháng mười 2011.

Lượt xem: 5,818

 1. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Đây là đề trường mình, tg:2h

  1.(1,5đ) Đốt cháy hoàn toàn 2,54 gam este E (khoong chứa chức khác) mạch hở, được tạo ra từ axit đơn chức và ancol, thu được 2,688 lít khí [TEX]CO_2[/TEX] (đktc) và 1,26 gam nước. ). 0,1 mol E t/d vừa đủ với 200 ml NaOH 1,5M tạo muối và ancol. Đốt cháy toàn bộ lượng rượu này được 6,72l [TEX]CO_2[/TEX] (đktc).Xác định CTPT, CTCT của E


  2.(1,5đ)
  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm [TEX]FeS_2[/TEX] và [TEX]FeCO_3[/TEX] bằng dd [TEX]HNO_3[/TEX] đặc, nóng thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí X, Y. Làm lạnh hh khí A xuống nhiệt độ thấp hơn thu được hỗn hợp khí B (gồm 3 khí X, Y, Q), có tỉ khối của B so với [TEX]H_2[/TEX] bằng 30. Biết hiệu suất phản ứng chuyển hoá X thành Q đạt 60%. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Biết trong phản ứng của [TEX]HNO_3[/TEX] với hh chỉ có 1 sp khử của [TEX]N^{+5}[/TEX]


  3.(1,5đ)
  Đốt cháy hỗn hợp A gồm 2 hiđocacbon X, Y cùng dãy đồng đẳng mạch hở. Hấp thụ toàn bộ sp cháy vào 4,5l dd [TEX]Ca(OH)_2[/TEX] 0,02M, thu được kết tủa và khối lượng dd tăng 3,78g. Cho dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] vừa đủ vào dd thu được kết tủa lại tăng thêm, tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85g. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với He < 10. Xác định CTCT của X, Y; biết các pư xảy ra hoàn toàn


  4.(2đ)
  Có các chất hữu cơ A, B, C, D, E mạch hở thành phần chứa C, H, O. Khi ở cùng đk vè nhiệt độ, áp suất thì 0,375g hơi mỗi chất này đều chiếm những thể tích bằng thể tích của 0,275g khí [TEX]CO_2[/TEX]

  Trộn a(g) chất A với a(g) chất B được hỗn hợp [TEX]X_1[/TEX]
  Trộn b(g) chất A với b(g) chất B được hỗn hợp [TEX]X_2[/TEX]
  Trộn c(g) chất A với c(g) chất B được hỗn hợp [TEX]X_3[/TEX]
  Trộn d(g) chất A với d(g) chất B được hỗn hợp [TEX]X_4[/TEX]

  Hãy xđ CTCT các chất, biết rằng nếu lấy m(g) mồi hỗn hợp [TEX]X_1,X_2,X_3,X_4[/TEX] lần lượt t/d Na dư và NaOH dư thì nhận thấy:
  -Số mol [TEX]H_2[/TEX] sinh ra từ các hỗn hợp trên có tỉ lệ tương ứng là 2:1:1:1
  -Số mol NaOH tham gia pư từ các hỗn hợp trên có tỉ lệ tương ứng là 1:1:0:1 ...Lúc nảy là 1:2:0:1


  5.( 1,5đ)
  Phèn chua là 1 loại muối sunfat kép có CT [TEX]KAl(SO_4)_2.12H_2O[/TEX]
  (a) Khi hoà tan phèn chua trong nước, dd thu được có thể có những ion nào (bỏ qua tương tác ion sunfat với nước) và có mt axit hay bazo ? Giải thích.
  (b) Thêm V (ml) dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] 0,1M vào 100ml dd [TEX]KAl(SO_4)_2[/TEX] 0,1 M thu được 2,1375g kết tủa. Tính V


  6.(2đ)
  Cho X là 1 muối nhôm (khan), Y là 1 muối vô cơ (khan) khác. Hoà tan m(g) hh 2 muối X, Y (có cùng số mol như nhau) vào nước, thu được dd A. Thêm từ từ dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] vào dd A cho đến dư được dd B, kết tủa D và khí C. Axit hoá dd B bằng [TEX]HNO_3[/TEX] rồi thêm [TEX]AgNO_3[/TEX] vào thấy xuất hiện kết tủa trắng. Kết tủa trắng này bị đen dần khi để ngoài ánh sáng. Khi thêm dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] vào dd A thì kết tủa đạt giá trị max( kết tủa E), sau đó thêm tiếp dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] vào thì lượng kết tủa đạt giá trị min (kết tủa D). Nung các kêt tủa E và D đến khối lượng không đổi, thu được 6,248g và 5,126g các chất rắn tương ứng. Cho biết: D ko tan trong dd [TEX]HNO_3[/TEX] đậm đặc (mình vừa sữa lại đoạn đỏ)

  a. Xác định X, Y
  b. Tính m và thể tích khí C ứng với giá trị E max


  Mọi nguời cho ý kiến và làm được bài nào thì làm để mọi ngưòi cùng tham khảo
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng mười 2011
 2. Bài giải:
  nNaOH=0,3 mol => este 3 chức và vì axit là đơn chức nên => ancol là 3 chức
  => đốt cháy ancol này thu được 0,3 mol CO2 nên => ancol là glixerol
  => CTPT của este là: CnH(2n-2k)O6
  áp dụng bảo toàn khối lượng => nO2=0,125 mol

  CnH(2n-2k)O6 + (3n-k-6)/2 O2-----> nCO2 + (n-k)H2O
  ..................................0,125.................0,12..........0,07

  Từ phương trình trên ta giải hệ => n=12; k=5
  => CTPT: C12H14O6
  Đến đây thì dễ dàng suy ra CTCT của este có các TH là:
  CH2-OOC-CH=CH2
  [TEX]\mid [/TEX]
  CH-OOC-CH=CH2
  [TEX]\mid [/TEX]
  CH2-OOC-CH=CH2
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng mười 2011
 3. Tỷ lệ: [TEX]n_{NaOH} : n_{E} = 3 : 1[/TEX] => E là este 3 chức tạo từ axit đơn chức và ancol 3 chức.

  => [TEX]n_{ancol} = n_E = 0,1mol[/TEX]

  Đốt cháy ancol thu được: [TEX]n_{CO_2} = 0,3mol[/TEX]

  => số nguyên tử C trong ancol = 3

  CTCT của ancol là: [TEX]C_3H_5(OH)_3[/TEX]

  [TEX]n_{CO_2} = 0,12mol[/TEX] ; [TEX]n_{H_2O} = 0,07mol => n_O = 0,06 => C : H : O = 12 : 14 : 6[/TEX]

  => CTĐG của E: [TEX](C_{12}H_{14}O_6)_n[/TEX]

  Vì E là este 3 chức => n = 1 => CTPT của E: [TEX]C_{12}H_{14}O_6[/TEX]

  E chứa 6 liên kết [TEX]\pi[/TEX], trong đó 3 liên kết [TEX]\pi[/TEX] nằm trong nhóm định chức (-COO-), 3 liên kết [TEX]\pi[/TEX] còn lại nằm trong gốc hydrcacbon của axit.

  CTCT của E.
  [TEX]CH_2-OOC-CH=CH_2[/TEX]
  [TEX]|[/TEX]
  [TEX]CH-OOC-CH=CH_2[/TEX]
  [TEX]|[/TEX]
  [TEX]CH_2-OOC-CH=CH_2[/TEX]
   
 4. [/QUOTE]2. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm [TEX]FeS_2[/TEX] và [TEX]FeCO_3[/TEX] bằng dd [TEX]HNO_3[/TEX] đặc, nóng thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí X, Y. Làm lạnh hh khí A xuống nhiệt độ thấp hơn thu được hỗn hợp khí B (gồm 3 khí X, Y, Q), có tỉ khối của B so với [TEX]H_2[/TEX] bằng 30. Biết hiệu suất phản ứng chuyển hoá X thành Q đạt 60%. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Biết trong phản ứng của [TEX]HNO_3[/TEX] với hh chỉ có 1 sp khử của [TEX]N^{+5}[/TEX][/QUOTE]


  Phản ứng

  [TEX]FeS_2 - 15e \to\ Fe^{3+} + 2SO_4^{2-}[/TEX]
  [TEX]x---15x[/TEX]

  [TEX]FeCO_3 + 2H^+ - e \to\ Fe^{3+} + CO_2 + H_2O[/TEX]
  [TEX]y--------y--------y[/TEX]

  [TEX]NO_3^- + e \to\ NO_2[/TEX]
  [TEX]mol---z---z[/TEX]

  [TEX]2NO_2 \to\ N_2O_4[/TEX]
  [TEX]0,6z-----0,3z[/TEX]

  Bảo toàn e:

  => [TEX]z = 15x + y[/TEX]

  Từ tỷ khối ta có:

  => [TEX]44y + 46z = 60(y + 0,3z + 0,4z)[/TEX]

  => [TEX]4y = z = 15x + y => y = 5x[/TEX]

  [TEX]%FeS_2 = \frac {120x*100}{120x + 116y} = \frac {120*100}{700} = 17,14%[/TEX]


  [TEX]%FeCO_3 = 100% - 17,14% = 82,86%[/TEX]
   
 5. [/QUOTE]3. Đốt cháy hỗn hợp A gồm 2 hiđocacbon X, Y cùng dãy đồng đẳng mạch hở. Hấp thụ toàn bộ sp cháy vào 4,5l dd [TEX]Ca(OH)_2[/TEX] 0,02M, thu được kết tủa và khối lượng dd tăng 3,78g. Cho dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] vừa đủ vào dd thu được kết tủa lại tăng thêm, tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85g. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với He < 10. Xác định CTCT của X, Y; biết các pư xảy ra hoàn toàn[/QUOTE]

  [TEX]n_{Ca(OH)_2} = 0,09mol[/TEX]

  [TEX]CO_2 + Ca(OH)_2 \to\ CaCO_3 + H_2O[/TEX]
  [TEX]0,09---0,09-----0,09[/TEX]

  [TEX]CO_2 + CaCO_3 + H_2O \to\ Ca(HCO_3)_2[/TEX]
  [TEX]x-----x------------x[/TEX]

  [TEX]Ca(HCO_3)_2 + Ba(OH)_2 \to\ BaCO_3 + CaCO_3 + 2H_2O[/TEX]
  [TEX]x----------------x----x[/TEX]

  Ta có: [TEX]100x + 100(0,09 - x) + 197x = 18,85 => x = 0,05[/TEX]

  Khối lượng dung dịch tăng chính là: [TEX]m_{CO_2} + m_{H_2O} - m_{CaCO_3} = 3,78[/TEX]

  => [TEX]m_{H_2O} = 3,78 + 100*0,04 - 0,14*44 = 1,62gam => n_{H_2O} = 0,09mol[/TEX]

  => [TEX]m_A = 0,14*12 + 0,18 = 1,86 => n_A > \frac {1,86}{40} = 0,0465[/TEX]

  Mà: [TEX]n_A = \frac {0,05}{k - 1} => k - 1 < \frac {0,05}{0,0465} [/TEX]

  => [TEX]k < 2,075 => k = 2 => n_A = 0,05[/TEX]

  => [TEX]\bar {C} = \frac {0,14}{0,05} = 2,8[/TEX]

  => [TEX]X:[/TEX] [TEX]C_2H_2[/TEX] [TEX]=> Y:[/TEX] [TEX]C_3H_4[/TEX] hoặc [TEX]C_4H_6[/TEX]
   
 6. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  3. Đốt cháy hỗn hợp A gồm 2 hiđocacbon X, Y cùng dãy đồng đẳng mạch hở. Hấp thụ toàn bộ sp cháy vào 4,5l dd [TEX]Ca(OH)_2[/TEX] 0,02M, thu được kết tủa và khối lượng dd tăng 3,78g. Cho dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] vừa đủ vào dd thu được kết tủa lại tăng thêm, tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85g. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với He < 10. Xác định CTCT của X, Y; biết các pư xảy ra hoàn toàn[/QUOTE]

  [TEX]n_{Ca(OH)_2} = 0,09mol[/TEX]

  [TEX]CO_2 + Ca(OH)_2 \to\ CaCO_3 + H_2O[/TEX]
  [TEX]0,09---0,09-----0,09[/TEX]

  [TEX]CO_2 + CaCO_3 + H_2O \to\ Ca(HCO_3)_2[/TEX]
  [TEX]x-----x------------x[/TEX]

  [TEX]Ca(HCO_3)_2 + Ba(OH)_2 \to\ BaCO_3 + CaCO_3 + 2H_2O[/TEX]
  [TEX]x----------------x----x[/TEX]

  Ta có: [TEX]100x + 100(0,09 - x) + 197x = 18,85 => x = 0,05[/TEX]

  Khối lượng dung dịch tăng chính là: [TEX]m_{CO_2} + m_{H_2O} - m_{CaCO_3} = 3,78[/TEX]

  => [TEX]m_{H_2O} = 3,78 + 100*0,04 - 0,14*44 = 1,62gam => n_{H_2O} = 0,09mol[/TEX]

  => [TEX]m_A = 0,14*12 + 0,18 = 1,86 => n_A > \frac {1,86}{40} = 0,0465[/TEX]

  Mà: [TEX]n_A = \frac {0,05}{k - 1} => k - 1 < \frac {0,05}{0,0465} [/TEX]

  => [TEX]k < 2,075 => k = 2 => n_A = 0,05[/TEX]

  => [TEX]\bar {C} = \frac {0,14}{0,05} = 2,8[/TEX]

  => [TEX]X:[/TEX] [TEX]C_2H_2[/TEX] [TEX]=> Y:[/TEX] [TEX]C_3H_4[/TEX] hoặc [TEX]C_4H_6[/TEX][/QUOTE]

  Mình nghĩ chỉ tìm dk C2H2 thôi chứ nhỷ Vì tỉ khối luôn là 37,2 t/m mà
   
 7. sot40doc

  sot40doc Guest

  câu 4 có vẻ như đề sai ;))
  những câu còn lại thì quá đơn giản rồi
  đề này mình nếu viết kĩ ra giấy làm , chắc chỉ mất 1h
  câu 6 nhìn thoáng qua hình như là
  [TEX](NH_4)_2SO_4 , AlCl_3[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng mười 2011
 8. sot40doc

  sot40doc Guest

  câu 4 sửa lại vậy vẫn chưa ổn
  mới cho dữ kiện về A ,B , tính đc M mỗi chất = 60
  chưa cho j về C, D , E
    9. Kết tủa trắng bị đen dần khi để ngoài ánh sáng => [TEX]AgCl[/TEX] => dung dịch B có chứa [TEX]Cl^-[/TEX].

  [TEX]n_{Al_2O_3} = \frac {(6,248 - 5,126)}{102} = 0,011mol [/TEX]

  [TEX]A + Ba(OH)_2 \to\ B + D + C[/TEX]

  D không tan trong axit [TEX]HNO_3[/TEX], nên C là khí [TEX]NH_3[/TEX], D là [TEX]BaSO_4[/TEX] ; E là [TEX]Al(OH)_3[/TEX] và [TEX]BaSO_4[/TEX]

  [TEX]n_{BaSO_4} = 0,022mol => n_{SO_4^{2-}} = 0,022mol[/TEX]

  => X là [TEX]AlCl_3[/TEX] [TEX]=> n_X = 0,022mol => n_Y = 0,022mol[/TEX]

  Do đó Y có thể là [TEX](NH_4)_2SO_4[/TEX] hoặc [TEX]NH_4HSO_4[/TEX]

  + Y là [TEX](NH_4)_2SO_4[/TEX]

  =>[TEX] m = 133,5*0,022 + 132*0,022 = 5,841gam[/TEX]

  [TEX]n_C = 2n_{NH4^+} = 0,044mol => V = 0,044*22,4 = 0,9856l[/TEX]

  + Y là [TEX]NH_4HSO_4[/TEX]

  => [TEX]m = 0,022(133,5 + 115) = 5,467gam[/TEX]

  [TEX]n_C = n_{NH4^+} = 0,022mol => V = 0,022*22,4 = 0,4928l[/TEX]
   
 10. snnb

  snnb Guest

  mọi người giúp mình mấy bài này với :
  Cho 9 gam hỗn hợp X gồm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetylamin. TÁc dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl . Gias trị của V là :
  Đ/Á : 200ml (không hiểu sao ra đáp án này đáng nhẽ chỉ là 152ml thôi chứ )

  Bài 2 : Có 2 amin bậc nhất : A là đồng đẳng của anilin và B là đòng đẳng của metylamin . Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam A thu được 336 ml N2 (DKC) ; đốt cháy hoàn toàn B cho hỗn hợp khí và hơi trong đó tỉ lệ V(CO2) :V(H2O) =2:3 .CTCT thu gọn của A ,B lần lượt là :
  Đ/A : CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)3NH2

  Bải 3: đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol 1 amin bậc I(X) với lượng O2 vừa đủ , cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 3,02 gam và còn lại 0,448 lít ở DKTC một chất khí không bị hấp thụ .Khi lọc dung dịch thu được 4 gam kết tủa .CTCT của X là :
  Đ/A : (CH2)2(NH2)2
   
 11. domtomboy

  domtomboy Guest

  bài ni còn k tính đk ý chứ! làm sao mà ra đk những 2 kq thế này!

  đốt B :
  V(CO2) : V(H2O) = 2: 3 ---> C3H7NH2
  đốt A:
  n N2= 0,015 mol --> n A=2.nN2= 0,03 mol --> M A =107 = C7H9N
  thêm đk các amin bậc 1--> CTCT
  sao toàn có d/a het thế này?
  n N2= 0,02 mol ----> nN =
  khối lượng bình tăng = m CO2 + m H2O = 3,02
  n CO2 = n CaCO3 = 0,04 mol ----> nC=
  ====> nH2O =0,07 mol ----> nH =
  ===>số ntu C, H, N trog X (biet nX= 0,2 ---> dễ dag --> x, y, t)
   
 12. snnb

  snnb Guest

  bài 3 : vấn đề là tôi ra đáp án là C2H7N2 còn bài thì đáp án là C2H8N2

  Tiện thể giúp giùm mình thêm mấy bài này nữa :
  Bài 1: Cho xenlulozo p/u với anhiddrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác ) thu đc 5,34 gam hh X gồm xenlulozo triaxetat và xenlulozo diaxetat và CH3COOH để trung hoà axit CH3COOH sinh ra cần dùng 500ml dd NAOH 0,1M , khối lượng của xenlulozo triaxetat và xenlulozo diaxetat trogn dung dịch X là:
  Đ/A : 2,88 g và 2,46 gam

  Bài 2 Thuý phân 25,65 gam mantoz với H=82,5 % thu đc dd X . Cho X tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu được lượng kết tủa Ag là :
  Đ/A : 29,565 g

  Bài 3 : thuý phân dd chứa 34,2 gam mantozo một thời gian . Lấy toàn bộ sản phẩm thu được sau p/u thuỷ phân cho tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 , sau p/u hoàn toàn thu đc 31,32 gam Ag . H =?
  Đ/A : 45%
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2011
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->