[Hóa học]Ôn luyện hóa vô cơ 2

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi namnguyen_94, 4 Tháng hai 2012.

Lượt xem: 428,096

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Sai thì thôi có gì mà phải bức xúc chớ ^^!
  số C trung bình=22/10=2,2
  Mà các H.C còn lại đều có 3 hoặc 4 C.
  => thằng này phải có 1 hoặc 2 C=>Loại A.
  Số H trung bình=28/10=2,8=> y <2,8=> y=2
  Vậy chỉ có thể là C2H2=> B ^^!
   
 2. nhatbach1

  nhatbach1 Guest

  sao bài hồi sáng chưa xong mà post liên tục vậy, hic hic
   
 3. nhatbach1

  nhatbach1 Guest

  câu 1
  feo :x fe2o3 y ( với 1/2 X) theo pư 1
  x + 2y = 0,5
  theo pư 2 kết tủa gồm Ag(x) và agcl( 6y+2x )
  giải hệ ra x: 0,2 y 0,15 thay vào tính 70.4
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2012
 4. nhatbach1

  nhatbach1 Guest

  câu 2 giả sử n sau pư =n2=1 , n trc pư=n1
  ta có n1 = n2 - n NH3 pư=1-0,15 n NH3 ban đầu(x) = 1-0,15x
  => n H2= 1-0,15x - x = 1- 1,15x
  bảo toàn khối lượng m h2 + m nh3 = M sau * 1=1100/109
  x=0,55, => n1=> % : 60
   
 5. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  1/Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều có liên kết cho nhận:
  A.[TEX]NaNO_3[/TEX],[TEX]K_2CO_3[/TEX],[TEX]HClO_3[/TEX],[TEX]P_2O_5[/TEX]
  B[TEX].NH_4Cl[/TEX],[TEX]SO_2[/TEX],[TEX]HNO_3[/TEX],CO.
  C.[TEX]KClO_4[/TEX],HClO,[TEX]SO_3[/TEX],CO.
  D.[TEX]NH_4NO_3[/TEX],[TEX]CO_2[/TEX],[TEX]H_2SO_4[/TEX],[TEX]SO_3.[/TEX]


  2/Điện phân dung dịch [TEX]CuSO_4[/TEX] a mol và NaCl b mol.Khi màu xanh của dung dich vừa mất người ta thu được d/d có môi trường trung tính.Thiết lập quan hệ giữa a và b:

  A.b = 2a
  B.b = 0,5a
  C.b\leq a
  D.b\geq 2a

  3/Cho a gam bọt AL vào dung dịch chứa 0,1 mol [TEX]AgNO_3[/TEX];0,15 mol [TEX]Cu(NO_3)_2[/TEX] và 0,2 mol [TEX]Fe(NO_3)_3[/TEX] thu được dung dịch X và kết tủa Y.Hãy lựa chọn giá trị của a để kết tủa Y thu được chứa 3 kim loại:
  A. a\geq 3,6 gam.
  B.2,7 gam < a < 5,4 gam.
  C.3,6 gam < a \leq 9 gam.
  D.5,4 gam < a \leq 9 gam.

  4/Hòa tan hoàn toàn 21,1 gam hõn hợp gồm [TEX]FeCl_2[/TEX] và NaF(tỉ lệ mol 1: 2) vào 1 lượng nước dư thu đuợc dd X.Cho dung dịch [TEX]AgNO_3[/TEX] dư vào X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam rắn.Tìm m:

  A.39,5 g B.28,7g C.57,9g D.68,7g
   
 6. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Gần thi rồi mà các pro vẫn chăm post bài quá đi mất ^^!
  @hardy:
  NHớ các nhóm chất có LK cho nhận điển hình là CO, NH4+; SO2/ H2SO4/H2SO3; NO3-; PO4 3-,...
  Catot(-):
  Cu2+ + 2e= Cu
  a------->2a
  Anot(+)
  2Cl- = Cl2+2e
  b----------->b
  Màu xanh vừa hết tức là Cu2+ hết mt trung tính nghĩa là Cl- chưa bị điện phân hết( H2O chưa đp)
  => b>= 2a

  kết tủa Y có 3 KL thì 3 KL đó là: Ag; Cu; Fe
  Trong dd chỉ còn Al3+ hoặc cùng lắm là thêm Fe2+
  Ta có:
  nNO3-=1 mol
  Nếu chỉ có Al3+ ( vừa hết)=> nAl3+=1/3=> m=9 gam
  Nếu có thêm Fe2+:
  Thì nFe2+ phải < 0,2 ( còn 1 lượng trở thành kt)
  => n(FeNO3)2 < 0,2=> nNO3-( Fe2+)<0,4
  khi đó nNO3- ( Al3+) > 0,6
  => nAl3+ > 0,2=> m>5,4
  Vậy 5,4 < m < 9

  Chú ý: AgF không phải kết tủa.
  nFeCl2=0,1 và nNaF=0,2
  => kết tủa thu được là AgCl và nAgCl=0,2=> m=28,7 gam
   
 7. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  Câu 1:Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm X và 1 kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại X, Y lần lượt là:
  A. K, Ca B. Li,Be C. Na, Mg D. K, Ba

  Bài 2: Một hỗn hợp X gồm Al và Fe có khối lượng 8,3 gam.Cho X vào 1 lít dung dịch A chứa AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M.Sau khi phản ứng kết thúc được chất rắn B( hoàn toàn không tác dụng với dung dịch HCl) và dung dịch C (hoàn toàn không còn màu xanh của Cu2+).Khối lượng chất rắn B và % khối lượng Al trong hỗn hợp là:
  A.23,6 gam;32,53%
  B.24,8 gam;31,18%
  C.28,7 gam;33,14%
  D.24,6 gaml;32,18%

  Câu 3: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, chân không. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước, thu được 2 lít dung dịch Y. pH của dung dịch Y là
  A. 1,3. B. 1. C. 0,523. D. 0,664.

  Câu 4: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Cu, Al vào HCl dư thấy có 2 gam chất rắn không tan. Nếu trộn thêm 4 gam Mg vào 0,5 gam X thu được hỗn hợp Y. Hàm lượng % của Al trong Y nhỏ hơn 1/3. Cho Y tác dụng với NaOH thì thu được thể tích H2 lớn hơn 2 lít. % Cu trong X là:
  A. 40%
  B. 16,67%
  C. 18,64%
  D. 30%

  bài 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X chứa Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3 thu được 1,568 lít NO2 duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn). Dung dịch thu được tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được 9,76 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 ban đầu là:
  A. 47,2% B. 42,6% C. 46,2% D. 46,6%
   
 8. nhatbach1

  nhatbach1 Guest

  bài 1 thử đáp án :D ra na và mg
  bài 2 hình như A, đề cho như thế thì tức b gồm cu ag tính ra chọn luôn vì các đáp án khác hẳn nhau, nếu tính cụ thể thì cần lưu ý fe lên fe + 2
  bài 3 thường thì viết pư nhưng mình nghĩ như thế này không biết nhanh hơn ko
  đề hỏi ph nên chắc chắn sau nhiệt phân sẽ còn no2 và o2 . ta bảo toàn e cho cu fe và no2, o2 ( số mol no2 dễ tính từ pư nhiệt phân tỉ lệ 1:2 => o2 còn lại sau pư) khi đó pư tạo hno3 chắc chắn sẽ tính theo o2 vì tỉ lệ của pư nhiệt phân vừa đủ trong pư hno3 nhưng do o2 tạo ra 1 phần sẽ td cu và fe +2 nên => o2 thiếu , tính theo o2
  bài 4 hình như sai đề vì 2 dữ kiện không ăn nhập gì cả, đầu tiên là m g thì chứa 2 g cu, sau thì 0,5 g thế thì đâu biết được gì.
  bài 5: dễ tính đc fe, sau đó đặt x,y là fe3o4 và fes2, pt ion sẽ có fe3o4 cho 1 e, fes2 cho 15e, bảo toàn e và bảo toàn nguyên tố fe ta sẽ đc x,y ( 0,002 và 0,04 hình như thế) , sau đó tính đc fe2(so4)3 (bảo toàn S) =>fe(no3)3 . bảo toàn N trong no2, muối nitrat và axit dư( tính đc từ pư cuối) mình được hno3. không biết thế đc không, mình đang gấp nên không tính kịp hihi
   
 9. Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Số gam muối có trong dung dịch X là
  A. 36,6 gam B. 32,6 gam C. 40,2 gam D. 38,4 gam

  Bạn nào giúp mình câu này với, cần gấp lắm, có cách nào nhanh ko
   
 10. nhatbach1

  nhatbach1 Guest

  chào bạn, cái này trong pp bảo toàn khối lượng thầy ngọc có cho nói hay sao ấy
  vì oh- =0,5 h+=0,6 nên pư không có h3po4 hay naoh dư, bản chất là h+ + oh- -> h2o tính đc h2o rồi bạn bảo toàn khối lượng ra A
   
 11. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  1/Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol [TEX]H_2SO_4[/TEX]( tỉ lệ mol x : y = 2:5),thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sulfat.Khối lượng muối sắt (III) tạo thành trong dung dịch là:

  A.80x B.160x C.80y D.40y

  2/Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm MgO,[TEX]Zn(OH)_2[/TEX],Al,[TEX]FeCO_3[/TEX],[TEX]Cu(OH)_2[/TEX],Fe trong dung dịch H_2SO_4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch X.Cho vào X một lượng [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] dư thu được kết tủa Y.Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn Z,sau đó dẫn luồng CO dư( ở nhiệt độ cao) từ từ đi qua Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được rắn G.Trong G chứa:

  A.MgO,[TEX]Al_2O_3[/TEX],Fe,Cu,ZnO.
  B.MgO,[TEX]BaSO_4[/TEX],Fe,Cu.
  C.BaO,Fe,Cu,Mg,[TEX]Al_2O_3[/TEX].
  D.[TEX]BaSO_4[/TEX],MgO,Zn,Fe,Cu.

  3/Cho hơi nước đi qua than nung đỏ thu được 78,4 lít hỗn hợp khí X (đkc) gồm CO,CO_2,H_2.Oxi hóa hết 1/2 hỗn hợp X bằng CuO nóng thu được rắn Y.Hòa tan hoàn toàn Y trong dd [TEX]HNO_3[/TEX] loãng thu được 22,4 lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất).Phần trăm thể tích [TEX]CO_2[/TEX] trong X là:

  A.28,57%
  B.18,42%
  C.57,14%
  D.14,28%.
   
 12. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Trong dd chứa Fe2+ và Fe3+
  nSO42-=mSO2=y/2=1,25x
  => nFe2+ + nFe3+ =x
  2nFe2+ + 3nFe3+ =2nSO4 2-=2,5x
  => nFe3+=nFe2+=0,5x
  => m(Fe2(SO4)3)=0,5x.200=100x=40y
  MgO,Zn(OH)_2,Al,FeCO_3,Cu(OH)_2,Fe---- H2SO4 dư--->ddX (MgSO4; ZnSO4; Al2(SO4)3; FeSO4; CuSO4)---Ba(OH)2 dư---->Mg(OH)2; Fe(OH)2; Cu(OH)2; BaSO4--nung-->MgO; Fe2O3; CuO; BaSO4----CO------>G ( MgO; Fe; Cu; BaSO4)


  nCuO=nCu=3nNO/2=1,5 mol
  => 1/2(nCO+nH2)=1,5=> nCO+nH2=3 mol=> nCO2=3,5-3=0,5 mol
  Ta có:
  H2O + C = CO + H2
  ------------x----->x
  2H2O + C = CO2 + 2H2
  --------------0,5--->1
  2x+1,5=3,5=> x=1
  => nCO=1 và nH2=2
  => %CO2=0,5/3,5=14,28%
  Đề này nó hỏi dễ quá.

  HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI TẠI TOPIC NÀY SAU KHI KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2012 KẾT THÚC. CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT NHA !!!!!!!
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2012
 13. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu hh khí A gồm CO,CO2,H2.Toàn bộ lượng khí A vừa đủ để khử hết 72g CuO thành Cu và thu m(g) H2O.Lượng nước này hấp thụ vào 8,8g dd H2SO4 98% thì dd axit H2SO4 giảm xuống còn 44%.Thành phần % theo thể tích CO2 trong hh khí A là
  A.28,75 B.16,14 C...14,29 D.13,24

  Hòa tan 54,44g hh X gồm PCl3 và PBr3 vào nước được dd Y.Để trung hòa hoàn toàn dd Y cần 500ml dd KOH 2,6M.Thành phần % theo khối lượng của PCl3 trong X là
  a.26,96% b.12,125% c.8,08% d.30,31%

   
 14. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  Ta có: [tex]\frac{8,624}{8,8 + mH_2O} = 0,44 --> mH_2O = 10,8 gam --> nH_2O = 0,6 mol[/tex]
  --> [tex]nCO = 0,3 mol[/tex]
  --> nCO2 = 0,15 mol ==> %VCO2 = 14,29 %

  Gọi nPCl3 = a mol ; nPBr3 = b mol
  --> 137,5a + 271b = 54,44
  + nKOH = 1,3 mol --> 5a + 5b = 1,3
  ==> a = 0,12 mol ; b = 0,14 mol
  ==> %PCL3 = 30,31 %
   
 15. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Namnguyen: Tưởng ông về vườn rồi chứ, vẫn lên nữa à ^^!
  Bài này dạng khá cơ bản.
  C + H2O = CO + H2
  C + 2H2O = CO2 + 2H2
  Sau khi khử 0,9 mol CuO => x mol H2O và y mol CO2
  Hấp thu vào 8,8 gam H2SO4 98% => 44% vậy lượng nước bị giữ lại là 8,8.0,98/0,44-8,8=10,8 gam=> x=0,6
  => nH2=0,6=> nCO=0,3; nCO2=(nH2-nCO)/2=0,15
  => %CO2=0,15/(0,15+0,9)=1/7=14,29%
  Gọi nPCl3=x và nPBr3 =y
  => 137,5x+271y=54,44
  Khi hoà vào nước:
  PCl3 + 3H2O = H3PO3 + 3HCl
  x----------------->x----->3x
  PBr3 + 3H2O = H3PO3 + 3HBr
  y----------------y--------3y
  Cần chú ý H3PO3 là axit 2 nấc => x mol H3PO3--> 2x mol H+
  Vậy 5x+5y=1,3
  =>x=0,12 và y=0,14
   
 16. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  chào

  CHÚC CÁC BẠN CỦA NAM THÀN CÔNG TRONG KÌ THI ĐH :x
  _______________GOOD LUCK_________________:)
  ___________CỐ LÊN NÀO MỌI NGƯỜI !!!!!!_____:D
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->