Hóa 12 Hóa 12

Linh Junpeikuraki

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
1,992
2,110
321
Thái Bình
THPT
oái cái đáp án này là CTPT viết vầy chung chung sao thử đc
ta có nO2 đem đôt=nO2 đốt T+nO 2( đốt ancol) (chú ý khi học este có )
=>nO2 (đốt ancol)=0,45 mol
ta có nancol=nKOH=0,3
gọi ancol CnH2n+2O
mà nO2=0,45 trên (trong pứ cháy ancol)
=>n=1=>CT CH3OH
đặt nCO2=x nH2O=y (PT cháy X)
ta có mco2+mh20 (trong X)=mX+mO2 =44x+18y=76,92
ta có 2x+y=3,66(BTNT O)
=>nco2=1,38
nH20=0,9
mà số C=nCo2/nX=1,38:0,3=4,6
=> C5
oài 2 đáp án tưởng thử đc
đoạn sau muốn tìm ra thì p tìm ra CT TB của Muối nghĩ thế
 

Cyclones

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng năm 2018
223
216
51
Thanh Hóa
THPT Nghi Sơn
oái cái đáp án này là CTPT viết vầy chung chung sao thử đc

ta có nO2 đem đôt=nO2 đốt T+nO 2( đốt ancol) (chú ý khi học este có )
=>nO2 (đốt ancol)=0,45 mol
ta có nancol=nKOH=0,3
gọi ancol CnH2n+2O
mà nO2=0,45 trên (trong pứ cháy ancol)
=>n=1=>CT CH3OH
đặt nCO2=x nH2O=y (PT cháy X)
ta có mco2+mh20 (trong X)=mX+mO2 =44x+18y=76,92
ta có 2x+y=3,66(BTNT O)
=>nco2=1,38
nH20=0,9
mà số C=nCo2/nX=1,38:0,3=4,6
=> C5
oài 2 đáp án tưởng thử đc
đoạn sau muốn tìm ra thì p tìm ra CT TB của Muối nghĩ thế
E cx đoán C5 chị ạ
 
Top Bottom