hóa 12

 1. Phạm Tiến Sơn

  Hóa 12 Động lực và kinh nghiệm học Hóa

  cho em hỏi về 3 thằng cuối nó cứ lạ lạ sao ấy , vs cả em học hóa thầy Ngọc hơi nản ( mặc dù đã có khóa nền tảng bổ trợ) mọi người cho em xin động lực và kinh nghiệm học hóa với thầy Ngọc được không ạ ? tại em quen học thầy Thắng.
 2. Isla Chemistry

  Hóa 12 Ảo thuật cùng hợp kim Ga-Al

  Hãy cùng xem video dưới đây và tìm hiểu về hợp kim Ga-Al nhé :Tonton16 Khi dùng giấy nhám đánh sạch lớp oxit bảo vệ bề mặt của lon nhôm và thêm vào đó galium ở dạng lỏng, ta thấy có điều kì diệu sẽ xảy ra. Tại sao lại như vậy ? Câu trả lời là do galium dễ dàng “hòa tan” nhôm tại nhiệt độ...
 3. huonghg123

  Hóa 12 hóa 12 khó

  hòa tan hoàn toàn m gam bột Mg vào 250 ml dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn B cân nặng 3,44 gam và dung dịch C chứa 2 muối. Thêm dung dịch Nh3 1M vào dung dịch C đến khi thu được kết tủa không đổi thì đã dùng 120 ml. Lọc kết tủa đem nung đến...
 4. huonghg123

  Hóa 12 bài tập

  Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic và axit metacrylic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 70 ml dung Ca(OH)2 1M thu được 5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 0,22 gam. Giá trị của m là
 5. huonghg123

  Hóa 12 bt hóa hữu cơ

  Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, vinyl axetat, buta-1,3-đien và vinyl axetilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X bằng 54,88 lít khí O2 (đktc, vừa đủ), thu được khí CO2 và 23,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của vinyl axetilen trong X là: A. 30,50%. B. 31,52%. C. 21,55%. D. 33,35%
 6. huonghg123

  Hóa 12 giải thích

  Trong thực tế dầu ăn và mỡ động vật chất nào dễ bị ôi thiu hơn? Tại sao???? Tại sao người ta không dùng lại các loại dầu mỡ đã đun sôi?????
 7. T

  Hóa 12 phản ứng nhiệt nhôm

  bạn nào giúp mình bài này với Trộn 0,54g bột Al với hh bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X trong dd HNO3 thu được 0,896 lít (dkc) hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO. Tỉ khối của X so với H2
 8. huonghg123

  Hóa 12 tìm CTPT

  Đốt cháy hoàn toàn 13,52g hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp X, Y. Sản phẩm cháy cho lội chậm qua dd nước vôi trong dư, thu được 65g kết tủa. Tìm CTPT X, Y (với MX > MY)
 9. huonghg123

  Hóa 12 chất béo

  Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
 10. huonghg123

  Hóa 12 Este

  Hỗn hợp chất X gồm các thành phần C, H, O chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô can Y thu được m gam chất rắn. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 g X cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc) thu được...
 11. huonghg123

  Hóa 12 Este

  Este X mạch hở có công thức phân tử dạng CxHyO2 trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong 200ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, cô cạn dụng dịch sau phản ứng thu được 24,4 gam chất rắn. Tìm m
 12. huonghg123

  Hóa 12 Este

  Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và...
 13. Cyclones

  Hóa 12 Hóa 12

 14. D

  Hóa 12 Bài tập hóa 12

  Số đồng phân của X có CTTQ C7H8O4 , sao cho X tham gia phản ứng tráng bạc và tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:4
 15. Cyclones

  Hóa 12 Hóa 12

  @phamthimai146 @Hồng Nhật giúp e bài này đi ạ
 16. Cyclones

  Hóa 12 Hóa 12

  @phamthimai146 @Hồng Nhật giúp e
 17. Cyclones

  Hóa 12 Bài tập este

  @phamthimai146 giúp e bài này đi chị
 18. Kayden

  Hóa Hòa tan hết 15,24g hỗn hợp Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 và dung dịch chứa 22,265g HCl...

  Hòa tan hết 15,24g hỗn hợp Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 và dung dịch chứa 22,265g HCl, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 31,475g chất tan và thấy thoát ra 1,68l hỗn hợp khí Y gồm H2, NO, NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z...
 19. D

  Hóa 12 Hỗn hợp sắt

  Hòa tan hoàn toàn 17,04 gam hỗn hợp gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 trong 660 ml dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 1,68 lít H2 (dktc). Cho AgNO3 dư vào A thấy thoát ra 0,336 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) và tạo m kết tủa . Giá trị m là : Mấy anh chị giải chi tiết dùm em , em cám ơn ạ
 20. D

  Hóa 12 Bài toán tác dụng H3PO4

  Đốt cháy 1,86g P trong oxi dư tạo thành chất X . Cho X tác dụng dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 rồi cô cạn thu được 8,92 gam muối khan , giá trị của a là
Top Bottom