[hoá 12] Toán hoá về sắt

H

hoangtan2312

Vậy nếu anh bảo toàn e, anh làm thế nào, anh sử dụng 4 chất trên luôn à :D, phải quy đổi về dạng 2 chất mà có 1 chất thay đổi e chứ anh ^^!
 
Top Bottom