[hoá 12] Toán hoá về sắt

M

minhquan1032000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.
Cho 5.6 gam Fe tác dụng với oxi thu được 7.52 gam hỗn hợp rắn X.Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư), thu được V lít khí NO (Sản phẩm khử duy nhất ở đktc).Giá trị của V là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 0.448
B. 0.224
C. 4.480
D. 2.240

2
Cho 36 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu vao dung dịch HCl dư.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn không tan là 6.4 gam.Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 64.44%
B. 82.22%
C. 32.22%
D. 25.76%

3
Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNo3 .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26.44 gam chất tan và khí NO(sản phẩm khử duy nhất).

Giá trị của m là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 7.84 gam
B. 6.12 gam
C. 5.6 gam
D. 12.24 gam

4
Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50ml dung dịch HNO3 63% (d=1.38g/ml).Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0.75 a gam, dung dịch Y và 6.104 lít hỗ hợp khí NO,NO2.Cô cạn Y thì số gam muối thu được là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 37.575 gam
B. 62.100 gam
C. 49.745 gam
D. 75.150 gam

Mình không biết giải thế nào mong mọi người giúp đỡ
 
Last edited by a moderator:
H

hoangtan2312

1.
Cho 5.6 gam Fe tác dụng với oxi thu được 7.52 gam hỗn hợp rắn X.Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được V lít khí (Sản phẩm khử duy nhất ở đktc).Giá trị của V là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 0.448
B. 0.224
C. 4.480
D. 2.240
bài này ko cho HNO3 loãng hay gì cả, mình làm theo loãng ra NO nhé
2
Cho 36 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu vao dung dịch HCl dư.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn không tan là 6.4 gam.Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 64.44%
B. 82.22%
C. 35.55%
D. 25.76%
bài này, mình đã từng giải rùi, sai 1 lần, hy vong lần này đúng
đáp án trên là mình sửa lại, nếu sai thì :p


3
Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNo3 .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26.44 gam chất tan và khí (sản phẩm khử duy nhất).

Giá trị của m là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 7.84 gam
B. 6.12 gam
C. 5.6 gam
D. 12.24 gam

4
Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó chiếm 30% về khối lượng) bằng 50ml dung dịch HNO3 63% (d=1.38g/ml).Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0.75 a gam, dung dịch Y và 6.104 lít hỗ hợp khí .Cô cạn Y thì số gam muối thu được là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 37.575 gam
B. 62.100 gam
C. 49.745 gam
D. 75.150 gam

Mình không biết giải thế nào mong mọi người giúp đỡ
những câu kia chịu, dữ liệu thế thì :-SS@-)
 
E

everlastingtb91

1.
Cho 5.6 gam Fe tác dụng với oxi thu được 7.52 gam hỗn hợp rắn X.Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư), thu được V lít khí (Sản phẩm khử duy nhất ở đktc).Giá trị của V là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 0.448
B. 0.224
C. 4.480
D. 2.240

Câu 1 đề khó hiểu thiếu dữ kiện, Fe + O2 liệu pứ có hoàn toàn ko, oxi thế nào, sp tạo ra có rất nhiều kiểu,điều kiện của pứ nữa
 
O

oack

1.
Cho 5.6 gam Fe tác dụng với oxi thu được 7.52 gam hỗn hợp rắn X.Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được V lít khí (Sản phẩm khử duy nhất ở đktc).Giá trị của V là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 0.448
B. 0.224
C. 4.480
D. 2.240
bài này ko cho HNO3 loãng hay gì cả, mình làm theo loãng ra NO nhé
2
Cho 36 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu vao dung dịch HCl dư.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn không tan là 6.4 gam.Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 64.44%
B. 82.22%
C. 35.55%
D. 25.76%
bài này, mình đã từng giải rùi, sai 1 lần, hy vong lần này đúng
đáp án trên là mình sửa lại, nếu sai thì :p


3
Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNo3 .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26.44 gam chất tan và khí (sản phẩm khử duy nhất).

Giá trị của m là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 7.84 gam
B. 6.12 gam
C. 5.6 gam
D. 12.24 gam

4
Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó chiếm 30% về khối lượng) bằng 50ml dung dịch HNO3 63% (d=1.38g/ml).Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0.75 a gam, dung dịch Y và 6.104 lít hỗ hợp khí .Cô cạn Y thì số gam muối thu được là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 37.575 gam
B. 62.100 gam
C. 49.745 gam
D. 75.150 gam

Mình không biết giải thế nào mong mọi người giúp đỡ
những câu kia chịu, dữ liệu thế thì :-SS@-)

tớ tiếp Tân đây ^^
câu 3/ có k/l chất tan là của [TEX]Fe(NO_3)_3 [/TEX]----> số mol của [TEX]Fe(NO_3)_3[/TEX] (lẻ ^^)
---> số mol Fe ---> k/l Fe = 6,12 (sấp sỉ :) ) ----> B:)>-
câu4/ chiếm 30% về k/l là gì zậy :D cái nào chiếm 30% :(
 
T

thancuc_bg

tớ tiếp Tân đây ^^
câu 3/ có k/l chất tan là của [TEX]Fe(NO_3)_3 [/TEX]----> số mol của [TEX]Fe(NO_3)_3[/TEX] (lẻ ^^)
---> số mol Fe ---> k/l Fe = 6,12 (sấp sỉ :) ) ----> B:)>-
câu4/ chiếm 30% về k/l là gì zậy :D cái nào chiếm 30% :(
vậy bài này nó cho 400ml dung dịch HNO3 để làm gì nhể.
 
O

oack

^^ cái nì tớ ko biết :D có thể là để tính CM của HNO3 còn tớ nghĩ nó ko liên quan đến câu hỏi của minh :) thế cậu nghĩ nó cho để làm gì ^^
 
M

minhquan1032000

Mình đã sửa lại đề rồi đáp án của các câu đó tất cả là A nhưng mong các bạn giúp mình cách giải được không
 
T

tobzo

1.
Cho 5.6 gam Fe tác dụng với oxi thu được 7.52 gam hỗn hợp rắn X.Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư), thu được V lít khí NO (Sản phẩm khử duy nhất ở đktc).Giá trị của V là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 0.448
B. 0.224
C. 4.480
D. 2.240

2
Cho 36 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu vao dung dịch HCl dư.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn không tan là 6.4 gam.Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 64.44%
B. 82.22%
C. 32.22%
D. 25.76%

3
Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNo3 .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26.44 gam chất tan và khí NO(sản phẩm khử duy nhất).

Giá trị của m là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 7.84 gam
B. 6.12 gam
C. 5.6 gam
D. 12.24 gam

4
Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50ml dung dịch HNO3 63% (d=1.38g/ml).Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0.75 a gam, dung dịch Y và 6.104 lít hỗ hợp khí NO,NO2.Cô cạn Y thì số gam muối thu được là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 37.575 gam
B. 62.100 gam
C. 49.745 gam
D. 75.150 gam

1, nFe= 0,1 mol ; nO = 0,12 mol
O .............+ 2e -----> O2-
0,12 mol... 0,24 mol
Fe -----> Fe3+.......+ 3e
0,1 mol.................0,3 mol
N5+ 3e-----> N2+
..... 3x mol..... x mol
Do số e cho = e nhận => 0,3 = 0,24 + 3x => x = 0,02
=> V = 0,448 l

2, có thể viết phương trình tổng quát như sau:
Fe3O4 + Cu + 8HCl ------> 3FeCl2 + CuCl2 + 4H2O
x mol.... x mol
=> 232x + 64x + 6,4 = 36 => x = 0,1 mol
Câu này phải hỏi %của Fe3O4 chứ nhỉ => % = 64,44%

3,câu này phải cho thêm nồng độ mol của HNO3 nữa. Cần chú ý trường hợp trong dd muối có Fe(NO3)2

4, số gam Fe trong hỗn hợp = 0,3a > 0,25a gam kim loại đã phản ứng.
=> Muối trong dd là Fe(NO3)2
Tống số mol nito = 50.1,38.63% : 63 = 0,69 mol
Số mol nito trong hỗn hợp khí 6,104 : 22,4 = 0,2725
=> Số mol nito trong muối Fe(NO3)2 = 0,69 - 0,2725 = 0,4175 mol
=> khối lượng muối là : 180. 0,4175:2 = 37,575 g
 
Last edited by a moderator:
C

camdorac_likom

1.
4
Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50ml dung dịch HNO3 63% (d=1.38g/ml).Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0.75 a gam, dung dịch Y và 6.104 lít hỗ hợp khí NO,NO2.Cô cạn Y thì số gam muối thu được là

Chọn một đáp án dưới đây
A. 37.575 gam
B. 62.100 gam
C. 49.745 gam
D. 75.150 gam

Mình không biết giải thế nào mong mọi người giúp đỡ
1, nFe= 0,1 mol ; nO = 0,12 mol
O .............+ 2e -----> O2-
0,12 mol... 0,24 mol
Fe -----> Fe3+.......+ 3e
0,1 mol.................0,3 mol
N5+ 3e-----> N2+
..... 3x mol..... x mol
Do số e cho = e nhận => 0,3 = 0,24 + 3x => x = 0,02
=> V = 0,448 l

2, có thể viết phương trình tổng quát như sau:
Fe3O4 + Cu + 8HCl ------> 3FeCl2 + CuCl2 + 4H2O
x mol.... x mol
=> 232x + 64x + 6,4 = 36 => x = 0,1 mol
Câu này phải hỏi %của Fe3O4 chứ nhỉ => % = 64,44%

3,câu này phải cho thêm nồng độ mol của HNO3 nữa. Cần chú ý trường hợp trong dd muối có Fe(NO3)2

4, số gam Fe trong hỗn hợp = 0,3a < 0,25a gam kim loại đã phản ứng.
=> Muối trong dd là Fe(NO3)2
Tống số mol nito = 50.1,38.63% : 63 = 0,69 mol
Số mol nito trong hỗn hợp khí 6,104 : 22,4 = 0,2725
=> Số mol nito trong muối FE(NO3)2 = 0,69 - 0,2725 = 0,4175 mol
=> khối lượng muối là : 180. 0,4175:2 = 37,575 g

làm sao thế này được, còn muối đồng nữa cơ mà. Lí do để ra được Fe2+ là do Fe3+ bị Cu khử thành Fe2+ chứng tỏ còn cả muối Cu nữa cơ mà. Làm thế kia thì chứng tỏ chỉ có muối sắt thôi à
 
C

camdorac_likom

Ối thôi chết, em sai rồi. Không cần đồng khử, chỉ cần Fe kim loại dư cũng có thể khử dc. Fe3+. Sorry mọi người......hix
 
C

camdorac_likom

e k hiểu cách làm bài cuối ?sao lại không tính khối lượng muối đồng vậy ạ

Bạn này hiểu sai giống tui rồi. Nhận thấy còn 0.75a g kim loại chứng tỏ Cu chưa phản ứng một tẹo nào.Chứng tỏ Fe3+ bị khử bởi Fe kim loại chứ không phải là Cu. Hiểu ko??

Vấn đề là mình ko làm theo cách bảo toàn nitơ mà tính theo pt phản ứng (trâu bò nhỉ:d) thế mà ko ra :((
 
T

tobzo

Mình giải thích rõ hơn bài 4 nhé.
mFe trong hỗn hợp ban đầu là 0,3a > 0,25a gam kim loại đã phản ứng, nên hỗn hợp chất rắn còn lại sau phản ứng còn Fe và Cu. Vì Fe còn dư thì không thể có muối đồng trong dd, và Fe khử Fe3+ thành Fe2+ nên trong dd chỉ có muối Fe2+.
Đoạn sau thì mọi người đều hiểu rồi. :)
 
G

giangln.thanglong11a6

1 câu trong đề thi ĐH 2008 khối A.

Cho 11,36 g hỗn hợp gồm [TEX]Fe, FeO, Fe_2O_3[/TEX] và [TEX]Fe_3O_4[/TEX] phản ứng hết với dung dịch [TEX]HNO_3[/TEX] loãng (dư) thu được 1,344 l khí NO (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m (g) muối khan. Giá trị của m là:
A. 38,72.
B. 35,5.
C. 49,09.
D. 34,36.

Bài nay tớ giải bằng bảo toàn e bị sai. :(
 
Z

zero_flyer

bảo toàn e:
[tex]Fe=>Fe^{3+}+3e[/tex]
m/56---------------------3m/56
[tex]O_2+4e=>2O^{2-}[/tex]
--(11,36-m)/8----(11,36-m)/32
[tex]N^{+5}+3e=>N^{+2}[/tex]
----------0,18----0,06
giải ra m=8,96
muối =38,72

anh giang vào blog của thầy ngọc sẽ đọc được 18 cách giải cho bài này nhé
 
H

hoangtan2312

nếu anh giang muốn giải bằng bảo toàn e, trước hết anh phải quy đổi nó về Fe và Fe2O3 rùi mới giải được ^^!, em giải bằng bảo toàn e vẫn ra
 
T

toxuanhieu

hình như zero nhầm à. Có đốt cháy Fe trong kk đâu mà bảo toàn e như thế. Phải quy đổi thì bảo toàn e mới được.
 
Z

zero_flyer

nếu dùng quy đổi thì lại có cách làm khác ngắn gọn hơn, đó là quy đổi về Fe và O, nhưng do anh giang bảo làm bằng bảo toàn e nên tớ mới làm thế, với giả sử nung m gam Fe trong không khí, ^^
 
H

hoangtan2312

thật ra là thế này, hiếu và zero đều đúng, thay vì họ nói nung Fe trong kk để ra hh trên thì họ cho hh trên luôn, vi thế cách giải bài này là như nhau thôi ^^!
 
Top Bottom