[Hoá 12]bài toán

Status
Không mở trả lời sau này.
B

butino_2212

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm 4 chất Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tan hoàn toàn m gam X trong dd H2SO4 đ,n (dư). Kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 60g muối. Phần trăm khối lượng của oxi trong m gam X là:
A. 41,67%
B. 75%
C. 50%
D. 12,5%
 
C

caothuyt2

khối lượng muối sau pư là khối lượng của Fe2(SO4)3 =60g
-> nFe=0,3
nFe nhường bằng nO2 và S+6 nhận
biết được nS ---> 2O2- ( trong oxit)
cụ thể nO2- = 0,15 => m oxi(trong oxit) = 0,15.16=2,4 g
=> %Oxi(trong oxit) = 2,4: (2,4 + 0,3.56) .100%=12,5%
Chọn D
 
C

camdorac_likom

Hỗn hợp X gồm 4 chất Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tan hoàn toàn m gam X trong dd H2SO4 đ,n (dư). Kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 60g muối. Phần trăm khối lượng của oxi trong m gam X là:
A. 41,67%
B. 75%
C. 50%
D. 12,5%

Đáp án D bạn ạ. CẬu hãy giả sử cái hỗn hợp đã cho là sản phẩm của phản ứng Fe với oxi; rồi cho phản ứng với H2SO4
Vậy là từ đầu tới cuối ta có:
Chất oxi hoá: oxi và H2So4
Chất khử là Fe
số mol e cho =số mol e nhận
=> nFe.3=0,3.2 + n oxi .2 (1)
khối lượng muối =60g= mFe+ mgốc SO42-
2Fe ứng với 3SO4
=> nSO4--=nFe.3/2.96
=> 56nFe+ nFe.3/2.96=60=> nFe=0.3=> mFe=16.8 (g).
Thay vào (1) => noxi=0.15x16=2.4 (g)
=> %oxi=2.4/(2.4+16.8)100%=0.125.100%=12.5:D
 
L

letung_167

-Mình sẽ nói rõ cho bạn cách làm bài này thật tỉ mĩ,nhưng không có nghĩa các bạn ở trên trả lời sai đâu đấy.Mình cũng cùng đáp án giống các bạn ý : D (12,5%)
-Đầu tiên bạn phải hiểu rõ bản chất của loại bài toán này,dựa vào định luật bảo toàn e ,số e nhường = e nhận.
-Bản chất của các Oxit trên bạn coi như là các trường hợp mà sắt phản ứng với oxy.
+ PTPỨ mình viết ra đây cho bạn dễ hiểu :
2Fe + O2 = 2FeO
3Fe + 2O2 = Fe3O4
4Fe + 2O2 = 2Fe2O3
-Tương tự thôi bạn đối với ptpứ của các oxit sắt trên với H2SO4 (đ/n).Một chất có khả năng OXH quá mạnh,làm cho muối sắt sau khi pứ đạt đến hóa trị cao nhất,tức hóa trị 3 --- Fe2(SO4)3
-Và tiếp theo khối lượng muối tạo ra bằng 60g => nFe2(SO4)3 = 0,15 (mol)
-Mà số khối lượng muối đó chính bằng khối lượng của 2Fe 3+ + 3SO4 2-
=> Fe3+ = 0,15 * 2 = 0,3 (mol) => m Fe = 0,3 * 56 = 16,8 (g) (1)
-Mặt khác : nSO2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol) = > S+4 = 0,3 (mol)
-Gọi số mol của O2 2- (Trong SO2 là x mol)
-Ta có các sơ đồ chuyển hóa cân bằng e sau đây :
Fe ----------> Fe3+ + 3e
0,3 mol 0,9 mol

O2 ------ +2e ------> 2O2-
2x mol x mol

S+6 ------ +2e ------> S+4
0,6 mol 0,3 mol

-Áp dụng định luật bảo toàn e ta có : 0,9 = 2x + 0,6 => x = 0,15 (mol)
=> mO = 0,15 * 16 =2,4 (g) (2)
-Từ (1) và (2) => %O (X) = (2,4*100) / (2,4 + 16.8) = 12,5 %
-Vậy còn gì nữa đâu bạn ngoài đáp án D .........Ke ....Ke.......
-Mong Bạn Hiểu Bài Mình Giải Ha,Chúc Bạn Thành Công Trong Con Đường Đi Tìm Tri Thức
:)>-
 
T

toxuanhieu

-Mình sẽ nói rõ cho bạn cách làm bài này thật tỉ mĩ,nhưng không có nghĩa các bạn ở trên trả lời sai đâu đấy.Mình cũng cùng đáp án giống các bạn ý : D (12,5%)
-Đầu tiên bạn phải hiểu rõ bản chất của loại bài toán này,dựa vào định luật bảo toàn e ,số e nhường = e nhận.
-Bản chất của các Oxit trên bạn coi như là các trường hợp mà sắt phản ứng với oxy.
+ PTPỨ mình viết ra đây cho bạn dễ hiểu :
2Fe + O2 = 2FeO
3Fe + 2O2 = Fe3O4
4Fe + 2O2 = 2Fe2O3
-Tương tự thôi bạn đối với ptpứ của các oxit sắt trên với H2SO4 (đ/n).Một chất có khả năng OXH quá mạnh,làm cho muối sắt sau khi pứ đạt đến hóa trị cao nhất,tức hóa trị 3 --- Fe2(SO4)3
-Và tiếp theo khối lượng muối tạo ra bằng 60g => nFe2(SO4)3 = 0,15 (mol)
-Mà số khối lượng muối đó chính bằng khối lượng của 2Fe 3+ + 3SO4 2-
=> Fe3+ = 0,15 * 2 = 0,3 (mol) => m Fe = 0,3 * 56 = 16,8 (g) (1)
-Mặt khác : nSO2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol) = > S+4 = 0,3 (mol)
-Gọi số mol của O2 2- (Trong SO2 là x mol)
-Ta có các sơ đồ chuyển hóa cân bằng e sau đây :
Fe ----------> Fe3+ + 3e
0,3 mol 0,9 mol

O2 ------ +2e ------> 2O2-
2x mol x mol

S+6 ------ +2e ------> S+4
0,6 mol 0,3 mol

-Áp dụng định luật bảo toàn e ta có : 0,9 = 2x + 0,6 => x = 0,15 (mol)
=> mO = 0,15 * 16 =2,4 (g) (2)
-Từ (1) và (2) => %O (X) = (2,4*100) / (2,4 + 16.8) = 12,5 %
-Vậy còn gì nữa đâu bạn ngoài đáp án D .........Ke ....Ke.......
-Mong Bạn Hiểu Bài Mình Giải Ha,Chúc Bạn Thành Công Trong Con Đường Đi Tìm Tri Thức
:)>-
làm thế là bạn đồng hóa thành đốt Fe trong kk tạo ra hh rùi.
theo mình quy đổi về Fe và Fe2O3 làm là dễ nhất.
 
L

letung_167

Vậy bạn lầm rồi nha,bản chất của bài này không còn cách làm nào nữa ngoài bảo toàn e,và không bao giờ bạn làm được nó nếu bạn không hiểu bản chất của tất cả các Oxit sắt luôn được xuất phát từ phản ứng của sắt khi tác dụng với Oxy và như vậy sẽ có bảo toàn e nhường ở trong Oxi :D
 
L

letung_167

Còn bạn nói đồng hoá Fe và Fe2O3 đúng nhưng mà chẳng có đủ đâu ! vậy nếu bạn không biết nó tạo ra muối sắt ba thì bạn đồng hoá kiểu gì,bạn thử post bài làm lên mình xem với nhé....Okie
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom