[Hóa 12]Bài giảng định luật bảo toàn khối lượng (Video)

H

hocmai.hoahoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đã bao giờ các em nghĩ: Học sinh chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp Giáo viên hoàn thiện khả năng giảng dạy chưa?
Nhiều khi nhờ vào những góp ý tích cực của người học, người dạy có thể tiếp thu, nâng cao trình độ, hiện đại hóa phương pháp
.
link bài giảng: http://hocmai.vn/course/view.php?id=198

Rất mong nhận được góp ý từ phía các em!
 
Last edited by a moderator:
K

kisiaotrang

em thấy câu mà thầy bảo khó thì em thấy cũng dễ thui ạ

[TEX]{n}_{{O}^{2-}}=0.075mol [/TEX]
mà [TEX]{{O}^{2-}}+2H^+\rightarrow H_2O[/TEX]
0.075....0.15
từ đây ta suy ra thể tích HCl cần dùng là 75ml :D:D:D:D:D
P/m:nhưng thầy giải ví dụ cuối rất hay ạ
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.hoahoc

Để các bài giảng được hay hơn và tốt hơn, thầy sẽ lùi việc đưa bài giảng sang tháng 2. Bắt đầu từ tháng 2 mỗi tuần sẽ có 2 bài giảng của thầy được đưa lên. Mong tất cả các em đón nhận!
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.hoahoc

Sau một thời gian chuẩn bị, khóa học của thầy sẽ chính thức bắt đầu vào tháng hai. Ngay từ bay h các em có thể vào xem các bài giảng và đóng góp các ý kến của mình.
Thầy rất mong nhận được những góp ý từ phía các em!​
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.hoahoc

Bài tập để các em luyện tập.

Bài 1: Đề thi đại học Khối A- 2009
Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 4. B. 8. C. 5. D. 7.

Bài 2: Đề thi đại học Khối A- 2009
Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam.

Bài 3: Đề thi đại học A-2009
Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là
A. 2,80 lít. B. 1,68 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.

Bài 4: Đề thi đại học khối B- 2008
Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịchgồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là
A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH.

Bài 5
Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được
A. 40,4 gam B. 60,3 gam C. 54,4 gam D. 43,4 gam

Bài 6
Trộn 2,7 gam Al với 15 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và FeO rồi nung nóng một thời gianđể thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là
A. 17,7 gam B. 10 gam C. 16,7 gam D. 18,7 gam

Bài 7
Nung 13,4 gam muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ sau phản ứng thu đươc 6,8 gam chất rắn và khí A. Hấp thu hoàn toàn khí A trên vào Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa.Tính m
A. 20 gam B. 15 gam C. 18 gam D. 17 gam

Bài 8
Tiến hành phản ứng crackinh m gam butan một thời gian thu được hỗn hợp khí X.Cho X qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 3,8 gam và có 2,24 lít khí Y bay ra khỏi bình. Tỉ khối của Y so với H2 là 17.
Tính m
A. 9,8 gam B. 7,8 gam C.7,2 gam D. 9,2 gam

Bài 9
Đun nóng hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình Br2 tăng 1,32 gam và còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với
H2 là 8. Khối lượng của hỗn hợp X là:
A. 1,68 gam B. 1,87 gam C. 1, 86 gam D. 1,64 gam

Bài 10
Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được 2,32g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra cho đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 5 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là
A. 3,12 gam B.3,92 gam C.3,22 gam D. 4,2 gam

Bài 11
Đun nóng 25,7g một loại chất béo (không chứa tạp chất) với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, khi phản ứng xảy ra xong phải dùng 160ml dd HCl 1M, để trung hòa NaOH dư được dd X. Tính khối lượng muối của axit béo
A. 35,9 gam B. 26,54 gam C. 108,265 gam D. 110,324 gam

Bài 12: A-2008
Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tíchkhí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là
A. C5H12. B. C3H8. C. C4H10. D. C6H14
Bài 13.
Cho 72,6 gam hỗn hợp ba muối CaCO3, Na2CO3 và K2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl, có 13,44 lít khí CO2 thoát ra ở đktc. Khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được bằng bao nhiêu?
a) 90 gam b) 79,2 gam
c) 73,8 gam d) Một trị số khác
 
Last edited by a moderator:
C

cuphuc13

thầy ơi ko free rồi xem được mỗi 1 đoạn à!!! chán ko như DLBT nguyên tố nhỉ?
 
B

buinguyen8002

giúp em giải mấy bài này với
5/cho 11 gam hỗn hợp hai rựu đơn chức vào bình đựng Na dư thấy thoát ra 3,36 lit khí H2(đktc).Đun nóng hỗn hợp với H2SO4 ở 140 độ C để thực hiện phản ứng este hoá với hiệu suất 80%.khối lượng este thu dc là bao nhiêu?
6/lấy 2,98 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 200 ml dd HCl 1M,sau khi phản ứng hoàn toàn ta cô cạn (đk không có oxi) thu dc 6,53 gam chất rắn .thể tích khí H2 bay ra là bao nhiêu?
11/hỗn hợp X gồm metanol,etanol,propan-1-ol.dẫn 19,3 gam hơi X qua ống đựng bột CuO đun nóng để phản ứng oxi hoá xảy ra hoàn toàn,thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu.Khối lượng andehit thu dc là bao nhiêu?
12/cho hỗn hợp X goomf 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7O2N tác dụng với 300ml đ NaOH và đung nóng,thu dc dd Y và 4,48 lít hỗn hợp khí Z(Đktc) gồm 2 khí đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm.tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75.Cô cạn dd Y thu dc khối lượng chất rắn là bao nhiêu?
 
H

hocmai.hoahoc

5> Số mol H2 là 0,15 mol----Số mol rượu là 0,3 mol.
2ROH-------------ROR + H2O
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
Kl ete= khối lượng rượu – khối lượng H2O=11-0,15x18=8,3gam
Vì H=80% nên khối lượng este là
8,3x80/100=6,64 gam.
6> Nhận thấy HCl dư.
Gọi số mol H2 là x
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
2,98+ 73x=6,53 + 2x------x-0,05 mol—V=1,12 lít
11>Tóm tắt
Hỗn hợp ancol + CuO--------------Cu +Andehit +H2O

Bài này ta dùng tăng giảm em có thể xem cách giải chi tết phương pháp tăng giảm.
1mol CuO giảm 16 gam
x mol CuO giảm 7,2 gam---------x=0,45
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
Khối lượng các andehit= khối lượng các rượu + khối lượng CuO- Khối lượng Cu-Khối lượng H2O
m=19,3 + 0,45x80-0,45x64-0,45x18=18,4 gam.
12> Tóm tắt
C2H7O2N + NaOH ------------Y + Z +H2O
Mz= 27,5
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
mY = khối lượng NaOH + khối lượng C2H7O2N- mZ- khối lượng H2O
=0,2x40 +77x0,2-0,2x27,5-0,2x18=14,3 gam.
 
Z

zero_flyer

cho em xí 2 bài đâu nha :p
Bài 1: Đề thi đại học Khối A- 2009
Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 4. B. 8. C. 5. D. 7.
[TEX]m_{HCl}=15-10=5[/TEX]
[TEX]n_{amin}=n_{HCl}=\frac{10}{73}[/TEX]
[TEX]M_{amin}=73[/TEX]
[TEX]C_4H_9N[/TEX]
cái này có 8 đồng phần amin :D

Bài 2: Đề thi đại học Khối A- 2009
Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam.

[TEX]n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,1[/TEX]
[TEX]m_{dd}=0,1.98.100/10=98g[/TEX]
m=3,68+98-0,1.2=101,48

ko biết có làm đúng ko hay là bị lừa đây :(
 
K

kira_l

Bài 10
Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được 2,32g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra cho đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 5 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là
A. 3,12 gam B.3,92 gam C.3,22 gam D. 4,2 gam

Câu 10 nhá ! :D

n_CO2 = n_CaCO3 = 0,05 mol

=> n_CO2 = n_CO = 0,05 mol

=> dựa vào đlbtklg

~> 0,05 . 28 + mhh = 0,05 . 44 + 2,32

=>mhh = 3,12

A :D
 
K

kira_l

Bài 5
Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được
A. 40,4 gam B. 60,3 gam C. 54,4 gam D. 43,4 gam

n_H2 = 2n_HCl = 1,2

Dựa vào dlbtklg

=> 15 + 0,8 . 36,5 = m muối + 0,4 . 2

=> mmuối = 43,4 g

đáp án D :D
 
C

cuphuc13


Bài 4: Đề thi đại học khối B- 2008
Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịchgồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là
A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH
.

Bài 4 :

RCOOH + OH- -----> [tex]RCOO^-[/tex] + H20

theo ĐLBTKL thì m H20 = 3,6 + mNaOH + mKOH - 8,28
mH20 = 1,08(g)
---> nH20 = 0,06 mol --->n ax = 0,06mol
Max = 60 ---> CH3COOH --->B ---đúng
 
H

hauduc93

Em cũng thử:
Bài 8
Tiến hành phản ứng crackinh m gam butan một thời gian thu được hỗn hợp khí X.Cho X qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 6,8 gam và có 2,24 lít khí Y bay ra khỏi bình. Tỉ khối của Y so với H2 là 17.
Tính m
A. 9,8 gam B. 10,8 gam C.10,2 gam D. 9,6 gam
áp dụng DLBTKL ta có:m=kl(bình Br2 tăng)+mY=6,8+0,1x2x17=10,2\RightarrowC

Bài 9
Đun nóng hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình Br2 tăng 1,32 gam và còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với
H2 là 8. Khối lượng của hỗn hợp X là:
A. 1,68 gam B. 1,87 gam C. 1, 86 gam D. 1,64 gam
bài này tương tự bài 8: m(hh)=1,32+0,448:22,4x8x2=1,64g\RightarrowD
 
H

hauduc93

Bài 12: A-2008
Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tíchkhí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là
A. C5H12. B. C3H8. C. C4H10. D. C6H14
vì tỉ lệ thể tích=tỉ lệ số mol\Rightarrow gọi:sốmol ankan=1 và sốmol hhY=3
Áp dụng DLBTKL\Rightarrowkl(ankan)=kl(hhY)=3x12x2=72
\RightarrowM(ankan)=72:1=72
gọi ankan là CnH2n+2\Rightarrow14n+2=72\Rightarrown=5
\RightarrowCT C5H12\RightarrowA
 
C

cuphuc13

Bài 3: Đề thi đại học A-2009
Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là
A. 2,80 lít. B. 1,68 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.

Thầy ơi bài này em ko bik cách giải theo DLBT KL mong thầy giải dùm em làm cách cơ bản vậy!!!
2Al +6 HCl ---> 2AlCl3 + 3H2
x -------------------> 3x/2
Sn + 2HCl -----> SnCl2 + H2
y---------------------->y
4Al +3 O2 ---->2 Al203
x-->3x/4
Sn + 02---> Sn02
y---> y

Dựa vào n H2 và 14,6 g hh ----> giải hệ ---> x = y = 0,1 mol
----> n02 = 3x/4 + y = 0,175 mol -------------> V 02 = 3,92 l ---------> D là đáp án đúng
 
C

cuphuc13

Bài 7
Nung 13,4 gam muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ sau phản ứng thu đươc 6,8 gam chất rắn và khí A. Hấp thu hoàn toàn khí A trên vào Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa.Tính m
A. 20 gam B. 15 gam C. 18 gam D. 17 gam

13,4 g gồm MC03 và NCO3 --------> 6,8g CR + khí CO2 + Ca(OH)2 ----> CaCO3

Dễ thấy m CO2 = 13,4 - 6,8 = 6,6g
n CO2 = 0,15 mol
Dễ thấy đề cho Ca(OH)2 dư ---> sp tạo thành là CaCO3
---> n CaCO3 = 0,15 mol ----> m CaC03 = 15g -----------> Đáp ÁN đúng là D
 
C

cuphuc13

Bài 8
Tiến hành phản ứng crackinh m gam butan một thời gian thu được hỗn hợp khí X.Cho X qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 6,8 gam và có 2,24 lít khí Y bay ra khỏi bình. Tỉ khối của Y so với H2 là 17.
Tính m
A. 9,8 gam B. 10,8 gam C.10,2 gam D. 9,6 gam

Tóm tắt :
C4H10 ----> khí X + Br2(dư) ---->m Br2 tăng 6,8g + 2,24l khí Y( M = 34)

mBr2 tăng = m khí giảm
m khí giảm = mX - 0,1.34

---> 6,8 = mX - 3,4 ------------> mX = 10,2 g ----------------------> C là đáp án đúng
 
C

cuphuc13

Bài 13.
Cho 72,6 gam hỗn hợp ba muối CaCO3, Na2CO3 và K2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl, có 13,44 lít khí CO2 thoát ra ở đktc. Khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được bằng bao nhiêu?
a) 90 gam b) 79,2 gam
c) 73,8 gam d) Một trị số khác

Tóm tắt : CaCO3, Na2CO3 và K2CO3 + HCl ----> H2C03 ( C02 + H20) + Muối
Dễ thấy n HCl = 2 nH2C03 = 2 nC02 = 1,2 mol
theo ĐLBT K L ----------> 72,6 + mHCl = mH2CO3 + m
-------> m = 72,6 + 36,5.1,2 - 0,6.62 = 79,2g --------------------------> B đúng zia ----
 
Top Bottom