Toán 9 Hệ phương trình

kgl_0308

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng mười 2022
40
28
6
16
Hà Tĩnh

Attachments

  • IMG_20221020_154246.jpg
    IMG_20221020_154246.jpg
    14 KB · Đọc: 4
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: chi254

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,306
3
4,626
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
[imath]\begin{cases} (2x+y)(x+y) + y = 2\\ 4x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4xy = -2 \end{cases}[/imath]

M.n có cách k phân tích nhân tử pt 1 k ạ
kgl_0308
Ta có: [imath]\begin{cases} (2x+y)(x+y) + y = 2\\ 4x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4xy = -2 \end{cases}[/imath] [imath]\iff \begin{cases} (2x+y)(x+y) + y = 2\\ (2x + y)^2 - (2x + y) - y = -2 \end{cases}[/imath]

Cộng vế theo vế của 2 PT:
[imath](2x + y)(x +y) + (2x + y)^2 - (2x + y) = 0[/imath]

[imath]\iff (2x +y)(x +y + 2x + y - 1) = 0[/imath]

[imath]\iff (2x +y )(3x + 2y -1) = 0[/imath]

Đến đây em tự làm tiếp nha

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo thêm tại
[Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ
[Bài tập] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ
 
  • Love
Reactions: kgl_0308

kgl_0308

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng mười 2022
40
28
6
16
Hà Tĩnh
Ta có: [imath]\begin{cases} (2x+y)(x+y) + y = 2\\ 4x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4xy = -2 \end{cases}[/imath] [imath]\iff \begin{cases} (2x+y)(x+y) + y = 2\\ (2x + y)^2 - (2x + y) - y = -2 \end{cases}[/imath]

Cộng vế theo vế của 2 PT:
[imath](2x + y)(x +y) + (2x + y)^2 - (2x + y) = 0[/imath]

[imath]\iff (2x +y)(x +y + 2x + y - 1) = 0[/imath]

[imath]\iff (2x +y )(3x + 2y -1) = 0[/imath]

Đến đây em tự làm tiếp nha

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo thêm tại
[Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ
[Bài tập] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ
chi254Bài này chắc đặt nhanh hơn chi ha:Tuzki10
 
  • Like
Reactions: chi254
View previous replies…
Top Bottom