English THPT GIẢI THÍCH LEXICO-GRAMMAR

Lê Quỳnh Phương

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
227
132
61
Vĩnh Phúc
NVX High School
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

After thanking everyone for their moral support, the now aged actress went on
_______ the most significant moments of her bright career.
A. having recounted B. to recount
C. to have recounted D. recounting

Taking out a short-term loan is a _______ feasible solution to the company’s cash
flow problems.
A. greatly
B. fully
C. perfectly
D. extremely

The situation is out of control, and ______ action needs to be taken immediately.
A. dramatic
B. drastic
C. caustic
D. giganticShe was given permission to hand in her thesis late on medical _______.
A. principles
B. motives
C. grounds
D. excuses

We are totally _______ any changes being made in the proposals as they stand.
A. disapproved of
B. opposed to
C. objected to
D. disagreed with


They sacked the head of marketing because he was ________ inefficient.
A. hopelessly
B. deadly
C. relatively
D. moderately
16. From the top of the hill the village looks quite close, but distances are _______.
A. deceptive
B. deceitful
C. illusory
D. false

18. He was so _______ on his work that he lost all track of time.
A. intent
B. intentional
C. intense
D. intensive

20. The film is _______ released at the end of next year.
A. on the verge of being
B. on the point of being
C. due to be
D. about to me

Chiều mình lướt diễn đàn có mục đề ôn HSG mà @Nguyễn Võ Hà Trang post. Mình thấy hay nên đã làm thử nhưng bị sai hơi nhiều. Mình mong các bạn/anh/chị trên diễn đàn có thể giải thích một số câu này giúp mình ạ vì đề chỉ có đáp án. :(
 

Nguyễn Võ Hà Trang

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,609
1
9,544
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
After thanking everyone for their moral support, the now aged actress went on _______ the most significant moments of her bright career.
A. having recounted
B. to recount
C. to have recounted
D. recounting
Go on + V-ing: tiếp tục làm việc đang làm.
Go on + to V: làm tiếp một việc khác sau khi hoàn tất một việc gì đó.


Taking out a short-term loan is a _______ feasible solution to the company’s cash flow problems.
A. greatly
B. fully
C. perfectly
D. extremely
upload_2021-12-22_19-49-33.png

The situation is out of control, and ______ action needs to be taken immediately.
A. dramatic
B. drastic
C. caustic
D. gigantic
upload_2021-12-22_19-50-0.png

She was given permission to hand in her thesis late on medical _______.
A. principles
B. motives
C. grounds
D. excuses
on medical grounds: vì lý do sức khỏe

We are totally _______ any changes being made in the proposals as they stand.
A. disapproved of
B. opposed to
C. objected to
D. disagreed with
Những từ còn lại khi đi với "are" sẽ thành dạng bị động nên không hợp nghĩa.
upload_2021-12-22_19-57-53.png


They sacked the head of marketing because he was ________ inefficient.
A. hopelessly
B. deadly
C. relatively
D. moderately
upload_2021-12-22_19-58-59.png

16. From the top of the hill the village looks quite close, but distances are _______.
A. deceptive (gây nhầm lẫn)
B. deceitful
C. illusory
D. false

18. He was so _______ on his work that he lost all track of time.
A. intent
B. intentional
C. intense
D. intensive
upload_2021-12-22_20-1-2.png

20. The film is _______ released at the end of next year.
A. on the verge of being: có nguy cơ (không hợp nghĩa)
B. on the point of being = about to be -> dự định không có thời gian chính xác trong tương lai.
C. due to be
D. about to be

Chúc bạn học thật tốt nhé!
____________________________________________________________________
Các bạn có thể tham khảo thêm:
Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trong Năm Học Mới
SERI: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH] Luyện từ vựng và ngữ pháp nâng cao
SERI: KINH NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN ANH VÀ HSG CẤP TỈNH MÔN TIẾNG ANH
 
Last edited:

Lê Quỳnh Phương

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
227
132
61
Vĩnh Phúc
NVX High School
@Nguyễn Võ Hà Trang giải thích giúp mình nốt mấy câu này nha !!!

In geometry, an ellipse may be defined as the locus of all points __________ distances from two fixed points is constant
A. which as the sume of
B. of the sum which
C. the sum of whose
D. whose sume that the

___________ he delivers the report, it will be sent to the headquarter
A. On the point
B. At once
C. didn't you
D. didn't I
 

Một Nửa Của Sự Thật

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
2,932
7
3,851
589
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
In geometry, an ellipse may be defined as the locus of all points __________ distances from two fixed points is constant
A. which as the sume of
B. of the sum which
C. the sum of whose
D. whose sum that the

___________ he delivers the report, it will be sent to the headquarter
A. On the point
B. At once
C. didn't you
D. didn't I
Câu này nếu chọn theo cảm giác thì mình sẽ chọn B, bởi mình không tìm thấy ví dụ cho on the point đứng lẻ, nó sẽ đi với "be" và of V-ing, còn at once thì chưa thấy ví dụ đứng đầu câu, đáp án CD thì nghe kì cục quá

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo và ủng hộ những topic sau để có sự tiến bộ về nhiều kỹ năng ~
[TIPs] Rewrite the sentences
Thành ngữ
[Dịch thuật] Word order


Luyện thi tốt nghiệp THPTQG môn tiếng Anh
NEXT 0.2
Chia sẻ phương pháp ôn thi
Tổng hợp kiến thức các môn

Chúc bạn một ngày vui vẻ!
 
Top Bottom