Giải hệ phương trình

T

trinhhang119

3x²-y²+2xy+14x-2y+8=0. (1)

ĐKXĐ bạn tự tìm nhé
Biến đổi pt (1)
4x²+12x+9-(x² +y²+1-2xy+2y-2x)
\Leftrightarrow (2x+3)²-(-x+y+1)²=0
\Leftrightarrow (x+y+4)(3x-y+2)=0
\Leftrightarrowx+y+4=0(2)
Hoặc. 3x-y+2=0(3)
Với dkxd ở trên ta sẽ loại đi pt(2)
Thay y=3x+2 vào pt thứ 2 ban đầu
Sau đó nhẩm nghiệm dc x=1
Còn cm tích kia vô nghiệm không khó
 

zakira

Học sinh
Thành viên
8 Tháng tám 2016
1
3
26
25
3x²-y²+2xy+14x-2y+8=0. (1)

ĐKXĐ bạn tự tìm nhé
Biến đổi pt (1)
4x²+12x+9-(x² +y²+1-2xy+2y-2x)
\Leftrightarrow (2x+3)²-(-x+y+1)²=0
\Leftrightarrow (x+y+4)(3x-y+2)=0
\Leftrightarrowx+y+4=0(2)
Hoặc. 3x-y+2=0(3)
Với dkxd ở trên ta sẽ loại đi pt(2)
Thay y=3x+2 vào pt thứ 2 ban đầu
Sau đó nhẩm nghiệm dc x=1
Còn cm tích kia vô nghiệm không khó
 
Top Bottom