game box tin - Chém code như chém gió

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi cuong276, 10 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 25,930

 1. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Em chưa code nhưng ý tưởng trước, tý ăn cơm xong e code :D
  Đếm độ dài của xâu nhị phân đó. Đảo vị trí (hoán vị) xong thử thôi :))
   
 2. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  3631. Gửi thư
  Mã bài: NKLETTER

  Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, ông Giám đốc gửi 2 bức thư. Bức thư thứ nhất là phần đầu Sb của xâu S, bức thư thứ 2 là phần cuối Se của S. Hai bức thư Sb và Se đảm bảo đầy đủ nội dung của S, tuy nhiên có thể một phần cuối của Sb có thể được viết lặp lại trong phần đầu của Se, song số kí tự được viết lặp lại không biết trước.

  Ví dụ: với văn bản S=’truongnguyenduquannhat’ tạo ra hai bức thư:

  Sb=truongngueNdu
  ngueNduquanNhat=Se=

  Sb=’truongnguyendu’ và Se=’nguyenduquannhat’

  Yêu cầu: Cho hai xâu Sb và Se, hãy xác định một xâu S có thể là nội dung của bức thư sao cho độ dài của xâu S là ngắn nhất.
  Dữ liệu

  Dòng đầu chứa xâu Sb, dòng thứ hai chứa xâu Se. Mỗi xâu có độ dài không quá 250.
  Kết quả

  Ghi ra độ dài của xâu S tìm được.
  Ví dụ

  Dữ liệu
  truongnguyendu
  nguyenduquannhat

  Kết quả
  22
   
 3. quanghero100

  quanghero100 Guest

  Anh nộp thử rùi được có 80 à nãn
  Mã:
  uses crt;
  var sb,se,ss:string;
    i,l:integer;
  begin
    clrscr;
    readln(sb);
    readln(se);
    i:=length(se)+1;
    repeat
      dec(i);
      ss:=copy(se,1,i);
      if pos(ss,sb)<>0 then delete(se,pos(ss,se),i);
      l:=length(sb)+length(se);
    until pos(ss,sb)<>0;
    writeln(l);
    readln;
  end.
  
   
 4. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Có cách nào QHĐ ko nhể :-?, có khi QHĐ thì lại AC.........
   
 5. tmb12

  tmb12 Guest

  Diễn đàn mình bị sao ý mình đang cho đề thì tự nhiên bị out ra mất trắng hơn 30' gõ phím miệt mài!

  Mình có rất nhiều bài tập hay muốn gửi cho các bạn nhưng lúc nãy gõ được bài tập số 50 thì bị out ra ngoài mất trắng hết nên lần này mình sẽ bỏ nó vào 1 file *.text và upload lên diễn đàn. Mai nha! Giờ mẹ mình bắt phải đi ngủ rồi!
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2012
 6. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Nhớ post lên sơm nha, mình cũng đang cần bài tập.......... :D
   
 7. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  3198. Xúc xắc bò

  Mã bài: BONES


  Bessie rất yêu thích chơi những trò chơi đổ xúc xắc và cô bò này đã nài được bác nông dân John chở tới cửa hàng đồ chơi và cô bò đã mua 3 cái xúc xắc về để lăn.
  Những viên xúc xắc này tương ứng có S1, S2 và S3 mặt đều nhau, các mặt được đánh số từ 1->S1, 1->S2 và 1->S3 (2 <= S1 <= 20; 2 <= S2 <= 20; 2 <= S3 <= 40).
  Bessie cứ thả xúc xắc liên tục và mỗi lần lại ghi nhận lại 1 số nguyên là tổng giá trị của 3 mặt xúc xắc thả được. Mục đích của cô bò là để tìm ra xem tổng giá trị nào xuất hiện nhiều nhất.
  Cho số mặt của 3 xúc xắc, hãy xác định xem tổng giá trị nào xuất hiện nhiều nhất. Nếu có nhiều hơn 1 giá trị xuất hiện nhiều nhất thì ghi ra giá trị nhỏ nhất.
  DỮ LIỆU


  • Dòng 1: 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: S1, S2 và S3
  KẾT QUẢ


  • Dòng 1: Số nguyên nhỏ nhất là tổng giá trị xuất hiện nhiều lần nhất, giả sử rằng xác suất các mặt xúc xắc xuất hiện là như nhau.
  VÍ DỤ

  Dữ liệu 3 2 3 Kết quả 5


  Bài này duyệt trâu bò cũng AC, thôi đưa code lên luôn :)). Còn 5 bài kia nhường cho mấy anh :)). Nhiều kiến thức e chưa học
  Mã:
  Program Bones;
  Var s1,s2,s3:Integer;
    A:array[1..100] Of integer;
  
  Procedure Init;
   Var i,j,k,max,imax:integer;
   Begin
   FillChar(A,SizeOf(A),0);
   Readln(S1,s2,s3);
   For i:=1 to s1 do
    For j:=1 to s2 do
    For k:=1 to s3 do
     inc(A[i+j+k]);
    max:=A[1];
    imax:=1;
   For i:=2 to 100 do
     If A[i]>max then
      Begin
       max:=A[i];
       imax:=i;
      End;
  Writeln(imax);
  End;
  
  BEGIN
  Init;
  readln
  end.
  
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2012
 8. tmb12

  tmb12 Guest

  Đầu tiên sẽ là 4 bài dễ để khởi động:
  1/Xây dựng chương trình thực hiện nhập vào hai đa thức rồi in ra màn hình tổng, hiệu, tích thương của hai đa thức đã nhập.
  2/ Viết một chương trình ứng dụng thực hiện việc nhập vào hai số phức A và B rồi in ra màn hình:
  +Modul của mỗi số phức đó
  +Dạng lượng giác của mỗi số phức đó
  +Tính số phức C = A+B, D = A*B; E = A/B.
  3/ Viết một chương trình ứng dụng thực hiện việc nhập vào hai phân số A và B rồi in ra màn hình:
  +Dạng tối giản của hai phân số đó
  +Tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số đó
  +Phân số nghịch đảo của hai phân số đó.
  4/Viết chương trình đổi 1 số thập phân sang dạng nhị phân, bát phân, thập lục phân.
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2012
 9. tmb12

  tmb12 Guest

  Có anh nào vô giải 4 bài trên không để em một mình vắng lặng quá!:M012:
   
 10. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest


  Bác cho bài khác đi bác...................... ;))
   
 11. tmb12

  tmb12 Guest

  Làm mấy bài dễ hâm nóng tinh thần đi bạn rồi muốn gì được đó liền hà!
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2012
 12. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Bài 4:

  Sai thì báo lại nha :D
  Mã:
  Program ChuyenCoSo;
  Var A:array[1..100] Of Integer;
    B:array[1..6] Of String = ('A','B','C','D','E','F');
  n:integer;
  Procedure Chuyen2(n:integer);
  Var m,i,imax:integer;
   Begin
   m:=n;
   i:=0;
    Repeat
     inc(i);
     A[i]:=m mod 2;
     m:=m div 2;
    Until m=0;
   imax:=i;
   For i:=imax downto 1 do write(A[i]);writeln;
  End;
         { -------------------------------------}
  Procedure Chuyen8(n:integer);
  Var m,i,imax:integer;
   Begin
   m:=n;
   i:=0;
    Repeat
     inc(i);
     A[i]:=m mod 8;
     m:=m div 8;
    Until m=0;
   imax:=i;
   For i:=imax downto 1 do write(A[i]);writeln;
  End;
         { -------------------------------------}
  Procedure Chuyen16(n:integer);
  
  Var m,i,imax,t:integer;
    A:array[1..100] Of String;
   Begin
   m:=n;
   i:=0;
    Repeat
     inc(i);
     t:=m mod 16;
     If t>=10 then t:=t-9;
     A[i]:=B[t];
     m:=m div 16;
    Until m=0;
   imax:=i;
   For i:=imax downto 1 do write(A[i]);writeln;
  End;
  
  BEGIN
   Readln(n);
   Chuyen2(n);
   Chuyen8(n);
   Chuyen16(n);
   readln
   End.
   
 13. tmb12

  tmb12 Guest

  Đang cài lại máy vì bị virus hoành hành quá xong sẽ test liền!
   
 14. tmb12

  tmb12 Guest

  to Mike: biên dịch thì không bị lỗi nào hết nhưng khi chạy thì bị treo không hiện cái gì hết

  p/s: Có cách nào up ảnh trực tiếp lên diễn đàn hay không mình đã chụp lại nhưng không up được
   
 15. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Xem lại đê, mình test vẫn bình thường nha............................. Up ảnh vẫn bt mà
   
 16. tmb12

  tmb12 Guest

  Xin lỗi mình test lại rồi chạy rất tốt! Bạn giỏi thật!
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2012
 17. 11thanhkhoeo

  11thanhkhoeo Guest

  Chuyển từ 10 sang 16 à

  Cách chuyển từ 2 sang 16, 2 sang 8 dễ hơn

  Đấy chính là cơ sở của tin học với cách lưu và mã hóa dữ liệu,

  Chú Đạt làm thử theo hướng anh nói xem

  Thân
   
 18. mikelhpdatke

  mikelhpdatke Guest

  Chuyển từ 2 sang 16.

  Mã:
  Program Chuyencoso;
  
  Var n:String;
   Cs16:array[0..15] Of String=
   ('0','1','2','3',
   '4','5','6','7',
   '8','9','A','B',
   'C','D','E','F') ;
   Gtcs2:array[0..15] Of String=
   ('0000','0001','0010','0011',
   '0100','0101','0110','0111',
   '1000','1001','1010','1011',
   '1100','1101','1110','1111');
  
  Procedure Chuyen2s16(n:string);
  Var i:integer;
  m,s1,KQ:string;
   Begin
   m:=n;
   While (length(m )mod 4<>0) do m:='0'+m;
   // writeln(m,'--------------------');
   s1:='';
   KQ:='';
    Repeat
    s1:=Copy(m,1,4);
    For i:=0 to 15 do If Gtcs2[i]=s1 then break;
    KQ:=KQ+Cs16[i];
    Delete(m,1,4);
    Until m='';
    writeln(KQ);
   End;
  
  BEGIN
  Write('Nhap so nhi phan:');
  readln(n);
  Writeln('Chuyen tu co so 2 sang 16');
  Chuyen2s16(n);
  readln
  END.
  Chuyển từ 2 sang 8 cũng gần tương tự như vậy :D
   
 19. cuong276

  cuong276 Guest

  Cái bài 2 khó đó.Có cả lượng giác nữa kìa.
  Lượng giác mình chưa học nên giao mấy bài đó cho mấy anh cấp 3 nha.
   
 20. tmb12

  tmb12 Guest

  Vậy thì bỏ bài số 2 đi vì mấy bài tập này dành cho lớp 12 mà;)
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY