Toán Đồ thị hình học

C

clinhc

y=x/(x-1) tìm m để đg thẳng y=-x+m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác OAB có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2 căn 2 (2\sqrt[n]{A}2)
xét phương trình:
eq.latex

eq.latex

đồ thị cắt đường thẳng y=-x+m(d) tại 2 điểm phân biệt
<=> (1) có 2 nghiệm phân biệt
<=> m<0 hoặc m>4
Công thức liên quan đến bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác:
eq.latex

( SGK hình học nâng cao lớp 10 trang 59)
trong đó: a, b, c là 3 cạnh của tam giác. Giả sử trong trường hợp này là OA=a, OB=b, AB=c.
Gọi
eq.latex
A, B là nghiệm của phương trình (1)
theo viét có:
eq.latex

Từ (2)=>
eq.latex


eq.latex

thay vào phương trình trên => có:
eq.latex

Đến đây bạn tự giải nhé, rồi kết hợp điều kiện.
 
J

junynguyen

thank

xét phương trình:
eq.latex

eq.latex

đồ thị cắt đường thẳng y=-x+m(d) tại 2 điểm phân biệt
<=> (1) có 2 nghiệm phân biệt
<=> m<0 hoặc m>4
Công thức liên quan đến bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác:
eq.latex

( SGK hình học nâng cao lớp 10 trang 59)
trong đó: a, b, c là 3 cạnh của tam giác. Giả sử trong trường hợp này là OA=a, OB=b, AB=c.
Gọi
eq.latex
A, B là nghiệm của phương trình (1)
theo viét có:
eq.latex

Từ (2)=>
eq.latex


eq.latex

thay vào phương trình trên => có:
eq.latex

Đến đây bạn tự giải nhé, rồi kết hợp điều kiện.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
:cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:
 
Top Bottom