vật lý 9

  1. Pyrit

    Vật lí [THCS] Ôn bài đêm khuya

    Hú, lâu quá không gặp nè. Cũng đã một thời gian khá dài box Lý không làm lại series ôn bài đêm khuya như thế này :D. À mặc dù bảo là ôn bài đêm khuya nhưng mà lại đăng lúc 20h30, sợ khuya quá mọi người lại ngủ mất :p. Ok sau đây là sơ lược về topic: I. Mục đích Ôn tập lại lý thuyết và bài...
  2. Hải Ham Học

    Vật lí định luât ôm

    1.Mắc hai điện trở R1, R2=30\Omega mắc nối tiếp với đểm A và B có hiệu điện thế k đổi thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,5A a)Tính hiệu điện thế R2( câu này khỏi giải cũng dc mình bít làm r ) b)Mắc thêm R3=20\Omega song song với R2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,75A +Tính điện trở...
Top Bottom