Văn Đề thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chuẩn cấu trúc minh họa (đề 2)

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU TRÚC MINH HỌA
ĐỀ SỐ 02
(Đề thi có 02 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: Ngữ Văn
Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề
[TBODY] [/TBODY]
I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)
Con‌ ‌bị‌ ‌thương,‌ ‌nằm‌ ‌lại‌ ‌một‌ ‌mùa‌ ‌mưa‌ ‌
Nhớ‌ ‌dáng‌ ‌mẹ‌ ‌ân‌ ‌cần‌ ‌mà‌ ‌lặng‌ ‌lẽ‌ ‌
Nhà‌ ‌yên‌ ‌ắng,‌ ‌tiếng‌ ‌chân‌ ‌đi‌ ‌rất‌ ‌nhẹ,‌ ‌
Gió‌ ‌từng‌ ‌hồi‌ ‌trên‌ ‌mái‌ ‌lá‌ ‌ùa‌ ‌qua.‌ ‌

Nhớ‌ ‌vườn‌ ‌cây‌ ‌che‌ ‌bóng‌ ‌kín‌ ‌sau‌ ‌nhà‌ ‌
Trái‌ ‌chín‌ ‌rụng‌ ‌suốt‌ ‌mùa‌ ‌thu‌ ‌lộp‌ ‌độp‌ ‌
Những‌ ‌dãy‌ ‌bưởi‌ ‌sai,‌ ‌những‌ ‌hàng‌ ‌khế‌ ‌ngọt,‌ ‌
Nhãn‌ ‌đầu‌ ‌mùa,‌ ‌chim‌ ‌đến‌ ‌bói‌ ‌lao‌ ‌xao…‌ ‌

Con‌ ‌xót‌ ‌lòng,‌ ‌mẹ‌ ‌hái‌ ‌trái‌ ‌bưởi‌ ‌đào‌ ‌
Con‌ ‌nhạt‌ ‌miệng,‌ ‌có‌ ‌canh‌ ‌tôm‌ ‌nấu‌ ‌khế‌ ‌
Khoai‌ ‌nướng,‌ ‌ngô‌ ‌bung,‌ ‌ngọt‌ ‌long‌ ‌đến‌ ‌thế‌ ‌
Mỗi‌ ‌ban‌ ‌mai‌ ‌tỏa‌ ‌khói‌ ‌ấm‌ ‌trong‌ ‌nhà.‌ ‌

Ba‌ ‌con‌ ‌đầu‌ ‌đi‌ ‌chiến‌ ‌đấu‌ ‌nơi‌ ‌xa‌ ‌
Tình‌ ‌máu‌ ‌mủ‌ ‌mẹ‌ ‌dồn‌ ‌con‌ ‌hết‌ ‌cả‌ ‌
Con‌ ‌nói‌ ‌mớ‌ ‌những‌ ‌núi‌ ‌rừng‌ ‌xa‌ ‌lạ‌ ‌
Tình‌ ‌ra‌ ‌rồi,‌ ‌có‌ ‌mẹ,‌ ‌hóa‌ ‌thành‌ ‌quê!‌ ‌​
(Mẹ,‌ ‌Bằng‌ ‌Việt)‌ ‌​
Đọc‌ ‌văn‌ ‌bản‌ ‌trên‌ ‌và‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌các‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌sau:‌ ‌
Câu‌ ‌1.‌‌ ‌Xác‌ ‌định‌ ‌phương‌ ‌thức‌ ‌biểu‌ ‌đạt‌ ‌của‌ ‌văn‌ ‌bản.‌ ‌
‌Câu‌ ‌2.‌ ‌Trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌kỉ‌ ‌niệm‌ ‌được‌ ‌nhắc‌ ‌đến.‌ ‌Hãy‌ ‌chỉ‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌kỉ‌ ‌
niệm‌ ‌đó.‌ ‌
Câu‌ ‌3.‌‌ ‌Vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌của‌ ‌mẹ‌ ‌được‌ ‌miêu‌ ‌tả‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌trên?‌ ‌
‌Câu‌ ‌‌4.‌ ‌Anh/‌ ‌Chị‌ ‌hãy‌ ‌nhận‌ ‌xét‌ ‌về‌ ‌tình‌ ‌cảm‌ ‌của‌ ‌tác‌ ‌giả‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌mẹ‌ ‌được‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích.‌ ‌
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu‌ ‌1.‌ ‌(2,0‌ ‌điểm)‌ ‌
Từ‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌ở‌ ‌phần‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu,‌ ‌anh/‌ ‌chị‌ ‌hãy‌ ‌viết‌ ‌một‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌khoảng‌ ‌200‌ ‌
chữ‌ ‌trình‌ ‌bày‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌của‌ ‌việc‌ ‌cần‌ ‌‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌
con‌ ‌người.‌ ‌
Câu‌ ‌2.‌ ‌(5,0‌ ‌điểm)‌ ‌
Trong‌ ‌bóng‌ ‌tối,‌ ‌Mị‌ ‌đứng‌ ‌im‌ ‌lặng,như‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌mình‌ ‌đang‌ ‌bị‌ ‌trói.‌ ‌Hơi‌ ‌rượu‌ ‌còn‌ ‌
nồng‌ ‌nàn.‌ ‌Mị‌ ‌vẫn‌ ‌nghe‌ ‌thấy‌ ‌tiếng‌ ‌sáo‌ ‌đưa‌ ‌Mị‌ ‌đi‌ ‌theo‌ ‌những‌ ‌cuộc‌ ‌chơi,‌ ‌những‌ ‌đám‌ ‌chơi.‌ ‌"Em‌ ‌
không‌ ‌yêu,‌ ‌quả‌ ‌pao‌ ‌rơi‌ ‌rồi.‌ ‌Em‌ ‌yêu‌ ‌người‌ ‌nào,‌ ‌em‌ ‌bắt‌ ‌pao‌ ‌nào!"‌ ‌Mị‌ ‌vùng‌ ‌bước‌ ‌đi.‌ ‌Nhưng‌ ‌tay‌ ‌
chân‌ ‌đau‌ ‌không‌ ‌cựa‌ ‌được.‌ ‌Mị‌ ‌không‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌sáo‌ ‌nữa.‌ ‌Chỉ‌ ‌còn‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌chân‌ ‌ngựa‌ ‌đạp‌ ‌
vào‌ ‌vách.‌ ‌Ngựa‌ ‌vẫn‌ ‌đứng‌ ‌yên,‌ ‌gãi‌ ‌chân,‌ ‌nhai‌ ‌cỏ.‌ ‌Mị‌ ‌thổn‌ ‌thức‌ ‌nghĩ‌ ‌mình‌ ‌không‌ ‌bằng‌ ‌con‌ ‌
ngựa.‌ ‌
Chó‌ ‌sủa‌ ‌xa‌ ‌xa.‌ ‌Chừng‌ ‌đã‌ ‌khuya.‌ ‌Lúc‌ ‌này‌ ‌là‌ ‌lúc‌ ‌trai‌ ‌đang‌ ‌đến‌ ‌bên‌ ‌vách‌ ‌làm‌ ‌hiệu,‌ ‌rủ‌ ‌
người‌ ‌yêu‌ ‌dỡ‌ ‌vách‌ ‌ra‌ ‌rừng‌ ‌chơi.‌ ‌Mị‌ ‌nín‌ ‌khóc,‌ ‌Mị‌ ‌lại‌ ‌bồi‌ ‌hồi.‌ ‌
Cả‌ ‌đêm‌ ‌ấy‌ ‌Mị‌ ‌phải‌ ‌trói‌ ‌đứng‌ ‌như‌ ‌thế.‌ ‌Lúc‌ ‌thì‌ ‌khắp‌ ‌người‌ ‌bị‌ ‌dây‌ ‌trói‌ ‌thít‌ ‌lại,‌ ‌đau‌ ‌
nhức.‌ ‌Lúc‌ ‌lại‌ ‌nồng‌ ‌nàn‌ ‌tha‌ ‌thiết‌ ‌nhớ.‌ ‌Hơi‌ ‌rượu‌ ‌toả.‌ ‌Tiếng‌ ‌sáo.‌ ‌Tiếng‌ ‌chó‌ ‌sửa‌ ‌xa‌ ‌xa.‌ ‌Mỵ‌ ‌lúc‌ ‌
mê,‌ ‌lúc‌ ‌tình.‌ ‌Cho‌ ‌tới‌ ‌khi‌ ‌trời‌ ‌tang‌ ‌tảng‌ ‌rồi‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌sáng‌ ‌từ‌ ‌bao‌ ‌giờ.‌ ‌
Mỵ‌ ‌bàng‌ ‌hoàng‌ ‌tỉnh.‌ ‌Buổi‌ ‌sáng‌ ‌âm‌ ‌sâm‌ ‌trong‌ ‌cái‌ ‌nhà‌ ‌gỗ‌ ‌rộng.‌ ‌Vách‌ ‌bên‌ ‌cũng‌ ‌im‌ ‌
ắng.‌ ‌Không‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌lửa‌ ‌réo‌ ‌trong‌ ‌lò‌ ‌nấu‌ ‌lợn.‌ ‌Không‌ ‌một‌ ‌tiếng‌ ‌động.‌ ‌Không‌ ‌biết‌ ‌bên‌ ‌
buồng‌ ‌quanh‌ ‌đấy,‌ ‌các‌ ‌chị‌ ‌vợ‌ ‌anh,‌ ‌vợ‌ ‌chú‌ ‌của‌ ‌A‌ ‌Sử‌ ‌có‌ ‌còn‌ ‌ở‌ ‌nhà,‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌
người‌ ‌đàn‌ ‌bà‌ ‌khốn‌ ‌khổ‌ ‌sa‌ ‌vào‌ ‌nhà‌ ‌quan‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌đi‌ ‌chơi‌ ‌hay‌ ‌cũng‌ ‌đang‌ ‌phải‌ ‌trói‌ ‌như‌ ‌Mị.‌ ‌Mị‌ ‌
không‌ ‌thể‌ ‌biết.Ðời‌ ‌người‌ ‌đàn‌ ‌bà‌ ‌lấy‌ ‌chồng‌ ‌nhà‌ ‌giàu‌ ‌ở‌ ‌Hồng‌ ‌Ngài,‌ ‌một‌ ‌đời‌ ‌người‌ ‌chỉ‌ ‌biết‌ ‌đi‌ ‌
theo‌ ‌đuôi‌ ‌con‌ ‌ngựa‌ ‌của‌ ‌chồng.‌ ‌Mị‌ ‌chợt‌ ‌nhớ‌ ‌lại‌ ‌câu‌ ‌chuyện‌ ‌người‌ ‌ta‌ ‌vẫn‌ ‌kể:‌ ‌đời‌ ‌trước,‌ ‌ở‌ ‌nhà‌ ‌
thống‌ ‌lý‌ ‌Pá‌ ‌Tra‌ ‌có‌ ‌người‌ ‌trói‌ ‌vợ‌ ‌trong‌ ‌nhà‌ ‌ba‌ ‌ngày‌ ‌rồi‌ ‌đi‌ ‌chơi,‌ ‌khi‌ ‌về‌ ‌nhìn‌ ‌đến‌ ‌thì‌ ‌vợ‌ ‌chết‌ ‌
rồi.‌ ‌Mị‌ ‌sợ‌ ‌quá,‌ ‌Mị‌ ‌cựa‌ ‌quậy,‌ ‌xem‌ ‌mình‌ ‌còn‌ ‌sống‌ ‌hay‌ ‌chết.‌ ‌Cổ‌ ‌tay,‌ ‌đầu,‌ ‌bắp‌ ‌chân‌ ‌bị‌ ‌dây‌ ‌trói‌ ‌
siết‌ ‌lại,‌ ‌đau‌ ‌đứt‌ ‌từng‌ ‌mảnh‌ ‌thịt.‌ ‌
(Trích‌‌ ‌‌Vợ‌ ‌chồng‌ ‌A‌ ‌Phủ‌-‌ ‌‌Tô‌ ‌Hoài,‌‌ ‌Ngữ‌ ‌văn‌ ‌12‌,‌ ‌tập‌ ‌hai,‌ ‌Nxb‌ ‌GD,2008,‌ ‌tr‌ ‌8,9)‌ ‌
‌Phân‌ ‌tích‌ ‌hình‌ ‌tượng‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌Mị‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌trên.‌ ‌Từ‌ ‌đó,‌ ‌nhận‌ ‌xét‌ ‌‌cái‌ ‌nhìn‌ ‌về‌ ‌người‌ ‌nông‌ ‌dân‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌Tô‌ ‌Hoài.‌ ‌
 
Top Bottom