đề văn 2021

 1. Trần Tuyết Khả

  Văn Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 trường THPT Tiểu La - Thái Phiên Nguyễn Hiền - Hùng Vương

  SỞ GDĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT TIỂU LA - THÁI PHIÊN NGUYỄN HIỀN - HÙNG VƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - LẦN 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 Bài thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên thí sinh: ……………………………………………Số báo danh...
 2. Trần Tuyết Khả

  Văn Đề thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chuẩn cấu trúc minh họa (đề 3)

  ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU TRÚC MINH HỌA ĐỀ SỐ 03 (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 Bài thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề I.‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu‌ ‌(3‌ ‌điểm)‌ ‌ Đọc‌ ‌đoạn‌ ‌trích:‌ ‌ ‌ Bất‌ ‌kỳ‌ ‌một‌ ‌quan‌ ‌điểm‌ ‌nào‌ ‌cũng‌ ‌có‌ ‌thể‌...
 3. Trần Tuyết Khả

  Văn Đề thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chuẩn cấu trúc minh họa (đề 2)

  ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU TRÚC MINH HỌA ĐỀ SỐ 02 (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 Bài thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm) Con‌ ‌bị‌ ‌thương,‌ ‌nằm‌ ‌lại‌ ‌một‌ ‌mùa‌ ‌mưa‌ ‌ Nhớ‌ ‌dáng‌ ‌mẹ‌ ‌ân‌ ‌cần‌ ‌mà‌...
Top Bottom