đề văn theo cấu trúc minh họa

  1. Trần Tuyết Khả

    Văn Đề thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chuẩn cấu trúc minh họa (đề 2)

    ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU TRÚC MINH HỌA ĐỀ SỐ 02 (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 Bài thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm) Con‌ ‌bị‌ ‌thương,‌ ‌nằm‌ ‌lại‌ ‌một‌ ‌mùa‌ ‌mưa‌ ‌ Nhớ‌ ‌dáng‌ ‌mẹ‌ ‌ân‌ ‌cần‌ ‌mà‌...
Top Bottom