Đề thi chọn đội tuyển PT Năng Khiếu TPHCM

T

triaiai

ý kiến của bạn

ôi giải hay thiệt:
đap án:
a:N=3000(nu),A=T=600(nu),G=X=900(nu)
A1=T2=250(nu),T1=A2=350(nu),X1=G2=600(nu),G1=X2=300(nu)
f:N=1500(nu),A=T=540(nu),G=X=210(nu)
A1=T2=360(nu),T1=A2=180(nu),G1=X2=120(NU),X1=G2=90(nu)
hihi...mình chỉ mói giải quyết được 2 câu dể này thui

Bạn nói mấy câu này đó hả
Hãy xđ tổng số nu, số lượng từng loại nu của gen, số lượng từng loại nu của từng mạch đơn trong các trường hợp sau:
a. Gen có 3900 lk hidro và có A + ? =40%tổng số nu của gen, A1=250,X1=600
b. Gen có G-?=30% tổng số nu của gen, tổng số lk cộng hóa trị = 5578, số liên kết hidro giữa A1 và T2 là 240, G1 và X2 là 1200
c. Gen có tổng số 2 loại nu bằng 60% số nu của gen và có 3120 lk hidro. Mạch 2 có A=5T,X=2G và gen có khoảng 600 cặp nu đến 1200 cặp nu
d. Gen có 90 vòng xoắn và số lk hidro giữa các cặp A-T bằng số liên kết hidro giữa các cặp G-X. Trên mỗi mạch đơn có T=2A,X=3G
e. Gen có khối lượng 780000đvC và tích số giữa 2 loại nu không bổ sung với nhau = 6%N, mạch thứ nhất có A=12% và G=50% số nu của mạch
f. Gen có 1710 lk hidro và trên mạch thứ nhất có tỷ lệ A=2T=3G=4X


Câu e cũng dễ, còn lại mấy câu kia hơi lạ:D
 
C

canhcutndk16a.

Bạn nói mấy câu này đó hả
Hãy xđ tổng số nu, số lượng từng loại nu của gen, số lượng từng loại nu của từng mạch đơn trong các trường hợp sau:
a. Gen có 3900 lk hidro và có A + ? =40%tổng số nu của gen, A1=250,X1=600
b. Gen có G-?=30% tổng số nu của gen, tổng số lk cộng hóa trị = 5578, số liên kết hidro giữa A1 và T2 là 240, G1 và X2 là 1200
c. Gen có tổng số 2 loại nu bằng 60% số nu của gen và có 3120 lk hidro. Mạch 2 có A=5T,X=2G và gen có khoảng 600 cặp nu đến 1200 cặp nu
d. Gen có 90 vòng xoắn và số lk hidro giữa các cặp A-T bằng số liên kết hidro giữa các cặp G-X. Trên mỗi mạch đơn có T=2A,X=3G
e. Gen có khối lượng 780000đvC và tích số giữa 2 loại nu không bổ sung với nhau = 6%N, mạch thứ nhất có A=12% và G=50% số nu của mạch
f. Gen có 1710 lk hidro và trên mạch thứ nhất có tỷ lệ A=2T=3G=4X


Câu e cũng dễ, còn lại mấy câu kia hơi lạ:D
Không lạ đâu ạ:D những dạng bài này chỉ cần áp dụng NTBS [TEX]A1=T2;T1=A2;G1=X2;X1=G2[/TEX]là làm được;))nói chung là mức độ ko khó, và câu hỏi đề ra cũng quá rõ ràng, nên khó mà đánh lừa được học sinh;))
@triaiai:khi nào thì anh post tiếp bt đấy ạ:x
 
Last edited by a moderator:
N

ngobaochauvodich

Đề thi chọn đội tuyển PT Năng Khiếu TPHCM 2011

TRÍCH MỘT SỐ CÂU PHẦN DI TRUYỀN CỦA ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU - ĐHQG TPHCM ngày thứ nhất (4/10/2011)

Phần tự luận

Câu 1:a/ Nêu các điểm giống nhau và khác nhau giữa NST ở kì giữa của nguyên phân với NST ở kì giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân bình thường
b/Trong giảm phân nếu hai NST trong 1cặp NST tường đồng không tiếp hợp và tạo thành các thể vắt chéo (trao đổi chéo) với nhau ở kì đầu giảm phân I thì sự phân li của các NST về các tế bào con sẽ như thế nào

Câu 4: Cho gà trống chân ngắn lông vàng giao phối với gà mái chân ngắn lông đốm thu ở F1 thu được:
-Gà trống:114 chân ngắn, lông đốm:58 chân dài lông đốm
-Gà mái: 122 chân ngắn lông vàng:56 chân dài lông vàng
Cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng. Giải thích kết quả phép lai , viết sơ đồ lai từ P=>F1


Phần trắc nghiệm


Câu 1: Nhóm máu ở người do các alen IA,IB,IO nằm trên NST thường quy định.Biết tần số nhóm máu O ở quần thể người chiếm 25%. Xác suất lớn nhất 1 cặp vợ chồng sinh con có đủ các nhóm máu là:
A.6,25% B.25% C.12,5% D37,5%
Câu 2: Cả hai gen alen đều có 3000 Nu, trong đó A=T=450 Nu, G=X=1050 Nu, 2 gen đều sao mã 1 lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin và 1200 Xitozin, số lượng từng loại nu trong mạch bổ sung của gen là
Câu 3: Một phân tử t ARN có 90 đơn phân, vậy phân tử t ARN này có số bộ ba đối mã là:
A1 B0 C30 D15
Câu 4: Một gen dài 357nm có tỉ lệ giữa 2 loại nu A và G là 3:4. Gen bị đột biến có tỉ lệ A:G=0,7558 nhưng chiều dài gen đột biến không thay đổi so với trước đột biến. Đây là dạng đột biến gì:
A.Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X
B.Thay thế 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X
C. Thay thế 2 cặp G-X bằng 2 cặp A-T
D. Thay thế 3 cặp G-X bằng 2 cặp A-T
 
Last edited by a moderator:
T

triaiai

Câu hỏi trắc nghiệm

Quần thể bướm Bạch Dương ban đầu có p(B) = 0,01, q(b) = 0,99 với B:alen quy định cánh đen, b: cánh trắng. Do ô nhiễm bụi than nên kiểu hình đen chiếm ưu thế hơn kiểu hình trắng, nếu tỷ lệ sống sót đến khi sinh sản của bướm đen là 20%, bướm trắng là 10% thì tần số alen đời sau là:
A. p(B) = 0,01; q(b) = 0,99 B. p(B) = 0,02; q(b) = 0,98
C. p(B) = 0,04, q(b) = 0,96 D. p(B) = 0,004, q(b) = 0,996
 
C

canhcutndk16a.

đã có .

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1701149

nhưng làm như cc là chưa đúng thì phải, vì lúc đó cấu trúc quần thể chưa =1-->tính lại cho nó = 1 đã^^

:D sr chị jêu:-* em sửa lai rùi ạ, đúng ra là phải thía này:D:

Quần thể bướm Bạch Dương ban đầu có p(B) = 0,01, q(b) = 0,99 với B:alen quy định cánh đen, b: cánh trắng. Do ô nhiễm bụi than nên kiểu hình đen chiếm ưu thế hơn kiểu hình trắng, nếu tỷ lệ sống sót đến khi sinh sản của bướm đen là 20%, bướm trắng là 10% thì tần số alen đời sau là:
A. p(B) = 0,01; q(b) = 0,99 B. p(B) = 0,02; q(b) = 0,98
C. p(B) = 0,04, q(b) = 0,96 D. p(B) = 0,004, q(b) = 0,996
Ban đầu: [TEX](0.01^2) BB: (0,01.0,99.2 )Bb: (0.99^2bb)[/TEX]

Sau chọn lọc : [TEX](0,01^2 . 20%)BB:( 0,01.0,99.2.20%)Bb: (0.99^2. 10%)bb[/TEX] hay [TEX]( 2.10^{-5 })BB : (3,96. 10^{-3}) Bb: (0.09801 )bb[/TEX]

\Rightarrow [TEX] \frac{2.10^{-5 }}{ 2.10^{-5 }+3,96. 10^{-3}+0.09801 }BB : \frac{3,96. 10^{-3}}{ 2.10^{-5 }+3,96. 10^{-3}+0.09801 } Bb:\frac{0.09801}{ 2.10^{-5 }+3,96. 10^{-3}+0.09801 }bb[/TEX]

\Rightarrow [TEX](1,96.10^{-4 } )BB : (0,0388)Bb: (0,961004 )bb[/TEX]

\Rightarrow [TEX]p(B)= 1,96.10^{-4 }+\frac{0,0388}{2}\approx 0.02 [/TEX]\Rightarrow [TEX]q(b)= 0.98[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
T

triaiai

gửi ngobaochauvodich

TRÍCH MỘT SỐ CÂU PHẦN DI TRUYỀN CỦA ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU - ĐHQG TPHCM ngày thứ nhất (4/10/2011)

Phần tự luận

Câu 1:a/ Nêu các điểm giống nhau và khác nhau giữa NST ở kì giữa của nguyên phân với NST ở kì giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân bình thường
b/Trong giảm phân nếu hai NST trong 1cặp NST tường đồng không tiếp hợp và tạo thành các thể vắt chéo (trao đổi chéo) với nhau ở kì đầu giảm phân I thì sự phân li của các NST về các tế bào con sẽ như thế nào

Hai câu giáo khoa di truyền này kì quá, lạ quá :D:D

Câu 4: Cho gà trống chân ngắn lông vàng giao phối với gà mái chân ngắn lông đốm thu ở F1 thu được:
-Gà trống:114 chân ngắn, lông đốm:58 chân dài lông đốm
-Gà mái: 122 chân ngắn lông vàng:56 chân dài lông vàng
Cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng. Giải thích kết quả phép lai , viết sơ đồ lai từ P=>F1

Bài này có gen gây chết đúng ko?

Phần trắc nghiệm


Câu 1: Nhóm máu ở người do các alen IA,IB,IO nằm trên NST thường quy định.Biết tần số nhóm máu O ở quần thể người chiếm 25%. Xác suất lớn nhất 1 cặp vợ chồng sinh con có đủ các nhóm máu là:
A.6,25% B.25% C.12,5% D37,5%
Câu 2: Cả hai gen alen đều có 3000 Nu, trong đó A=T=450 Nu, G=X=1050 Nu, 2 gen đều sao mã 1 lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin và 1200 Xitozin, số lượng từng loại nu trong mạch bổ sung của gen là
A=15O,T=300,G=450,X=6OO
Câu 3: Một phân tử t ARN có 90 đơn phân, vậy phân tử t ARN này có số bộ ba đối mã là:
A1 B0 C30 D15
Câu 4: Một gen dài 357nm có tỉ lệ giữa 2 loại nu A và G là 3:4. Gen bị đột biến có tỉ lệ A:G=0,7558 nhưng chiều dài gen đột biến không thay đổi so với trước đột biến. Đây là dạng đột biến gì:
A.Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X
B.Thay thế 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X
C. Thay thế 2 cặp G-X bằng 2 cặp A-T
D. Thay thế 3 cặp G-X bằng 2 cặp A-T
 
T

triaiai

đề thi của hà nội

ĐỀ THI CỦA HÀ NỘI

1. Phân biệt NST đồng dạng và NST kép

2. Tìm các phép lai thích hợp chịu sự chi phối của các quy luật di truyền khác nhau đều cho ra tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 3:3:1:1
Viết sơ đồ minh hoạ.

3. Hãy giải thích hiện tượng sau đây:
Có gia đình bố và mẹ đều màu da bình thường sinh ra có đứa có đứa con bình thường, có đứa bạch tạng. Ngược lại có gia đình cả bố mẹ đều bạch tạng sinh ra có đứa con bình thường ( điều kiện không có đột biến )

4. Gen A và gen B có chiều dài và số lượng Nu bằng nhau, gen A có số Adênin nhiều hơn Guanin; gen B có số lượng Guanin nhiều hơn Timin. Cho biết khả năng chịu nhiệt của gen A so với gen B như thế nào và giải thích?

5 Trường hợp các gen không nằm trên NST giới tính thế hệ P gồm 2 cá thể thuần chủng lai với nhau thu được F1
Hãy dự đoán những kết quả có được về kiểu hình khi lai phân tích F1.

6 Cho 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb. Trường hợp lai 2 cá thể mang 2 cặp gen nọi trên F1 mang 1% cá thể mang gen đồng hợp tử lặn. Hãy giải thích kết quả trên.

7Khi lai cà chua quả màu đỏ dạng tròn với cà chua quả màu vàng, dạng bầu dục ở F1 thu được 100 % quả màu đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 tổng số 150 cây trong đó có 99 cây quả đỏ, dạng tròn.
Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng và quá trình giảm phân hình thành giao tử diễn ra bình thường.


 
Top Bottom