Đề thi chọn đội tuyển PT Năng Khiếu TPHCM

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi lai 2 thứ cây hoa thuần chủng là hoa kép màu trắng với hoa đơn , màu đỏ được F1 toàn là các cây hoa kép màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 42% kép hồng: 24% kép trắng : 16% đơn đỏ:9% kép đỏ:8% đơn hồng:1% đơn trắng. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong các tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau, màu đỏ là trội so với trắng.
a/ Biện luận viết sơ đồ lai từ P tới F2
b/ Cho F1 lai phân tích , kết quả thu được của phép lai sẽ như thế nào?


Cho F1 có kiểu hình lông trắng dài dị hợp tử về tất cả các gen giao phối với thỏ có kiểu hình lông trắng ngắn được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 37,5% lông trắng dài , 37,5% lông trắng ngắn,10% lông đen ngắn ,10% lông xám dài,2,5% lông đen dài,2,5%lông xám ngắn
Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường và tính trạng lông dài trội so với tính trạng lông ngắn, màu lông xám có kiểu gen đồng hợp lặn
Hãy biện luận viết sơ đồ lai F1


Một quần thể có số cá thể đực gồm 210 con lông đỏ,60 con lông đốm và 30 con lông trắng. Số cá thể cái có 80 con lông dỏ,160 con lông đốm và 160 con lông trắng. Biết AA lông đỏ, Aa lông đốm , aa lông trắng. Quần thể giao phối ngẫu nhiên. Xđ
Cấu trúc di truyền ở thế hệ thứ nhất và cấu trúc di truyền khi quần thể cân bằng


Xét một quần thể có thành phần kiểu gen 0,28AA:0,44Aa:0,28aa. Quần thể trên bị đột biến 20% alen a thành alen A. Sau đó 15% alen a bị đột biến tiếp thành alen A. Khi cho quần thể sau đột biến ngẫu phối, hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ sau

Một polinucleotit tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp có tỉ lệ Ađenin là 80% và Uraxin là 20%, giả thiết sự kết hợp các nuclêotit là ngẫu nhiên. Hãy xác định số loại bộ ba và viết các bộ ba đó. Tính tỉ lệ từng loại bộ ba được hình thành
 
Last edited by a moderator:
B

bicanxi

[chà đề khó dữ ha!dân chuyên sinh trong dĩên đàn đâu hết rùi vào làm đi nào...cho mình hoc hỏi chút
 
L

lananh_vy_vp

Khi lai 2 thứ cây hoa thuần chủng là hoa kép màu trắng với hoa đơn , màu đỏ được F1 toàn là các cây hoa kép màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 42% kép hồng: 24% kép trắng : 16% đơn đỏ:9% kép đỏ:8% đơn hồng:1% đơn trắng. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong các tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau, màu đỏ là trội so với trắng.
a/ Biện luận viết sơ đồ lai từ P tới F2
b/ Cho F1 lai phân tích , kết quả thu được của phép lai sẽ như thế nào?

-Xét riêng từng cặp:
+kép :đơn=3:1 -->AaxAa (A:kép ,a:đơn)
+đỏ:hồng:trắng=1:2:1 -->BbxBb (B:đỏ, b:trắng, Bb:hồng)
-Tỉ lệ đề bài khác (3:1)(1:2:1) -->liên kết không hoàn toàn

[TEX]P: \frac{Ab}{Ab} [/TEX] X [TEX]\frac{aB}{aB}[/TEX]

[TEX]F1: \frac{Ab}{aB}[/TEX]

...
Xét 1% đơn trắng: ab/ab=0,01 -->ab=0,1 (giao tử hoán vị)-->f=0,1*2=0,2
...

Mấy bài kia chắc cũng kiểu tương tự :-S
Nhìn toán lai đã ngán tận cổ rồi:|

Bài quần thể thì tính tần số alen 2 giới ra rồi tính tanaf số alen chung bằng trung bình cộng 2 tần số alen kia.
 
Last edited by a moderator:
T

triaiai

Di truyền học quần thể

Một loài thực vật thụ phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài, gen E hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen e hạt trắng. Hai cặp gen D,d và E,e phân li độc lập. Khi thu hoạch ở 1 quần thể cân bằng di truyền người ra thu 14,25% hạt tròn đỏ,4,75% hạt tròn trắng,60,75% hạt dài đỏ,20,25% hạt dài trắng
a/ Hãy xác định tần số các alen D,d,E,e và tần số các kiểu gen của quần thể nêu trên
b/ Hãy tính xác suất xuất hiện các cây thuần chủng cả về 2 cặp gen


Với AND có cấu trúc 2 mạch, dạng đột biến điểm nào làm thay đổi tỉ lệ [tex]\frac{A+G}{T+X}[/tex] (Coi chừng thiếu trường hợp)
 
Last edited by a moderator:
C

canhcutndk16a.

15% alen a bị đột biến tiếp thành alen A

Một quần thể có số cá thể đực gồm 210 con lông đỏ,60 con lông đốm và 30 con lông trắng. Số cá thể cái có 80 con lông dỏ,160 con lông đốm và 160 con lông trắng. Biết AA lông đỏ, Aa lông đốm , aa lông trắng. Quần thể giao phối ngẫu nhiên. Xđ
Cấu trúc di truyền ở thế hệ thứ nhất và cấu trúc di truyền khi quần thể cân bằng
Đực :[TEX]0,7AA:0,2A a:0,1aa[/TEX]\Rightarrow[TEX]p(A)=0,8;q(a)=0,2[/TEX]

Cái :[TEX]0,2AA:0,4A a:0,4aa[/TEX]\Rightarrow[TEX]p(A)=0,4;q(a)=0,6[/TEX]

\Rightarrowcả QT:[TEX]p(A)=0,6;q(a)=0,4[/TEX]\Rightarrow CTQT:[TEX]0,36AA:0,48A a:0,16aa[/TEX]

Xét một quần thể có thành phần kiểu gen 0,28AA:0,44Aa:0,28aa. Quần thể trên bị đột biến 20% alen a thành alen A. Sau đó 15% alen a bị đột biến tiếp thành alen A. Khi cho quần thể sau đột biến ngẫu phối, hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ sau
Ban đầu: [TEX]p(A)=q(a)=0,5[/TEX]

20% alen a thành alen A\Rightarrow [TEX]p(A)=0,6;q(a)=0,4[/TEX]

15% alen a bị đột biến tiếp thành alen A\Rightarrow [TEX]p(A)=0,66;q(a)=0,34[/TEX]

\Rightarrow QT ở thế hệ sau:[TEX]0,4356AA:0,4488A a:0,1156aa[/TEX]

Một polinucleotit tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp có tỉ lệ Ađenin là 80% và Uraxin là 20%, giả thiết sự kết hợp các nuclêotit là ngẫu nhiên. Hãy xác định số loại bộ ba và viết các bộ ba đó. Tính tỉ lệ từng loại bộ ba được hình thành

[TEX]AAA=0,8^3=0,512[/TEX]

[TEX]AAU=AUA=UAA=0,8^2.0,2=0128[/TEX]

[TEX]AUU=UAU=UUA=0,2^2.0,8=0,032[/TEX]

[TEX]UUU=0,2^3=0,08[/TEX]
 
C

cobetocngan_9x_bg

Với AND có cấu trúc 2 mạch, dạng đột biến điểm nào làm thay đổi tỉ lệ [tex]\frac{A+G}{T+X}[/tex](Coi chừng thiếu trường hợp)


với ADN có cấu trúc 2 mạch thì không có dạng đột biến điểm nào làm thay đổi tỉ lệ [tex]\frac{A+G}{T+X}[/tex]
vì: A liên kết với T và G liên kết với X .Nếu xảy ra đột biến thì sẽ mất cả cặp =>đpcm
( đó là câu 1 trong đề thi chon học sinh giỏi lớp 12 vòng 2 Trường THPT Nho Quan B)@};-
 
N

ngobaochauvodich

Xin đóng góp bài của trường mình

Hãy xđ tổng số nu, số lượng từng loại nu của gen, số lượng từng loại nu của từng mạch đơn trong các trường hợp sau:
a. Gen có 3900 lk hidro và có A + ? =40%tổng số nu của gen, A1=250,X1=600
b. Gen có G-?=30% tổng số nu của gen, tổng số lk cộng hóa trị = 5578, số liên kết hidro giữa A1 và T2 là 240, G1 và X2 là 1200
c. Gen có tổng số 2 loại nu bằng 60% số nu của gen và có 3120 lk hidro. Mạch 2 có A=5T,X=2G và gen có khoảng 600 cặp nu đến 1200 cặp nu
d. Gen có 90 vòng xoắn và số lk hidro giữa các cặp A-T bằng số liên kết hidro giữa các cặp G-X. Trên mỗi mạch đơn có T=2A,X=3G
e. Gen có khối lượng 780000đvC và tích số giữa 2 loại nu không bổ sung với nhau = 6%N, mạch thứ nhất có A=12% và G=50% số nu của mạch
f. Gen có 1710 lk hidro và trên mạch thứ nhất có tỷ lệ A=2T=3G=4X
 
T

triaiai

Câu hỏi trắc nghiệm

Ba gen đều có 600 nu. Gen 1 có tỉ lệ [tex]\frac{A+T}{G+X}[/tex]=0,5, gen 2 có tỉ lệ [tex]\frac{A+T}{G+X}[/tex]=1,gen 3 có tỉ lệ [tex]\frac{A+T}{G+X}[/tex]=2/3. Hãy xác định số liên kết hidro của từng gen.

Bộ gen của một loài động vật có [tex]\frac{A+T}{G+X}[/tex]=1,5 và chứa 3x[tex]10^9[/tex] cặp nu. Tính số lượng từng loại nu và tổng số lk hidro trong bộ gen của loài đó
 
C

cobetocngan_9x_bg

Ba gen đều có 600 nu. Gen 1 có tỉ lệ [tex]\frac{A+T}{G+X}[/tex]=0,5, gen 2 có tỉ lệ [tex]\frac{A+T}{G+X}[/tex]=1,gen 3 có tỉ lệ [tex]\frac{A+T}{G+X}[/tex]=2/3. Hãy xác định số liên kết hidro của từng gen.

gen 1 có : A=100, G=200
=> liên kết hidro = 2A+3G = 800
gen 2: A=G=150
=> lk hidro=750
gen 3: A=120 ;G=180
=> lk hidro= 780
 
Last edited by a moderator:
C

cobetocngan_9x_bg

Bộ gen của một loài động vật có [tex]\frac{A+T}{G+X}[/tex]=1,5 và chứa 3x[tex]10^9[/tex] cặp nu. Tính số lượng từng loại nu và tổng số lk hidro trong bộ gen của loài đó

có :[TEX]\frac{A}{G}[/TEX] = [TEX]\frac{3}{2}[/TEX] và A+G = 3x[tex]10^9[/tex]
=> A=120x[tex]10^7[/tex]
G=180x[tex]10^7[/tex]
=> liên kết hidro= 2A+3G= 780x[tex]10^{14}[/tex]
 
C

cobetocngan_9x_bg

cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen ? tại sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50%?
 
T

triaiai

Câu hỏi trắc nghiệm

cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen ? tại sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50%?

Trả lời:

Tần số HVG luôn nằm trong khoảng từ 0 - 0.5 do :
- Trong tổng số tế bào tham gia giảm phân hình thành giao tử, thường rất hiếm khi xảy ra trường hợp, tất cả các tế bào đều có hiện tượng trao đổi chéo.
- Trong giảm phân, tại kỳ đầu của giảm phân I, hiện tượng trao đổi chéo chỉ xảy ra giữa 2 crômatit không chị em trong bộ tứ tử.
=> Vì vậy nếu trường hợp tất cả các tế bào tham gia giảm phân đều xảy ra hiện tượng trao đổi chéo thì tần số hoán vị =0.5 (50%). Trường hợp không có tế bào nào xảy ra hiện tượng trao đổi chéo thì tần số hoán vị gen = 0 (0%).
 
N

ngobaochauvodich

tiếp nè bà con

Một ADN có7800 lk H và G=30% tổng số nu của gen. Khi ADN tự sao liên tiếp nhiều lần, môi trường nội bào cung cấp 8400A. Xđ số lần tự sao và chiều dài gen

Một gen dài 489,6nm và có A=30% tổng số nu của gen. Sau 3 lần tự sao đã hình thành bao nhiêu gen có mang 1 mạch đơn của gen ban đầu và bao nhiêu gen có cấu tạo hoàn toàn mới từ các nu tự do mt nội bào cung cấp.Xác định số liên kết cộng hóa trị sau 3 đợt tự sao

Trên 1 cặp NST tương đồng xét 1 cặp gen đều có chiều dài 418,2nm và A=15% số nu của gen. Cặp gen đó tự sao một số lần liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 14760nu tự do.Cặp gen này là đồng hợp hay dị hợp? Tại sao? Tế bào mang cặp gen này có số lượng từng loại nu là bao nhiêu
Số gen mới tạo ra ở đợt tự sao cuối có cấu tạo hoàn toàn bằng nguyên liệu nu do môi trường nội bào cung cấp là bao nhiêu
 
Last edited by a moderator:
C

canhcutndk16a.

Một ADN có7800 lk H và G=30% tổng số nu của gen. Khi ADN tự sao liên tiếp nhiều lần, môi trường nội bào cung cấp 8400A. Xđ số lần tự sao và chiều dài gen
[TEX] G=X=30%[/TEX]\Rightarrow[TEX]A=T=20%[/TEX]

\Rightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix} & 2A+3G=7800 & \\ & \frac{A}{G}=\frac{2}{3} & \end{matrix}\right.[/TEX]\Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix} & A=T=1200 & \\ & G=X=1800 & \end{matrix}\right.[/TEX]

\Rightarrow[TEX]L(gen)=5100 A^o[/TEX] .Gọi số lần tự sao là x\Rightarrow [TEX](2^x-1).1200=8400[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=3[/TEX]
Một gen dài 489,6nm và có A=30% tổng số nu của gen. Sau 3 lần tự sao đã hình thành bao nhiêu gen có mang 1 mạch đơn của gen ban đầu và bao nhiêu gen có cấu tạo hoàn toàn mới từ các nu tự do mt nội bào cung cấp.Xác định số liên kết cộng hóa trị sau 3 đợt tự sao
Làm tương tự bài trên, lưu ý là sau 3 lần tự sao thì sẽ chỉ có 2 gen con mang mạch đơn của gen mẹ ban đầu;))
Trên 1 cặp NST tương đồng xét 1 cặp gen đều có chiều dài 418,2nm và A=155 số nu của gen. Cặp gen đó tự sao một số lần liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 14760nu tự do.Cặp gen này là đồng hợp hay dị hợp? Tại sao? Tế bào mang cặp gen này có số lượng từng loại nu là bao nhiêu
Số gen mới tạo ra ở đợt tự sao cuối có cấu tạo hoàn toàn bằng nguyên liệu nu do môi trường nội bào cung cấp là bao nhiêu
Mỗi gen có: [TEX]N=2460[/TEX]
là sao :| câu này ko có nghĩa gì cả :| có thể là A bằng ...% của gen ;))
 
N

ngobaochauvodich

SORRY canhcut

[TEX] G=X=30%[/TEX]\Rightarrow[TEX]A=T=20%[/TEX]

\Rightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix} & 2A+3G=7800 & \\ & \frac{A}{G}=\frac{2}{3} & \end{matrix}\right.[/TEX]\Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix} & A=T=1200 & \\ & G=X=1800 & \end{matrix}\right.[/TEX]

\Rightarrow[TEX]L(gen)=5100 A^o[/TEX] .Gọi số lần tự sao là x\Rightarrow [TEX](2^x-1).1200=8400[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=3[/TEX]

Làm tương tự bài trên, lưu ý là sau 3 lần tự sao thì sẽ chỉ có 2 gen con mang mạch đơn của gen mẹ ban đầu;))

Mỗi gen có: [TEX]N=2460[/TEX]
là sao :| câu này ko có nghĩa gì cả :| có thể là A bằng ...% của gen ;))

A bằng 15% SỐ NU CỦA của gen, sorry, mình đánh nhanh quá :D
 
N

ngobaochauvodich

tiếp nè bà con

Hãy xđ tổng số nu, số lượng từng loại nu của gen, số lượng từng loại nu của từng mạch đơn trong các trường hợp sau:
a. Gen có 3900 lk hidro và có A + ? =40%tổng số nu của gen, A1=250,X1=600
b. Gen có G-?=30% tổng số nu của gen, tổng số lk cộng hóa trị = 5578, số liên kết hidro giữa A1 và T2 là 240, G1 và X2 là 1200
c. Gen có tổng số 2 loại nu bằng 60% số nu của gen và có 3120 lk hidro. Mạch 2 có A=5T,X=2G và gen có khoảng 600 cặp nu đến 1200 cặp nu
d. Gen có 90 vòng xoắn và số lk hidro giữa các cặp A-T bằng số liên kết hidro giữa các cặp G-X. Trên mỗi mạch đơn có T=2A,X=3G
e. Gen có khối lượng 780000đvC và tích số giữa 2 loại nu không bổ sung với nhau = 6%N, mạch thứ nhất có A=12% và G=50% số nu của mạch
f. Gen có 1710 lk hidro và trên mạch thứ nhất có tỷ lệ A=2T=3G=4X
 
Last edited by a moderator:
B

bicanxi

ôi giải hay thiệt:
đap án:
a:N=3000(nu),A=T=600(nu),G=X=900(nu)
A1=T2=250(nu),T1=A2=350(nu),X1=G2=600(nu),G1=X2=300(nu)
f:N=1500(nu),A=T=540(nu),G=X=210(nu)
A1=T2=360(nu),T1=A2=180(nu),G1=X2=120(NU),X1=G2=90(nu)
hihi...mình chỉ mói giải quyết được 2 câu dể này thui
 
C

canhcutndk16a.

Đề đã sửa sao canhcut ko giải tiếp cho mọi người cùng học hỏi
Vâng, đây ạ:D:
Trên 1 cặp NST tương đồng xét 1 cặp gen đều có chiều dài 418,2nm và A=15% số nu của gen. Cặp gen đó tự sao một số lần liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 14760nu tự do.Cặp gen này là đồng hợp hay dị hợp? Tại sao? Tế bào mang cặp gen này có số lượng từng loại nu là bao nhiêu
Số gen mới tạo ra ở đợt tự sao cuối có cấu tạo hoàn toàn bằng nguyên liệu nu do môi trường nội bào cung cấp là bao nhiêu
Cặp gen này là đồng hợp, vì số nu bằng nhau, và số nu loại A cũng bằng nhau ( vì tỉ lệ của chúng bằmh nhau=15%) nên tỉ lệ G, X cũng bằng nhau...

Mỗi gen có:[TEX]N=2460[/TEX]

[TEX]A=15%[/TEX]\Rightarrow[TEX]A=T=2460.15%=369[/TEX]\Rightarrow[TEX]G=X=861[/TEX]

Gọi x là số đợt tự sao \Rightarrow[TEX]2.2460.(2^x-1)=14760[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=2[/TEX]

\RightarrowSố gen mới tạo ra ở đợt tự sao cuối có cấu tạo hoàn toàn bằng nguyên liệu nu do môi trường nội bào là [TEX]2^2-2=2[/TEX] ( vì còn 2 gen mang 2 mạh cũ của gen mẹ )
CÒn những bài tập này:
http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=1697227&postcount=16
Bạn post ở pic http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=162546
( hình làm xong rồi, nhưng muốn vào pic đấy để hoạt động cho sôi nổi;)))
 
Last edited by a moderator:
T

triaiai

Bài tập trắc nghiệm

Một đoạn phân tử AND gồm gen A và gen B, Chiều dài gen A bằng 0,5 chiều dài gen B
Ở gen A: mạch thứ nhất có 100 A, 150T.Khi gen A sao mã đã cần môi trường nội bào cung cấp 900U,1200G và 1800X
Ở gen B mạch thứ hai có 200A,100T. Khi gen B sao mã đã cần môi trường nội bào cung cấp 800U,1600A và 4000G
Xác định số lần sao mã của mỗi gen và số lượng từng loại ribonu của phân tử m ARN được tổng hợp từ mỗi gen
Tính số lượng từng loại nu của mỗi gen
Nếu đoạn phân tử A DN nói trên tái sinh một lần thì môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nu tự do và bao nhiêu liên kết hidro mới hình thành
 
Top Bottom