[Đề số 8] Đề thi thử THPT QG 2018 - Môn Toán - Trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Thảo luận trong 'Toán' bắt đầu bởi Ngọc Bùi 12345, 18 Tháng tám 2018.

Lượt xem: 1,841

 1. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  10. [tex]y'= 3x^{2}-3, y'=0[/tex]
  <=> x = 1 => y= -2
  hoặc x = -1 => y=2
  Vậy chọn A
   
 2. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  11. C (bấm máy tính)
   
 3. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  12. B
  a>0 => loại A, C
  tại điểm có hoành độ x = 1 thì y = 2 => thay tọa độ này vào B và D => B thỏa mãn
  Vậy chọn B
   
 4. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  13. D
  TCĐ: x = -1
  TCN: y=3
   
 5. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  17. D (bấm máy tính)
   
 6. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  19. C
  a<0 => loại D
  đồ thị giao với Oy tại điểm nằm dưới trục Ox => d <0
  H/số có 2 cực trị: xCĐ . xCT < 0 => ac<0 => c>0 => Loại A
  xCĐ + xCT > 0 => ab<0 => b>0 => Loại B
  Vậy chọn C
   
 7. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  20. D
  y' = -3x^2 + 3
  y' ĐB/ R <=> y' >0 <=> -1<x<1
  Vậy chọn D
   
 8. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  22. B
  a>0
  d>0 (vì đồ thị giao Oy tại điểm ở phía trên trục Ox)
  h/số có 2 cực trị: xCĐ + xCT > 0 => ab<0 => loại C
  xCĐ.xCT<0 => ac<0 => c<0 => cd <0 => Loại A
  ab<0 , a>0 => b<0 => bc >0 => loại D
  vậy chọn B
   
 9. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  23. C
  y'= 3x^2 + 6x - 9 = 0 <=> x= -3 hoặc x =1
  => h/số NB/ (-3;1)
  vậy chọn C
   
 10. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  25. D
  đây là hàm bậc 3, a<0 => loại A, B
  tại x=0 thì y=0 => hàm số ở đáp án D thỏa mãn
  vậy chọn D
   
 11. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  27. D
  |x-1| = x-1 nếu x>=1
  = -x+1 nếu x<1
  => phần đồ thị phía bên phải của đường thẳng x =1 sẽ giữ nguyên, phần đồ thị phía bên trái đường thẳng x=1 sẽ lấy đối xứng qua Ox
  vậy chọn D
   
 12. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  28. A
  [tex]y'=\frac{m^{2}-4}{(m-2x)^{2}}<0, \forall x\in (\frac{1}{2};+\infty )[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \frac{m}{2}\notin (\frac{1}{2};+\infty ) & \\ m^{2}-4<0 & \end{matrix}\right.[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m\leq 1 & \\ -2< m< 2 & \end{matrix}\right.[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow -2< m\leq 1[/tex]
  Vậy chọn A
   
 13. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  31.C (nhìn BBT)
  32. B (vẽ phác họa đồ thị rồi nhìn xem đường thẳng y=m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt là ở chỗ nào)
   
 14. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  36. C (bấm máy tính)
   
 15. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  37. D
  TCN: y=1, y= -1
  TCĐ: x=1
   
 16. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  39. D
  hàm bậc 4 a<0
  => loại B, C
  h/số có 1 cực trị => ab>=0 => b<=0
  Vậy chọn D
   
 17. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  41. A
  y' = 4x^3 - 4x = 0 <=> x= 0 hoặc x = 1 hoặc x = -1
  xét dấu y' => h/số ĐB/ (-1;0) và (1; + vô cùng)
  vậy chọn A
   
 18. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  47. A
  y' = 4x^3 = 0 <=> x=0
  đây là nghiệm bội lẻ nên qua nó sẽ đan dấu => x=0 là điểm cực trị => có 1 cực trị
   
 19. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  48. B
  [tex]y'=x^{2}-2mx-1[/tex]
  để h/số có 2 điểm cực trị A, B thì [tex]\Delta ' = m^{2} +1> 0[/tex] (luôn đúng)
  ta có: [tex](x_{A}+x_{B})^{2}-2x_{A}x_{B}=2[/tex]
  Theo Vi-et ta có: [tex]x_{1}+x_{2}=2m ; x_{1}x_{2}=-1[/tex]
  Suy ra: 4m^2+2=2
  <=> m=0
   
 20. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  49. C
  [tex]y'=\frac{-x^{2}+2x+4}{(1-x)^{2}} = 0[/tex]
  <=> x= 1 + căn5 => y= -4 - 2căn5
  hoặc x = 1- căn5 => y= -4 + 2căn5
  Suy ra: A(1 + căn5; -4 - 2căn5) ; B(1- căn5; -4 + 2căn5)
  Vì A, B là giao của (C) và đường thẳng nên pt đường thẳng AB cũng là pt đường thẳng đã cho
  => AB: y = -2x-2
  SUy ra: a = -2; b = -2
  Vậy a + b = -4
  vậy chọn C
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY