[Đề số 7] Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Tiếng Anh - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1

Thảo luận trong 'Tiếng Anh' bắt đầu bởi Ngọc Bùi 12345, 29 Tháng năm 2018.

Lượt xem: 2,601

 1. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211162) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

  In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, so it is perhaps difficult now to imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group to achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to write their own songs. The Beatles did not have a long career. Their first hit record was in 1963 and they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them and tried to take their clothes as souvenirs! However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world many people can sing part of a Beatles song if you ask them.
  Trong những năm 1960, The Beatles có lẽ là nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất trên thế giới. Kể từ đó, đã có rất nhiều nhóm nhạc đã đạt được danh tiếng to lớn, vì vậy có lẽ bây giờ khó tưởng tượng được The Beatles đã gây chú ý như thế nào vào thời điểm đó. Họ là bốn chàng trai từ phía bắc nước Anh và không ai trong số họ đã được đào tạo về âm nhạc. Họ bắt đầu bằng cách biểu diễn và thu âm các bài hát của người Mỹ da đen và họ đã có một số thành công với những bài hát này. Sau đó, họ bắt đầu viết bài hát của họ và đó là khi họ trở nên nổi tiếng. The Beatles đã thay đổi nhạc pop. Họ là nhóm nhạc pop đầu tiên đạt được thành công lớn từ những bài hát họ tự viết. Sau đó tạo sự phổ biến với các nhóm nhạc và ca sĩ để viết các bài hát của họ. The Beatles đã không có một sự nghiệp lâu dài. Kỷ lục hit đầu tiên của họ là vào năm 1963 và họ chia tay năm 1970. Họ dừng biểu diễn trực tiếp vào năm 1966 bởi vì nó trở nên quá nguy hiểm đối với họ - người hâm mộ của họ rất hào hứng đến nỗi họ vây quanh ban nhạc và cố gắng lấy quần áo của họ làm quà lưu niệm! Tuy nhiên, ngày hôm nay một số ca khúc của họ vẫn nổi tiếng như khi chúng mới ra mắt lần đầu tiên. Trên khắp thế giới, nhiều người có thể hát một phần bài hát Beatles nếu bạn yêu cầu họ.
  Câu 39.
  The word “sensational” is closest in meaning to
  A. shocking
  B. bad
  C. notorious
  D. popular


  Lời giải:
  Câu 39. A

  Từ "sensational" có ý nghĩa gần nhất với _____.
  A. sốc
  B. xấu
  C. hiển nhiên
  D. phổ biến
  sensational= shocking (adj): giật gân, gây chú ý.
  => Chọn A
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 2. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211162) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

  In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, so it is perhaps difficult now to imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group to achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to write their own songs. The Beatles did not have a long career. Their first hit record was in 1963 and they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them and tried to take their clothes as souvenirs! However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world many people can sing part of a Beatles song if you ask them.
  Trong những năm 1960, The Beatles có lẽ là nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất trên thế giới. Kể từ đó, đã có rất nhiều nhóm nhạc đã đạt được danh tiếng to lớn, vì vậy có lẽ bây giờ khó tưởng tượng được The Beatles đã gây chú ý như thế nào vào thời điểm đó. Họ là bốn chàng trai từ phía bắc nước Anh và không ai trong số họ đã được đào tạo về âm nhạc. Họ bắt đầu bằng cách biểu diễn và thu âm các bài hát của người Mỹ da đen và họ đã có một số thành công với những bài hát này. Sau đó, họ bắt đầu viết bài hát của họ và đó là khi họ trở nên nổi tiếng. The Beatles đã thay đổi nhạc pop. Họ là nhóm nhạc pop đầu tiên đạt được thành công lớn từ những bài hát họ tự viết. Sau đó tạo sự phổ biến với các nhóm nhạc và ca sĩ để viết các bài hát của họ. The Beatles đã không có một sự nghiệp lâu dài. Kỷ lục hit đầu tiên của họ là vào năm 1963 và họ chia tay năm 1970. Họ dừng biểu diễn trực tiếp vào năm 1966 bởi vì nó trở nên quá nguy hiểm đối với họ - người hâm mộ của họ rất hào hứng đến nỗi họ vây quanh ban nhạc và cố gắng lấy quần áo của họ làm quà lưu niệm! Tuy nhiên, ngày hôm nay một số ca khúc của họ vẫn nổi tiếng như khi chúng mới ra mắt lần đầu tiên. Trên khắp thế giới, nhiều người có thể hát một phần bài hát Beatles nếu bạn yêu cầu họ.
  Câu 40.
  The first songs of the Beatles were _____
  A. paid a lot of money
  B. broadcast on the radio
  C. written by themselves
  D. written by black Americans

  Lời giải:
  Câu 40. D

  Những bài hát đầu tiên của Beatles _____.
  A. đã được trả rất nhiều tiền
  B. đã được phát sóng trên đài
  C. đã được viết bởi chính họ
  D. đã được viết bởi người Mỹ da đen
  Đáp án A, B không được đề cập đến trong bài.
  Đáp án C sai. They started by performing and recording songs by black Americans
  Dẫn chứng: Then they started writing their own songs and that was when they became really popular.
  => Chọn D
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 3. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211162) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

  In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, so it is perhaps difficult now to imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group to achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to write their own songs. The Beatles did not have a long career. Their first hit record was in 1963 and they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them and tried to take their clothes as souvenirs! However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world many people can sing part of a Beatles song if you ask them.
  Trong những năm 1960, The Beatles có lẽ là nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất trên thế giới. Kể từ đó, đã có rất nhiều nhóm nhạc đã đạt được danh tiếng to lớn, vì vậy có lẽ bây giờ khó tưởng tượng được The Beatles đã gây chú ý như thế nào vào thời điểm đó. Họ là bốn chàng trai từ phía bắc nước Anh và không ai trong số họ đã được đào tạo về âm nhạc. Họ bắt đầu bằng cách biểu diễn và thu âm các bài hát của người Mỹ da đen và họ đã có một số thành công với những bài hát này. Sau đó, họ bắt đầu viết bài hát của họ và đó là khi họ trở nên nổi tiếng. The Beatles đã thay đổi nhạc pop. Họ là nhóm nhạc pop đầu tiên đạt được thành công lớn từ những bài hát họ tự viết. Sau đó tạo sự phổ biến với các nhóm nhạc và ca sĩ để viết các bài hát của họ. The Beatles đã không có một sự nghiệp lâu dài. Kỷ lục hit đầu tiên của họ là vào năm 1963 và họ chia tay năm 1970. Họ dừng biểu diễn trực tiếp vào năm 1966 bởi vì nó trở nên quá nguy hiểm đối với họ - người hâm mộ của họ rất hào hứng đến nỗi họ vây quanh ban nhạc và cố gắng lấy quần áo của họ làm quà lưu niệm! Tuy nhiên, ngày hôm nay một số ca khúc của họ vẫn nổi tiếng như khi chúng mới ra mắt lần đầu tiên. Trên khắp thế giới, nhiều người có thể hát một phần bài hát Beatles nếu bạn yêu cầu họ.
  Câu 41.
  What is not true about the Beatles?
  A. They became famous when they wrote their own songs
  B. They had a long stable career
  C. The members had no training in music
  D. They were afraid of being hurt by fans

  Lời giải:
  Câu 41. B

  Điều gì không đúng về The Beatles?
  A. Họ trở nên nổi tiếng khi họ viết bài hát của mình
  B. Họ đã có một sự nghiệp ổn định
  C. Các thành viên đã không có sự đào tạo về âm nhạc
  D. Họ sợ bị thương tích bởi người hâm mộ
  Đáp án A đúng. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular.
  Đáp án C đúng. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music.
  Đáp án D đúng. because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them and tried to take their clothes as souvenirs
  Dẫn chứng: The Beatles did not have a long career. => Họ không có một sự nghiệp lâu dài.
  => Chọn B
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 4. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211162) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

  In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, so it is perhaps difficult now to imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group to achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to write their own songs. The Beatles did not have a long career. Their first hit record was in 1963 and they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them and tried to take their clothes as souvenirs! However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world many people can sing part of a Beatles song if you ask them.
  Trong những năm 1960, The Beatles có lẽ là nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất trên thế giới. Kể từ đó, đã có rất nhiều nhóm nhạc đã đạt được danh tiếng to lớn, vì vậy có lẽ bây giờ khó tưởng tượng được The Beatles đã gây chú ý như thế nào vào thời điểm đó. Họ là bốn chàng trai từ phía bắc nước Anh và không ai trong số họ đã được đào tạo về âm nhạc. Họ bắt đầu bằng cách biểu diễn và thu âm các bài hát của người Mỹ da đen và họ đã có một số thành công với những bài hát này. Sau đó, họ bắt đầu viết bài hát của họ và đó là khi họ trở nên nổi tiếng. The Beatles đã thay đổi nhạc pop. Họ là nhóm nhạc pop đầu tiên đạt được thành công lớn từ những bài hát họ tự viết. Sau đó tạo sự phổ biến với các nhóm nhạc và ca sĩ để viết các bài hát của họ. The Beatles đã không có một sự nghiệp lâu dài. Kỷ lục hit đầu tiên của họ là vào năm 1963 và họ chia tay năm 1970. Họ dừng biểu diễn trực tiếp vào năm 1966 bởi vì nó trở nên quá nguy hiểm đối với họ - người hâm mộ của họ rất hào hứng đến nỗi họ vây quanh ban nhạc và cố gắng lấy quần áo của họ làm quà lưu niệm! Tuy nhiên, ngày hôm nay một số ca khúc của họ vẫn nổi tiếng như khi chúng mới ra mắt lần đầu tiên. Trên khắp thế giới, nhiều người có thể hát một phần bài hát Beatles nếu bạn yêu cầu họ.
  Câu 42.
  The Beatles stopped their live performances because
  A. They spent more time writing their own songs
  B. They did not want to work with each other
  C. They had earned enough money
  D. They were afraid of being hurt by fans.

  Lời giải:
  Câu 42. D

  The Beatles ngừng biểu diễn trực tiếp bởi vì _____.
  A. họ đã dành nhiều thời gian hơn để sáng tác bài hát của mình
  B. họ đã không muốn làm việc với nhau nữa.
  C. họ đã kiếm đủ tiền.
  D. họ sợ bị người hâm mộ gây thương tích.
  Dẫn chứng: They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them and tried to take their clothes as souvenirs!
  => Chọn D
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 5. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211162) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

  In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, so it is perhaps difficult now to imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group to achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to write their own songs. The Beatles did not have a long career. Their first hit record was in 1963 and they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were so excited that they surrounded them and tried to take their clothes as souvenirs! However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world many people can sing part of a Beatles song if you ask them.
  Trong những năm 1960, The Beatles có lẽ là nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất trên thế giới. Kể từ đó, đã có rất nhiều nhóm nhạc đã đạt được danh tiếng to lớn, vì vậy có lẽ bây giờ khó tưởng tượng được The Beatles đã gây chú ý như thế nào vào thời điểm đó. Họ là bốn chàng trai từ phía bắc nước Anh và không ai trong số họ đã được đào tạo về âm nhạc. Họ bắt đầu bằng cách biểu diễn và thu âm các bài hát của người Mỹ da đen và họ đã có một số thành công với những bài hát này. Sau đó, họ bắt đầu viết bài hát của họ và đó là khi họ trở nên nổi tiếng. The Beatles đã thay đổi nhạc pop. Họ là nhóm nhạc pop đầu tiên đạt được thành công lớn từ những bài hát họ tự viết. Sau đó tạo sự phổ biến với các nhóm nhạc và ca sĩ để viết các bài hát của họ. The Beatles đã không có một sự nghiệp lâu dài. Kỷ lục hit đầu tiên của họ là vào năm 1963 và họ chia tay năm 1970. Họ dừng biểu diễn trực tiếp vào năm 1966 bởi vì nó trở nên quá nguy hiểm đối với họ - người hâm mộ của họ rất hào hứng đến nỗi họ vây quanh ban nhạc và cố gắng lấy quần áo của họ làm quà lưu niệm! Tuy nhiên, ngày hôm nay một số ca khúc của họ vẫn nổi tiếng như khi chúng mới ra mắt lần đầu tiên. Trên khắp thế giới, nhiều người có thể hát một phần bài hát Beatles nếu bạn yêu cầu họ.
  Câu 43.
  The tone of the passage is that of________
  A. neutral
  B. criticism
  C. admiration
  D. sarcasm

  Lời giải:
  Câu 43. C

  Giọng điệu của đoạn văn là ________
  A. trung lập
  B. phê phán
  C. ngưỡng mộ
  D. chế nhạo
  Dẫn chứng: However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world many people can sing part of a Beatles song if you ask them.
  => Chọn C
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 6. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211174) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) _____ it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) ______ and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) _____ from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) ______ about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) ______ centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) without it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) quality and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) comes from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) problems about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) populations centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Nước rất cần thiết cho cuộc sống. Mọi người chỉ có thể sống được vài ngày nếu không có nó. Tuy nhiên, gần 25 triệu người chết vì thiếu nước mỗi năm. Cả các nước công nghiệp và các nước kém phát triển đều lo lắng về chất lượng và số lượng nước trên thế giới.
  Mặc dù con người, động vật, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng nhiều nước, nhưng có nhiều nước trên trái đất. Nước bao phủ khoảng ba phần tư bề mặt trái đất. Tuy nhiên, 97,4 phần trăm của nó là nước muối. 3/4 lượng nước ngọt của trái đất bị đông lạnh trong sông băng và trong những tảng băng cực lớn. Hầu hết nước mà chúng ta sử dụng đều có nguồn gốc từ sông, hồ và bầu khí quyển. Ít hơn một phần trăm nước của Trái Đất có thể sử dụng được, và chúng ta dùng đi dùng lại nó.
  Một trong những vấn đề về nước là sự phân bố. Nước không phải lúc nào cũng được phân phối đến nơi có các trung tâm dân cư lớn. Một số khu vực có đủ mưa, nhưng nó là tất cả số nước trong một hoặc hai mùa mưa ngắn.
  Câu 44.

  A. in
  B. without
  C. for
  D. with

  Lời giải:
  Câu 44. B

  A. in: trong, tại, ở
  B. without: không có, khỏi
  C. for: cho, bởi vì
  D. with: cùng với
  Dựa vào bối cảnh câu, chọn từ “without” là hợp lý nhất.
  People can live only a few days (44)_____ it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. => Mọi người chỉ có thể sống được vài ngày nếu không có nó. Tuy nhiên, gần 25 triệu người chết vì thiếu nước mỗi năm.
  => Chọn B
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 7. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211174) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) _____ it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) ______ and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) _____ from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) ______ about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) ______ centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) without it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) quality and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) comes from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) problems about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) populations centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Nước rất cần thiết cho cuộc sống. Mọi người chỉ có thể sống được vài ngày nếu không có nó. Tuy nhiên, gần 25 triệu người chết vì thiếu nước mỗi năm. Cả các nước công nghiệp và các nước kém phát triển đều lo lắng về chất lượng và số lượng nước trên thế giới.
  Mặc dù con người, động vật, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng nhiều nước, nhưng có nhiều nước trên trái đất. Nước bao phủ khoảng ba phần tư bề mặt trái đất. Tuy nhiên, 97,4 phần trăm của nó là nước muối. 3/4 lượng nước ngọt của trái đất bị đông lạnh trong sông băng và trong những tảng băng cực lớn. Hầu hết nước mà chúng ta sử dụng đều có nguồn gốc từ sông, hồ và bầu khí quyển. Ít hơn một phần trăm nước của Trái Đất có thể sử dụng được, và chúng ta dùng đi dùng lại nó.
  Một trong những vấn đề về nước là sự phân bố. Nước không phải lúc nào cũng được phân phối đến nơi có các trung tâm dân cư lớn. Một số khu vực có đủ mưa, nhưng nó là tất cả số nước trong một hoặc hai mùa mưa ngắn.


  Câu 45.

  A. quality
  B. condition
  C. situation
  D. characteristics

  Câu 45. A

  A. quality: chất lượng
  B. condition: điều kiện, quy định
  C. situation: hoàn cảnh, vị thế
  D. characteristics: đặc điểm
  Hai từ “quanlity” và “quantity” thường đi cùng nhau vì đây là 2 tiêu chí phổ biến đánh giá một vật thể, sản phẩm nào đó.
  Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45)______ and quantity of water in the world. => Cả các nước công nghiệp và các nước kém phát triển đều lo lắng về chất lượng và số lượng nước trên thế giới.
  => Chọn A
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 8. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211174) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) _____ it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) ______ and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) _____ from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) ______ about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) ______ centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) without it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) quality and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) comes from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) problems about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) populations centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Nước rất cần thiết cho cuộc sống. Mọi người chỉ có thể sống được vài ngày nếu không có nó. Tuy nhiên, gần 25 triệu người chết vì thiếu nước mỗi năm. Cả các nước công nghiệp và các nước kém phát triển đều lo lắng về chất lượng và số lượng nước trên thế giới.
  Mặc dù con người, động vật, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng nhiều nước, nhưng có nhiều nước trên trái đất. Nước bao phủ khoảng ba phần tư bề mặt trái đất. Tuy nhiên, 97,4 phần trăm của nó là nước muối. 3/4 lượng nước ngọt của trái đất bị đông lạnh trong sông băng và trong những tảng băng cực lớn. Hầu hết nước mà chúng ta sử dụng đều có nguồn gốc từ sông, hồ và bầu khí quyển. Ít hơn một phần trăm nước của Trái Đất có thể sử dụng được, và chúng ta dùng đi dùng lại nó.
  Một trong những vấn đề về nước là sự phân bố. Nước không phải lúc nào cũng được phân phối đến nơi có các trung tâm dân cư lớn. Một số khu vực có đủ mưa, nhưng nó là tất cả số nước trong một hoặc hai mùa mưa ngắn.


  Câu 46.

  A. gets
  B. arrives
  C. goes
  D. comes

  Lời giải:
  Câu 46. D

  A. gets: có được, lấy được
  B. arrives: đi đến
  C. goes: đi đến, trôi qua
  D. comes: đi tới
  come from= to be caused by something: đến từ, tạo thành từ ...
  Most of the water we use (46)_____ from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again. => Hầu hết nước mà chúng ta sử dụng đều có nguồn gốc từ sông, hồ và bầu khí quyển. Ít hơn một phần trăm nước của Trái Đất có thể sử dụng được, và chúng ta dùng đi dùng lại nó.
  => Chọn D
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 9. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211174) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) _____ it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) ______ and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) _____ from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) ______ about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) ______ centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) without it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) quality and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) comes from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) problems about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) populations centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Nước rất cần thiết cho cuộc sống. Mọi người chỉ có thể sống được vài ngày nếu không có nó. Tuy nhiên, gần 25 triệu người chết vì thiếu nước mỗi năm. Cả các nước công nghiệp và các nước kém phát triển đều lo lắng về chất lượng và số lượng nước trên thế giới.
  Mặc dù con người, động vật, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng nhiều nước, nhưng có nhiều nước trên trái đất. Nước bao phủ khoảng ba phần tư bề mặt trái đất. Tuy nhiên, 97,4 phần trăm của nó là nước muối. 3/4 lượng nước ngọt của trái đất bị đông lạnh trong sông băng và trong những tảng băng cực lớn. Hầu hết nước mà chúng ta sử dụng đều có nguồn gốc từ sông, hồ và bầu khí quyển. Ít hơn một phần trăm nước của Trái Đất có thể sử dụng được, và chúng ta dùng đi dùng lại nó.
  Một trong những vấn đề về nước là sự phân bố. Nước không phải lúc nào cũng được phân phối đến nơi có các trung tâm dân cư lớn. Một số khu vực có đủ mưa, nhưng nó là tất cả số nước trong một hoặc hai mùa mưa ngắn.


  Câu 47.

  A. facts
  B. things
  C. problems
  D. cases

  Lời giải:
  Câu 47. C

  A. facts: thực tế, sự thật
  B. things: vật, cái, thứ
  C. problems: vấn đề
  D. cases: hoàn cảnh
  One of the (47) ______ about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) ______ centers are. => Một trong những vấn đề về nước là sự phân bố. Nước không phải lúc nào cũng được phân phối đến nơi có các trung tâm dân cư lớn.
  => Chọn C
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 10. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211174) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) _____ it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) ______ and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) _____ from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) ______ about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) ______ centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Water is necessary for life. People can live only a few days (44) without it. Yet nearly 25 million people die each year because of it. Both industrial nations and less-developed countries are worried about the (45) quality and quantity of water in the world.
  Even though people, animals, agriculture, and industry use a lot of water, there is more than enough on the Earth. Water covers about three-fourths of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salt water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in glaciers and in the great polar ice caps. Most of the water we use (46) comes from rivers, lakes, and the atmosphere. Less than one percent of the Earth's water is usable, and we use it over and over again.
  One of the (47) problems about water is distribution. Water is not always distributed where the large (48) populations centers are. Some regions get enough rain, but it is all in one or two short rainy seasons.
  Nước rất cần thiết cho cuộc sống. Mọi người chỉ có thể sống được vài ngày nếu không có nó. Tuy nhiên, gần 25 triệu người chết vì thiếu nước mỗi năm. Cả các nước công nghiệp và các nước kém phát triển đều lo lắng về chất lượng và số lượng nước trên thế giới.
  Mặc dù con người, động vật, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng nhiều nước, nhưng có nhiều nước trên trái đất. Nước bao phủ khoảng ba phần tư bề mặt trái đất. Tuy nhiên, 97,4 phần trăm của nó là nước muối. 3/4 lượng nước ngọt của trái đất bị đông lạnh trong sông băng và trong những tảng băng cực lớn. Hầu hết nước mà chúng ta sử dụng đều có nguồn gốc từ sông, hồ và bầu khí quyển. Ít hơn một phần trăm nước của Trái Đất có thể sử dụng được, và chúng ta dùng đi dùng lại nó.
  Một trong những vấn đề về nước là sự phân bố. Nước không phải lúc nào cũng được phân phối đến nơi có các trung tâm dân cư lớn. Một số khu vực có đủ mưa, nhưng nó là tất cả số nước trong một hoặc hai mùa mưa ngắn.

  Câu 48.

  A. population
  B. men
  C. women
  D. people

  Lời giải:
  Câu 48. A

  A. population: dân số, dân cư
  B. men: những người đàn ông
  C. women: những người phụ nữ
  D. people: con người
  Water is not always distributed where the large (48)______ centers are. => Nước không phải lúc nào cũng được phân phối đến nơi có các trung tâm dân cư lớn.
  => Chọn A
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 11. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  ID: 211180) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
  Câu 49.

  A. employer
  B. reunite
  C. understand
  D. recommend

  Lời giải:
  Câu 49. A

  A. employer /im'plɔiə/: người tuyển dụng
  B. reunite /ri:ju:'nait/: hòa giải, hợp nhất
  C. understand /ʌndə'stænd/: hiểu, biết
  D. recommend /rekə'mend/: gợi ý, khuyên bảo
  Trọng âm của từ “employer” rơi vào âm tiết thứ hai, của các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ ba.
  => Chọn A
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 12. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211180) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  Câu 50.

  A. study
  B. compare
  C. eastward
  D. frighten

  Lời giải:
  Câu 50. B

  A. study /'stʌdi/: học tập
  B. compare /kəm'peə/: so sánh
  C. eastward /'i:stwəd/: phía đông
  D. frighten /'fraitn/: hoảng sợ
  Trọng âm của từ “compare” rơi vào âm tiết thứ hai, của các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.
  => Chọn B
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 13. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,061
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  so với cách giải thích của anh thì đáp án phải là B chứ ạ? lời giải của anh không trùng khớp với đáp án mà anh chọn?
   
  Lê Thanh Quang thích bài này.
 14. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,061
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  đáp án C không có từ "plastic" anh ơi
  đã có "did" đằng trước rồi thì "pass" không thể chia "-ed" được anh ơi

  nói cung là 2 câu này đề sai rồi, không có đáp án!
   
  Lê Thanh Quang thích bài này.
 15. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Cảm ơn em đã phát hiện ra các lỗi sai này! Đây là lỗi do BTC đại diện là anh đã không cẩn thận dẫn đến sự sai sót này! Anh đã cập nhật lại bài và đáp án rồi nhé!
  Anh sẽ post thêm một bài thông báo mới để các bạn tiện theo dõi hơn! Cảm ơn em rất nhiều! :D :D :D
   
  ngchau2001 thích bài này.
 16. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,061
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  ý e không phải vậy anh ơi, trong đề lúc đầu chị @Ngọc Bùi 12345 đăng bị sai 2 câu 27 và 29 ý, chứ còn bây giờ trong lời giải của anh anh mới sửa đề thì làm gì được??
   
 17. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,061
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

 18. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  ngchau2001 thích bài này.
 19. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,061
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  ý e là hôm qua đề sai, hôm nay anh mới sửa thì tính đáp án câu đấy như thế nào đây?
   
 20. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Anh tính là cộng điểm tối đa cho tất cả mọi người đã tham gia tối qua! :D
   
  ngchau2001 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->