[Đề số 7] Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Tiếng Anh - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1

Thảo luận trong 'Tiếng Anh' bắt đầu bởi Ngọc Bùi 12345, 29 Tháng năm 2018.

Lượt xem: 3,495

 1. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,058
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  13. B
  đọc cả đoạn 3 thì thấy có 3 đáp án A, C, D nên chọn B
   
 2. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210770 ) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu 1.
  I could see the finish line and thought I was home and dry.
  A. Unsuccessful
  B. hopeful
  C. successful
  D. hopeless

  Lời giải:
  Câu 1. C

  Thành ngữ: home and dry : thành công
  A. unsucessful (a): không thành công
  B. hopeful (a): đầy hi vọng
  C. successful (a): thành công
  D. hopeless (a): vô vọng
  => home and dry = successful
  => Chọn C
  Tạm dịch: Tôi có thể nhìn thấy đích đến và tôi nghĩ mình đã thành công.
   
 3. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,058
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  6. B
  upload_2018-5-29_22-5-42.png
   
 4. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 2. School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools.
  A.paid
  B. required
  C.divided.
  D. depended

  Lời giải:
  Câu 2. B

  compulsory (a): bắt buộc
  A. paid(a): được trá phí
  B. required (a): được yêu cầu
  C. divided (a): được phân chia
  D. depended (a): bị lệ thuộc
  => compulsory = Required
  => Chọn B
  Tạm dịch: Đồng phục trường học là bắt buộc ở hầu hết các trường học ở Việt Nam.
   
 5. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210773) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
  Câu 3.
  No one has seen Linda since the day of the party.
  A. The party is going on without Linda.
  B. No one has seen Linda for ages.
  C. Linda has not been seen since the day of the party.
  D. Linda is nowhere to be seen at the party.

  Lời giải:
  Câu 3. C

  Không ai nhìn thấy Linda kể từ ngày diễn ra bữa tiệc.
  A. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra mà không có mặt Linda.
  B. Không ai nhìn thấy Linda trong nhiều năm rồi.
  C. Linda đã không được nhìn thấy kể từ ngày diễn ra bữa tiệc.
  D. Linda đang ở đây để được thấy ở bữa tiệc.
  Kiến thức: chuyển từ câu chủ động sang câu bị động
  Câu chủ động: S1 + V+ S2+... => S2+ to be+ V3/PP+ by S1+....
  => Chọn C
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 6. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 4. I should have finished my work last night but I was exhausted.
  A. I did finished my work last night thought I was exhausted.
  B. I was exhausted so I didn‟t finish my work yesterday as planned.
  C. Last night I was exhausted but I tried to finish my work.
  D. My work was finished last night but I was exhausted.

  Lời giải:
  Câu 4. B

  Lẽ ra tôi đã nên hoàn thành công việc tối qua nhưng tôi đã kiệt sức.
  A. Tôi đã hoàn thành công việc tối qua tôi nghĩ rằng tôi đã kiệt sức.
  B. Tôi đã kiệt sức vì vậy tôi đã không hoàn thành công việc của tôi ngày hôm qua như kế hoạch.
  C. Tối qua tôi đã kiệt sức nhưng tôi đã cố gắng để hoàn thành công việc của tôi.
  D. Công việc của tôi đã kết thúc tối qua nhưng tôi đã kiệt sức.
  Kiến thức: S + Should have+ V3/PP: lẽ ra nên làm nhưng đã không làm.
  Nên câu gốc có nghĩa là: Tôi nên hoàn thành công việc tối qua nhưng tôi đã kiệt sức nên tôi không hoàn thành được.
  => Chọn B
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 7. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 5. Never have people been so well informed as they are now, thanks to TV news programs.
  A. Thanks to TV news programs, people are now too well informed.
  B. People have been so informative thanks to TV news programs.
  C. TV news programs are very informative than before and people are better informed.
  D. People are better informed than they have been, thanks to TV news programs.

  Lời giải:
  Câu 5. D

  Chưa bao giờ mọi người nhận được nhiều thông tin như bây giờ, nhờ có các chương trình tin tức trên truyền hình.
  A. Nhờ các chương trình tin tức truyền hình, mọi người giờ đây nhận được rất nhiều thông tin.
  B. Mọi người đã đang có được nhiều thông tin như vậy là nhờ các chương trình tin tức truyền hình.
  C. Các chương trình tin tức truyền hình có nhiều thông tin hơn trước và mọi người được thông tin tốt hơn.
  D. Mọi người nhận được thông tin hơn họ từng có trước đây, nhờ có các chương trình tin tức truyền hình.
  Kiến thức: chuyển từ câu so sánh (không) ngang bằng sang so sánh hơn
  So sánh ngang bằng: S1+ to be/ V+ not+ so/as+ adj/adv+ as+ S2.
  So sánh không ngang bằng: S1+ to be/ V+ not+ so/as+ adj/adv+ as+ S2.
  Câu này chỉ thay đổi cấu trúc mệnh đề trước bằng các cấp so sánh, mệnh đề sau giữ nguyên.
  => Chọn D
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 8. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210777 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
  There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, and the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant - yet slow - motion. The plates may move away from or towards other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
  Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse. They may additionally injure and kill thousands of people and might even cause the land to change it appearance.
  Since most of the Earth's surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet's oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor to move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface and moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly and can travel thousands of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami - one more than ten meters in height - can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  Có rất nhiều thiên tai có thể xảy ra trên toàn cầu. Hai loại thường xuyên liên kết với nhau là động đất và sóng thần. Cả hai chúng có thể gây ra một sức tàn phá lớn khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, sóng thần là kết quả trực tiếp của động đất và không thể xảy ra mà không có nó.
  Trái đất có ba phần chính. Chúng là lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là lớp bên ngoài của trái đất. Nó không phải là một mảng duy nhất. Thay vào đó, nó bao gồm một số mảng. Có một vài mảng lớn và nhiều mảng nhỏ hơn. Những mảng này chủ yếu nằm trên lớp phủ, đó là chất lỏng. Kết quả là, các mảng được trong chuyển động liên tục nhưng chậm. Các mảng có thể di chuyển ra khỏi hoặc lên trên các mảng khác. Trong một số trường hợp, chúng va chạm dữ dội với các mảng nối liền chúng. Sự di chuyển của các mảng gây ra sự áp lực trong đá. Trong một thời gian dài, áp lực này có thể tăng lên. Khi nó được giải phóng, một trận động đất sẽ xảy ra.
  Hàng chục nghìn trận động đất xảy ra mỗi năm. Phần lớn là quá nhỏ mà chỉ có các công cụ khoa học mới có thể cảm nhận được chúng. Những trận khác thì đủ mạnh để mọi người có thể cảm nhận được chúng, tuy nhiên chúng ít gây thiệt hại hoặc thiệt hại. Các trận động đất mạnh hơn, tuy nhiên, có thể làm cho các tòa nhà, cầu cống, và các cấu trúc khác sụp đổ. Chúng có thể làm tổn thương và giết chết thêm hàng ngàn người và thậm chí có thể khiến đất đai thay đổi hình dáng của nó.
  Vì hầu hết bề mặt trái đất là nước, rất nhiều trận động đất xảy ra dưới đại dương của hành tinh. Động đất dưới nước làm cho đáy biển di chuyển. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển của nước trong đại dương. Khi điều này xảy ra, một cơn sóng thần có thể hình thành. Đây là một làn sóng hình thành trên bề mặt và di chuyển theo mọi hướng từ nơi diễn ra trận động đất. Sóng thần di chuyển rất nhanh và có thể di chuyển hàng ngàn cây số. Khi tiếp cận đất, nước gần bờ biển bị hút ra biển. Điều này làm cho sóng thần tăng chiều cao. Vài phút sau, cơn sóng thần đến. Một cơn sóng thần lớn - cao hơn 10 mét - có thể đi sâu vào nội địa. Khi đó, nó có thể làm ngập đất, phá hủy các khu định cư của con người, và giết chết một lượng người lớn.

  Câu 6. Which of the following statements does paragraph 1 support?
  A. Earthquakes cause more destruction than tsunamis.
  B. A tsunami happens in tandem with an earthquake.
  C. The most severe type of natural disaster is an earthquake.
  D. Earthquakes frequently take place after tsunamis do.

  Lời giải:
  Câu 6. B

  Đoạn văn 1 ủng hộ ý nào sau đây?
  A. Động đất gây ra nhiều thiệt hại hơn sóng thần.
  B. Sóng thần xảy ra song song với động đất.
  C. Loại hình thiên tai tàn khốc nhất là động đất.
  D. Động đất thường xảy ra sau sóng thần.
  Dẫn chứng: However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  => Chọn B
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 9. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210777 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
  There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, and the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant - yet slow - motion. The plates may move away from or towards other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
  Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse. They may additionally injure and kill thousands of people and might even cause the land to change it appearance.
  Since most of the Earth's surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet's oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor to move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface and moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly and can travel thousands of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami - one more than ten meters in height - can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  Có rất nhiều thiên tai có thể xảy ra trên toàn cầu. Hai loại thường xuyên liên kết với nhau là động đất và sóng thần. Cả hai chúng có thể gây ra một sức tàn phá lớn khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, sóng thần là kết quả trực tiếp của động đất và không thể xảy ra mà không có nó.
  Trái đất có ba phần chính. Chúng là lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là lớp bên ngoài của trái đất. Nó không phải là một mảng duy nhất. Thay vào đó, nó bao gồm một số mảng. Có một vài mảng lớn và nhiều mảng nhỏ hơn. Những mảng này chủ yếu nằm trên lớp phủ, đó là chất lỏng. Kết quả là, các mảng được trong chuyển động liên tục nhưng chậm. Các mảng có thể di chuyển ra khỏi hoặc lên trên các mảng khác. Trong một số trường hợp, chúng va chạm dữ dội với các mảng nối liền chúng. Sự di chuyển của các mảng gây ra sự áp lực trong đá. Trong một thời gian dài, áp lực này có thể tăng lên. Khi nó được giải phóng, một trận động đất sẽ xảy ra.
  Hàng chục nghìn trận động đất xảy ra mỗi năm. Phần lớn là quá nhỏ mà chỉ có các công cụ khoa học mới có thể cảm nhận được chúng. Những trận khác thì đủ mạnh để mọi người có thể cảm nhận được chúng, tuy nhiên chúng ít gây thiệt hại hoặc thiệt hại. Các trận động đất mạnh hơn, tuy nhiên, có thể làm cho các tòa nhà, cầu cống, và các cấu trúc khác sụp đổ. Chúng có thể làm tổn thương và giết chết thêm hàng ngàn người và thậm chí có thể khiến đất đai thay đổi hình dáng của nó.
  Vì hầu hết bề mặt trái đất là nước, rất nhiều trận động đất xảy ra dưới đại dương của hành tinh. Động đất dưới nước làm cho đáy biển di chuyển. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển của nước trong đại dương. Khi điều này xảy ra, một cơn sóng thần có thể hình thành. Đây là một làn sóng hình thành trên bề mặt và di chuyển theo mọi hướng từ nơi diễn ra trận động đất. Sóng thần di chuyển rất nhanh và có thể di chuyển hàng ngàn cây số. Khi tiếp cận đất, nước gần bờ biển bị hút ra biển. Điều này làm cho sóng thần tăng chiều cao. Vài phút sau, cơn sóng thần đến. Một cơn sóng thần lớn - cao hơn 10 mét - có thể đi sâu vào nội địa. Khi đó, nó có thể làm ngập đất, phá hủy các khu định cư của con người, và giết chết một lượng người lớn.


  Câu 7.
  The word "it" in bold in paragraph 2 refers to___________.

  A. the Earth
  B. the core
  C. the crust
  D. the mantle


  Câu 7. C

  Từ “it” ở đoạn 2 ám chỉ đến......
  A. Trái Đất
  B. Hạt nhân
  C. Vỏ Trái Đất
  D. Vỏ ngoài
  Dẫn chứng: The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates.
  “it” là “the crust”
  => Chọn C
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 10. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210777 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
  There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, and the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant - yet slow - motion. The plates may move away from or towards other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
  Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse. They may additionally injure and kill thousands of people and might even cause the land to change it appearance.
  Since most of the Earth's surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet's oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor to move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface and moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly and can travel thousands of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami - one more than ten meters in height - can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  Có rất nhiều thiên tai có thể xảy ra trên toàn cầu. Hai loại thường xuyên liên kết với nhau là động đất và sóng thần. Cả hai chúng có thể gây ra một sức tàn phá lớn khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, sóng thần là kết quả trực tiếp của động đất và không thể xảy ra mà không có nó.
  Trái đất có ba phần chính. Chúng là lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là lớp bên ngoài của trái đất. Nó không phải là một mảng duy nhất. Thay vào đó, nó bao gồm một số mảng. Có một vài mảng lớn và nhiều mảng nhỏ hơn. Những mảng này chủ yếu nằm trên lớp phủ, đó là chất lỏng. Kết quả là, các mảng được trong chuyển động liên tục nhưng chậm. Các mảng có thể di chuyển ra khỏi hoặc lên trên các mảng khác. Trong một số trường hợp, chúng va chạm dữ dội với các mảng nối liền chúng. Sự di chuyển của các mảng gây ra sự áp lực trong đá. Trong một thời gian dài, áp lực này có thể tăng lên. Khi nó được giải phóng, một trận động đất sẽ xảy ra.
  Hàng chục nghìn trận động đất xảy ra mỗi năm. Phần lớn là quá nhỏ mà chỉ có các công cụ khoa học mới có thể cảm nhận được chúng. Những trận khác thì đủ mạnh để mọi người có thể cảm nhận được chúng, tuy nhiên chúng ít gây thiệt hại hoặc thiệt hại. Các trận động đất mạnh hơn, tuy nhiên, có thể làm cho các tòa nhà, cầu cống, và các cấu trúc khác sụp đổ. Chúng có thể làm tổn thương và giết chết thêm hàng ngàn người và thậm chí có thể khiến đất đai thay đổi hình dáng của nó.
  Vì hầu hết bề mặt trái đất là nước, rất nhiều trận động đất xảy ra dưới đại dương của hành tinh. Động đất dưới nước làm cho đáy biển di chuyển. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển của nước trong đại dương. Khi điều này xảy ra, một cơn sóng thần có thể hình thành. Đây là một làn sóng hình thành trên bề mặt và di chuyển theo mọi hướng từ nơi diễn ra trận động đất. Sóng thần di chuyển rất nhanh và có thể di chuyển hàng ngàn cây số. Khi tiếp cận đất, nước gần bờ biển bị hút ra biển. Điều này làm cho sóng thần tăng chiều cao. Vài phút sau, cơn sóng thần đến. Một cơn sóng thần lớn - cao hơn 10 mét - có thể đi sâu vào nội địa. Khi đó, nó có thể làm ngập đất, phá hủy các khu định cư của con người, và giết chết một lượng người lớn.
  Câu 8.
  What is the passage mainly about?
  A. How earthquakes and tsunamis occur.
  B. What kind of damage natural disasters can cause.
  C. Why tsunamis are deadlier than earthquakes.
  D. When earthquakes are the most likely to happen.

  Lời giải:
  Câu 8. A

  Bài đọc chủ yếu nói về?
  A. Động đất và sóng thần xảy ra như thế nào?
  B. Khi nào động đất có kahr năng xảy ra nhất?
  C. Các thiên tai có thể gây ra những thiệt hại nào?
  D. Tại sao sóng thần gây nguy hiểm chết người hơn động đất?
  Dẫn chứng: Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit.
  => Chọn A
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 11. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210777 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
  There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, and the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant - yet slow - motion. The plates may move away from or towards other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
  Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse. They may additionally injure and kill thousands of people and might even cause the land to change it appearance.
  Since most of the Earth's surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet's oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor to move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface and moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly and can travel thousands of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami - one more than ten meters in height - can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  Có rất nhiều thiên tai có thể xảy ra trên toàn cầu. Hai loại thường xuyên liên kết với nhau là động đất và sóng thần. Cả hai chúng có thể gây ra một sức tàn phá lớn khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, sóng thần là kết quả trực tiếp của động đất và không thể xảy ra mà không có nó.
  Trái đất có ba phần chính. Chúng là lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là lớp bên ngoài của trái đất. Nó không phải là một mảng duy nhất. Thay vào đó, nó bao gồm một số mảng. Có một vài mảng lớn và nhiều mảng nhỏ hơn. Những mảng này chủ yếu nằm trên lớp phủ, đó là chất lỏng. Kết quả là, các mảng được trong chuyển động liên tục nhưng chậm. Các mảng có thể di chuyển ra khỏi hoặc lên trên các mảng khác. Trong một số trường hợp, chúng va chạm dữ dội với các mảng nối liền chúng. Sự di chuyển của các mảng gây ra sự áp lực trong đá. Trong một thời gian dài, áp lực này có thể tăng lên. Khi nó được giải phóng, một trận động đất sẽ xảy ra.
  Hàng chục nghìn trận động đất xảy ra mỗi năm. Phần lớn là quá nhỏ mà chỉ có các công cụ khoa học mới có thể cảm nhận được chúng. Những trận khác thì đủ mạnh để mọi người có thể cảm nhận được chúng, tuy nhiên chúng ít gây thiệt hại hoặc thiệt hại. Các trận động đất mạnh hơn, tuy nhiên, có thể làm cho các tòa nhà, cầu cống, và các cấu trúc khác sụp đổ. Chúng có thể làm tổn thương và giết chết thêm hàng ngàn người và thậm chí có thể khiến đất đai thay đổi hình dáng của nó.
  Vì hầu hết bề mặt trái đất là nước, rất nhiều trận động đất xảy ra dưới đại dương của hành tinh. Động đất dưới nước làm cho đáy biển di chuyển. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển của nước trong đại dương. Khi điều này xảy ra, một cơn sóng thần có thể hình thành. Đây là một làn sóng hình thành trên bề mặt và di chuyển theo mọi hướng từ nơi diễn ra trận động đất. Sóng thần di chuyển rất nhanh và có thể di chuyển hàng ngàn cây số. Khi tiếp cận đất, nước gần bờ biển bị hút ra biển. Điều này làm cho sóng thần tăng chiều cao. Vài phút sau, cơn sóng thần đến. Một cơn sóng thần lớn - cao hơn 10 mét - có thể đi sâu vào nội địa. Khi đó, nó có thể làm ngập đất, phá hủy các khu định cư của con người, và giết chết một lượng người lớn.
  Câu 9.
  The word "adjoining" in bold in paragraph 2 is closest in meaning to___________.
  A. bordering
  B. residing
  C. approaching
  D. appearing

  Lời giải:
  Câu 9. A

  Từ “adjoining” ( tiếp giáp) được in đậm ở đoạn 2 gần nghĩa nhất với....
  A. giáp biên giới
  B. cư trú
  C. tiếp cận
  D. xuất hiện
  => Chọn A
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 12. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210777 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
  There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, and the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant - yet slow - motion. The plates may move away from or towards other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
  Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse. They may additionally injure and kill thousands of people and might even cause the land to change it appearance.
  Since most of the Earth's surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet's oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor to move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface and moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly and can travel thousands of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami - one more than ten meters in height - can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  Có rất nhiều thiên tai có thể xảy ra trên toàn cầu. Hai loại thường xuyên liên kết với nhau là động đất và sóng thần. Cả hai chúng có thể gây ra một sức tàn phá lớn khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, sóng thần là kết quả trực tiếp của động đất và không thể xảy ra mà không có nó.
  Trái đất có ba phần chính. Chúng là lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là lớp bên ngoài của trái đất. Nó không phải là một mảng duy nhất. Thay vào đó, nó bao gồm một số mảng. Có một vài mảng lớn và nhiều mảng nhỏ hơn. Những mảng này chủ yếu nằm trên lớp phủ, đó là chất lỏng. Kết quả là, các mảng được trong chuyển động liên tục nhưng chậm. Các mảng có thể di chuyển ra khỏi hoặc lên trên các mảng khác. Trong một số trường hợp, chúng va chạm dữ dội với các mảng nối liền chúng. Sự di chuyển của các mảng gây ra sự áp lực trong đá. Trong một thời gian dài, áp lực này có thể tăng lên. Khi nó được giải phóng, một trận động đất sẽ xảy ra.
  Hàng chục nghìn trận động đất xảy ra mỗi năm. Phần lớn là quá nhỏ mà chỉ có các công cụ khoa học mới có thể cảm nhận được chúng. Những trận khác thì đủ mạnh để mọi người có thể cảm nhận được chúng, tuy nhiên chúng ít gây thiệt hại hoặc thiệt hại. Các trận động đất mạnh hơn, tuy nhiên, có thể làm cho các tòa nhà, cầu cống, và các cấu trúc khác sụp đổ. Chúng có thể làm tổn thương và giết chết thêm hàng ngàn người và thậm chí có thể khiến đất đai thay đổi hình dáng của nó.
  Vì hầu hết bề mặt trái đất là nước, rất nhiều trận động đất xảy ra dưới đại dương của hành tinh. Động đất dưới nước làm cho đáy biển di chuyển. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển của nước trong đại dương. Khi điều này xảy ra, một cơn sóng thần có thể hình thành. Đây là một làn sóng hình thành trên bề mặt và di chuyển theo mọi hướng từ nơi diễn ra trận động đất. Sóng thần di chuyển rất nhanh và có thể di chuyển hàng ngàn cây số. Khi tiếp cận đất, nước gần bờ biển bị hút ra biển. Điều này làm cho sóng thần tăng chiều cao. Vài phút sau, cơn sóng thần đến. Một cơn sóng thần lớn - cao hơn 10 mét - có thể đi sâu vào nội địa. Khi đó, nó có thể làm ngập đất, phá hủy các khu định cư của con người, và giết chết một lượng người lớn.
  Câu 10.
  The word "perceive" in bold in paragraph 3 is closest in meaning to___________.
  A. comprehend
  B. detect
  C. prevent
  D. locate

  Lời giải:
  Câu 10. B

  Từ “perceive” ( nhận thức) được in đậm ở đoạn 3 gần nghĩa nhất với.....
  A. thấu hiểu
  B. tìm ra/ phát hiện ra
  C. ngăn cản
  D. đặt / để/ có vị trí
  => Chọn B
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
  ngchau2001 thích bài này.
 13. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210777 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
  There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, and the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant - yet slow - motion. The plates may move away from or towards other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
  Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse. They may additionally injure and kill thousands of people and might even cause the land to change it appearance.
  Since most of the Earth's surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet's oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor to move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface and moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly and can travel thousands of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami - one more than ten meters in height - can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  Có rất nhiều thiên tai có thể xảy ra trên toàn cầu. Hai loại thường xuyên liên kết với nhau là động đất và sóng thần. Cả hai chúng có thể gây ra một sức tàn phá lớn khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, sóng thần là kết quả trực tiếp của động đất và không thể xảy ra mà không có nó.
  Trái đất có ba phần chính. Chúng là lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là lớp bên ngoài của trái đất. Nó không phải là một mảng duy nhất. Thay vào đó, nó bao gồm một số mảng. Có một vài mảng lớn và nhiều mảng nhỏ hơn. Những mảng này chủ yếu nằm trên lớp phủ, đó là chất lỏng. Kết quả là, các mảng được trong chuyển động liên tục nhưng chậm. Các mảng có thể di chuyển ra khỏi hoặc lên trên các mảng khác. Trong một số trường hợp, chúng va chạm dữ dội với các mảng nối liền chúng. Sự di chuyển của các mảng gây ra sự áp lực trong đá. Trong một thời gian dài, áp lực này có thể tăng lên. Khi nó được giải phóng, một trận động đất sẽ xảy ra.
  Hàng chục nghìn trận động đất xảy ra mỗi năm. Phần lớn là quá nhỏ mà chỉ có các công cụ khoa học mới có thể cảm nhận được chúng. Những trận khác thì đủ mạnh để mọi người có thể cảm nhận được chúng, tuy nhiên chúng ít gây thiệt hại hoặc thiệt hại. Các trận động đất mạnh hơn, tuy nhiên, có thể làm cho các tòa nhà, cầu cống, và các cấu trúc khác sụp đổ. Chúng có thể làm tổn thương và giết chết thêm hàng ngàn người và thậm chí có thể khiến đất đai thay đổi hình dáng của nó.
  Vì hầu hết bề mặt trái đất là nước, rất nhiều trận động đất xảy ra dưới đại dương của hành tinh. Động đất dưới nước làm cho đáy biển di chuyển. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển của nước trong đại dương. Khi điều này xảy ra, một cơn sóng thần có thể hình thành. Đây là một làn sóng hình thành trên bề mặt và di chuyển theo mọi hướng từ nơi diễn ra trận động đất. Sóng thần di chuyển rất nhanh và có thể di chuyển hàng ngàn cây số. Khi tiếp cận đất, nước gần bờ biển bị hút ra biển. Điều này làm cho sóng thần tăng chiều cao. Vài phút sau, cơn sóng thần đến. Một cơn sóng thần lớn - cao hơn 10 mét - có thể đi sâu vào nội địa. Khi đó, nó có thể làm ngập đất, phá hủy các khu định cư của con người, và giết chết một lượng người lớn.
  Câu 11.
  Which of the following is true regarding the crust?
  A. There many separate pieces that make it up.
  B. It is the smallest of the Earth's three layers.
  C. It is thicker on land than it is under the water.
  D. The mantle beneath it keeps it from moving too much.

  Lời giải:
  Câu 11. A

  Câu nào sau đây là đúng theo như bài đọc?
  A. Có nhiều mảng riêng biệt tạo nên nó.
  B. Nó là tầng nhỏ nhất trong 3 tầng của Trái Đất.
  C. Vỏ Trái Đất trên đất dày hơn khi ở dưới nước.
  D. Lớp vỏ bên dưới nó giữ cho nó không di chuyển quá nhiều.
  Dẫn chứng: Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones.
  => Chọn A
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 14. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210777 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
  There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, and the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant - yet slow - motion. The plates may move away from or towards other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
  Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse. They may additionally injure and kill thousands of people and might even cause the land to change it appearance.
  Since most of the Earth's surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet's oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor to move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface and moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly and can travel thousands of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami - one more than ten meters in height - can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  Có rất nhiều thiên tai có thể xảy ra trên toàn cầu. Hai loại thường xuyên liên kết với nhau là động đất và sóng thần. Cả hai chúng có thể gây ra một sức tàn phá lớn khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, sóng thần là kết quả trực tiếp của động đất và không thể xảy ra mà không có nó.
  Trái đất có ba phần chính. Chúng là lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là lớp bên ngoài của trái đất. Nó không phải là một mảng duy nhất. Thay vào đó, nó bao gồm một số mảng. Có một vài mảng lớn và nhiều mảng nhỏ hơn. Những mảng này chủ yếu nằm trên lớp phủ, đó là chất lỏng. Kết quả là, các mảng được trong chuyển động liên tục nhưng chậm. Các mảng có thể di chuyển ra khỏi hoặc lên trên các mảng khác. Trong một số trường hợp, chúng va chạm dữ dội với các mảng nối liền chúng. Sự di chuyển của các mảng gây ra sự áp lực trong đá. Trong một thời gian dài, áp lực này có thể tăng lên. Khi nó được giải phóng, một trận động đất sẽ xảy ra.
  Hàng chục nghìn trận động đất xảy ra mỗi năm. Phần lớn là quá nhỏ mà chỉ có các công cụ khoa học mới có thể cảm nhận được chúng. Những trận khác thì đủ mạnh để mọi người có thể cảm nhận được chúng, tuy nhiên chúng ít gây thiệt hại hoặc thiệt hại. Các trận động đất mạnh hơn, tuy nhiên, có thể làm cho các tòa nhà, cầu cống, và các cấu trúc khác sụp đổ. Chúng có thể làm tổn thương và giết chết thêm hàng ngàn người và thậm chí có thể khiến đất đai thay đổi hình dáng của nó.
  Vì hầu hết bề mặt trái đất là nước, rất nhiều trận động đất xảy ra dưới đại dương của hành tinh. Động đất dưới nước làm cho đáy biển di chuyển. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển của nước trong đại dương. Khi điều này xảy ra, một cơn sóng thần có thể hình thành. Đây là một làn sóng hình thành trên bề mặt và di chuyển theo mọi hướng từ nơi diễn ra trận động đất. Sóng thần di chuyển rất nhanh và có thể di chuyển hàng ngàn cây số. Khi tiếp cận đất, nước gần bờ biển bị hút ra biển. Điều này làm cho sóng thần tăng chiều cao. Vài phút sau, cơn sóng thần đến. Một cơn sóng thần lớn - cao hơn 10 mét - có thể đi sâu vào nội địa. Khi đó, nó có thể làm ngập đất, phá hủy các khu định cư của con người, và giết chết một lượng người lớn.
  Câu 12.
  Based on the passage, what is probably true about tsunamis?
  A. They kill more people each year than earthquakes.
  B. They are able to move as fast as the speed of sound.
  C. They cannot damage ships sailing on the ocean.
  D. They can be deadly to people standing near shore.

  Lời giải:
  Câu 12. D

  Theo bài đọc câu nào đúng khi nói về sóng thần?
  A. Mỗi năm nó giết chết nhiều người hơn động đất.
  B. Nó có thể di chuyển với tốc độ nhanh như âm thanh.
  C. Nó có thể phá những con tàu đang lênh đênh trên đại dương.
  D. Nó có thể gây chết người khi họ đứng gần bờ biển.
  Dẫn chứng: As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  => Chọn D
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 15. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 210777 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
  There are a number of natural disasters that can strike across the globe. Two that are frequently linked to one another are earthquakes and tsunamis. Both of them can cause a great amount of devastation when they hit. However, tsunamis are the direct result of earthquakes and cannot happen without them.
  The Earth has three main parts. They are the crust, the mantle, and the core. The crust is the outer layer of the Earth. It is not a single piece of land. Instead, it is comprised of a number of plates. There are a few enormous plates and many smaller ones. These plates essentially rest upon the mantle, which is fluid. As a result, the plates are in constant - yet slow - motion. The plates may move away from or towards other plates. In some cases, they collide violently with the plates adjoining them. The movement of the plates causes tension in the rock. Over a long time, this tension may build up. When it is released, an earthquake happens.
  Tens of thousands of earthquakes happen every year. The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them. Others are powerful enough that people can feel them, yet they cause little harm or damage. More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse. They may additionally injure and kill thousands of people and might even cause the land to change it appearance.
  Since most of the Earth's surface is water, numerous earthquakes happen beneath the planet's oceans. Underwater earthquakes cause the seafloor to move. This results in the displacement of water in the ocean. When this occurs, a tsunami may form. This is a wave that forms on the surface and moves in all directions from the place where the earthquake happened. A tsunami moves extremely quickly and can travel thousands of kilometres. As it approaches land, the water near the coast gets sucked out to sea. This causes the tsunamis to increase in height. Minutes later, the tsunami arrives. A large tsunami - one more than ten meters in height - can travel far inland. As it does that, it can flood the land, destroy human settlements, and kill large numbers of people.
  Có rất nhiều thiên tai có thể xảy ra trên toàn cầu. Hai loại thường xuyên liên kết với nhau là động đất và sóng thần. Cả hai chúng có thể gây ra một sức tàn phá lớn khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, sóng thần là kết quả trực tiếp của động đất và không thể xảy ra mà không có nó.
  Trái đất có ba phần chính. Chúng là lớp vỏ, lớp phủ và lõi. Lớp vỏ là lớp bên ngoài của trái đất. Nó không phải là một mảng duy nhất. Thay vào đó, nó bao gồm một số mảng. Có một vài mảng lớn và nhiều mảng nhỏ hơn. Những mảng này chủ yếu nằm trên lớp phủ, đó là chất lỏng. Kết quả là, các mảng được trong chuyển động liên tục nhưng chậm. Các mảng có thể di chuyển ra khỏi hoặc lên trên các mảng khác. Trong một số trường hợp, chúng va chạm dữ dội với các mảng nối liền chúng. Sự di chuyển của các mảng gây ra sự áp lực trong đá. Trong một thời gian dài, áp lực này có thể tăng lên. Khi nó được giải phóng, một trận động đất sẽ xảy ra.
  Hàng chục nghìn trận động đất xảy ra mỗi năm. Phần lớn là quá nhỏ mà chỉ có các công cụ khoa học mới có thể cảm nhận được chúng. Những trận khác thì đủ mạnh để mọi người có thể cảm nhận được chúng, tuy nhiên chúng ít gây thiệt hại hoặc thiệt hại. Các trận động đất mạnh hơn, tuy nhiên, có thể làm cho các tòa nhà, cầu cống, và các cấu trúc khác sụp đổ. Chúng có thể làm tổn thương và giết chết thêm hàng ngàn người và thậm chí có thể khiến đất đai thay đổi hình dáng của nó.
  Vì hầu hết bề mặt trái đất là nước, rất nhiều trận động đất xảy ra dưới đại dương của hành tinh. Động đất dưới nước làm cho đáy biển di chuyển. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển của nước trong đại dương. Khi điều này xảy ra, một cơn sóng thần có thể hình thành. Đây là một làn sóng hình thành trên bề mặt và di chuyển theo mọi hướng từ nơi diễn ra trận động đất. Sóng thần di chuyển rất nhanh và có thể di chuyển hàng ngàn cây số. Khi tiếp cận đất, nước gần bờ biển bị hút ra biển. Điều này làm cho sóng thần tăng chiều cao. Vài phút sau, cơn sóng thần đến. Một cơn sóng thần lớn - cao hơn 10 mét - có thể đi sâu vào nội địa. Khi đó, nó có thể làm ngập đất, phá hủy các khu định cư của con người, và giết chết một lượng người lớn.
  Câu 13.
  Which of the following is NOT mentioned in paragraph 3 about earthquakes?
  A. How many people they typically kill
  B. How often powerful ones take place
  C. What kind of damage they can cause
  D. How severe the majority of them are

  Lời giải:
  Câu 13. B

  Ý nào sau đây không được đề cập ở đoạn 3 khi nói về động đất?
  A. How many people they typically kill (Chúng thường giết bao nhiêu người)
  - They may additionally injure and skill thousands of people.
  B. How often powerful ones take place ( Những cơn động đất mạnh diễn ra với tần suất như nào)
  - KO ĐC ĐỀ CẬP, trong bài chỉ nói là "Tens of thousands of earthquakes happen every year" ( 10000 trận động đất xảy ra hàng năm, chứ ko nói là cứ mấy tháng/ năm xảy ra 1 lần)
  C. What kind of damage they can cause ( Chúng có thể gây ra những dạng tàn phá nào_)
  - More powerful earthquakes, however, can cause buildings, bridges, and other structures to collapse ( phá hủy cầu, công trình,....)
  D. How severe the majority of them are (Mức độ tàn phá của phần lớn động đất nhu thế nào)
  - The vast majority are so small that only scientific instruments can perceive them ( Nhỏ, chỉ có thể quan sát bằng thiết bị khoa học)

  => Chọn B
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
  ngchau2001 thích bài này.
 16. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211080) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
  Câu 14.

  A. mended
  B. faced
  C. objected
  D. waited

  Lời giải:
  Câu 14. B

  Cách phát âm “ed”:
  Có 3 cách phát âm ed trong tiếng anh là -/id/ /-t/ -/d/
  - Đuôi “ed” được phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
  - Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/( về mặt chữ cái thường là các chữ s, ch, x, sh, k, ce, p, f, gh, ph
  - Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại
  => Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /t/ còn lại được phát âm là /id/
  => Chọn B
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 17. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211080) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
  Câu 15.

  A. buses
  B. charges
  C. lorries
  D. bushes

  Lời giải:
  Câu 15. C

  Cách phát âm “-s/-es”
  - Những từ tận cùng là /s/, /dʒ/, /ʃ/, /tʃ/,... được phát âm là /iz/
  - Những từ tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/ được phát âm là /s/
  - Các trường hợp còn lại phát âm là /z/
  => Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /z/ còn lại phát âm là /iz/
  => Chọn C
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 18. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211093) Mark the letter A, B ,C ,or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu 16.
  It was suggested that Pedro studies (A) the material more (B) thoroughly before attempting (C) to pass (D) the exam.

  Lời giải:
  Câu 16. A

  Cấu trúc: It be suggested that + S + Vo
  studies => study
  Tạm dịch: Mọi người đề nghị Pedro nghiên cứu tài liệu kỹ hơn trước khi cố gắng thi đỗ kỳ thi.
  => Chọn A
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 19. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211093) Mark the letter A, B ,C ,or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu 17.
  Excavations in some villages on the east bank (A) of the Euphrates River have revealed (B) an ancient community that had been laying (C) under later (D) reconstructions of the city of Babylon.

  Lời giải:
  Câu 17. C

  Kiến thức: thì của động từ
  „have revealed „ ở thì hiện tại hoàn thành nên vế còn lại chỉ chia thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ
  Tạm dịch: Các cuộc khai quật ở các ngôi làng trên bờ tây của sông Euphrates đã cho thấy rằng một cộng đồng cổ đại đã nằm bên dưới những công trình tái kiến tạo sau đó của thành phố Babylon.
  had been laying => laid
  => Chọn C
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
 20. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  (ID: 211093) Mark the letter A, B ,C ,or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu 18. The puppy stood up slowly (A), wagged its (B) tail, blinking (C) its eyes, and (D) barked.

  Lời giải:

  Câu 18. C

  Kiến thức: sự hòa hợp giữa các động từ diễn tả hành động liên tiếp. “ stood” và “wagged” cùng ở quá khứ đơn nên :
  blinking => blinked
  => Chọn C
  Tạm dịch: Chú chó con chậm chạp đứng dậy, vẩy đuôi , nheo mắt và sủa.
   
  Last edited: 30 Tháng năm 2018
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->