Ngoại ngữ đề anh 7

chibibeautiful

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng mười 2015
51
9
76
19
Nga Tiến-Nga Sơn-Thanh Hoá
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Chọn từ trong ngoặc để hoàn thành câu

a, How long have you learnt English? - I have leart it (for/ since/ when/ during) 4 years

b, Don't worry (to/ about/ with for) me. I'll be fine.

2. Điền giới từ thích hợp vào chỗ chấm

a, I met Mary ..... the cinema last night. She said that the film cheered her...........

b, My teacher likes listening to music which is composed ........... Van Cao

c, Do you tell me the differences .............. ''ONE'' .................. ''ONCE'' ?

3. Viết lại câu sao cho nghiac không đổi

a, They built this house in 2008

=> This house...........................................

b, ''When are you leaving for Rome, Maris?''

=> Diana asked Maria......................................

c, I was sitting next to a boy in the exam. He told me the answers.

=> The boy I..........................................................

d, He is too old to have more children

=> He is so.......................
 

x_.13

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
51
54
71
21
1.
a. for
b. about
2.
a. at - up
b. by
c. between - and
3.
a. was built in 2008.
b. where she was leaving for Rome.
c. was siting next to in the exam told me the answers.
d. old that he can't have more children.

:)
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
20
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
1. Chọn từ trong ngoặc để hoàn thành câu

a, How long have you learnt English? - I have learnt it (for/ since/ when/ during) 4 years

b, Don't worry (to/ about/ with for) me. I'll be fine.

2. Điền giới từ thích hợp vào chỗ chấm

a, I met Mary ..at... the cinema last night. She said that the film cheered her....up.......

b, My teacher likes listening to music which is composed .....by...... Van Cao

c, Do you tell me the differences ........between...... ''ONE'' .........and......... ''ONCE'' ?

3. Viết lại câu sao cho nghiac không đổi

a, They built this house in 2008

=> This house was built since 2008.
b, ''When are you leaving for Rome, Maris?''

=> Diana asked Maria when she was leaving for Rome.

c, I was sitting next to a boy in the exam. He told me the answers.

=> The boy I was sitting next to in the exam told me the answer

d, He is too old to have more children

=> He is so old that he can't have more children
 
  • Like
Reactions: Snowball fan ken
Top Bottom