từ vựng

 1. diemquynh101
  phân biệt mix with với interact with
  Chủ đề bởi: diemquynh101, 10 Tháng hai 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 2. diemquynh101
 3. diemquynh101
  debilitating caveats nghĩa là gì v m.n?
  Chủ đề bởi: diemquynh101, 21 Tháng một 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 4. diemquynh101
  turn over nghĩa là gì v m.n?
  Chủ đề bởi: diemquynh101, 21 Tháng một 2018, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 5. diemquynh101
 6. diemquynh101
 7. diemquynh101
  crimes of passion là gì ?
  Chủ đề bởi: diemquynh101, 19 Tháng một 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 8. diemquynh101
 9. diemquynh101
 10. diemquynh101
  nghĩa của give back là gi v m.n?
  Chủ đề bởi: diemquynh101, 16 Tháng một 2018, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 11. diemquynh101
  trong mệnh đề Unless= If... not có dùng ", " ko?
  Chủ đề bởi: diemquynh101, 15 Tháng một 2018, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 12. diemquynh101
 13. diemquynh101
  m.n giúp mình phân biệt create và invent với
  Chủ đề bởi: diemquynh101, 19 Tháng mười hai 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
 14. chibibeautiful
 15. chibibeautiful
 16. viettungvuong