[Đề 9] Câu 1-10

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi drthanhnam, 28 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 3,006

 1. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 1:Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của nhiễm sắc thể có đường kính
  A. 30 nm. B. 300nm. C. 11nm. D.110 A0.

  Câu 2.Ở Cà chua 2n = 24 . Có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiểm khác nhau ?
  A.12. B. 18. C. 8. D.24.

  Câu 3:Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau:
  Exon 1:60--Intron 1: 66---Exon 2: 60----Intron 2: 66----Exon 3: 60----Intron3: 66---Exon 4: 60
  Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là :
  A. 64. B. 80. C. 78. D. 79.

  Câu 4. Tế bào sinh duỡng của loài A có bộ NST 2n=20. Một cá thể trong tế bào Sinh duỡng có tổng số NST là 19 và hàm luợng ADN không đổi. Tế bào đó xảy ra hiện tuợng:[/FONT]
  A.Chuyển đoạn NST
  B.Lặp đoạn NST.
  C. Sát nhập 2 NST với nhau
  D. Mất NST.

  Câu 5 : Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực khi thực hiện quá trình tự nhân đôi đã tạo ra 3 đơn vị tái bản . Đơn vị tái bản 1 có 15 đoạn Okazaki, đơn vị tái bản 2 có 18 đoạn Okazaki và đơn vị tái bản 3 có 20 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi cần cung cấp để thực hiện quá trình tái bản trên là
  A.53 B.50 C.56 D.59

  Câu 6: 1000 tế bào đều có kiểu gen ABD/abd tiến hành giảm phân, trong đó có 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm giữa A và B, 500 tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm giữa B và D, 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo kép tại 2 điểm. Khoảng cách giữa A và B, giữa B và D lần lượt là
  A.10cM, 30cM B.5cM, 25cM C.10cM, 50cM D.20cM, 60cM

  Câu 7.Ở ruồi giấm A qui định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gen khác nhau giao phối tự do (số lượng cá thể ở mỗi kiểu gen là như nhau). Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai là
  A 56,25% mắt đỏ: 43,75% mắt trắng. B. 50% mắt đỏ: 50% mắt trắng.
  C. 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng. 62,5% mắt đỏ: 37,5% mắt trắng.

  Câu 8; Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì giữa giảm phân I, người ta đếm được tổng số cromatit là
  A. 40. B. 80. C. 120. D. 160.

  Câu 9;Một loài thực vật gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thụ được 63% hạt tròn đỏ; 21% hạt tròn trắng; 12% hạt dài đỏ; 4% hạt dài trắng. Tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể lần lượt là
  A = 0,5; a =0,5; B = 0,6; b =0,4. B. A = 0,7; a =0,3; B = 0,6; b =0,4.
  C.A = 0,6; a =0,4; B = 0,5; b =0,5. D.A = 0,5; a =0,5; B = 0,7; b =0,3.

  Câu 10 Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? [/FONT]
  A. Những gen ung thư xuất hiện trong tế bào sinh dưỡng di truyền được qua sinh sản hữu tính.
  B. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính.
  C.Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. [/FONT]
  DTrong hệ gen của người, các gen tiền ung thư đều là những gen có hại. [/FONT]
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2012
 2. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  E làm 3 câu ủng hộ a nà:x

  [TEX] \frac{60.4}{3} - 2 =78 [/TEX]

  [TEX] 15+18+20 + 2.3 = 59 [/TEX]
   
 3. so_0

  so_0 Guest

  Câu 1:Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của nhiễm sắc thể có đường kính
  A. 30 nm. B. 300nm. C. 11nm. D.110 A0.

  Câu 2.Ở Cà chua 2n = 24 . Có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiểm khác nhau ?
  A.12. B. 18. C. 8. D.24.

  Câu 3:Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau:
  Exon 1:60--Intron 1: 66---Exon 2: 60----Intron 2: 66----Exon 3: 60----Intron3: 66---Exon 4: 60
  Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là :
  A. 64. B. 80. C. 78. D. 79.

  Câu 4. Tế bào sinh duỡng của loài A có bộ NST 2n=20. Một cá thể trong tế bào Sinh duỡng có tổng số NST là 19 và hàm luợng ADN không đổi. Tế bào đó xảy ra hiện tuợng:[/FONT]
  A.Chuyển đoạn NST
  B.Lặp đoạn NST.
  C. Sát nhập 2 NST với nhau
  D. Mất NST.

  Câu 5 : Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực khi thực hiện quá trình tự nhân đôi đã tạo ra 3 đơn vị tái bản . Đơn vị tái bản 1 có 15 đoạn Okazaki, đơn vị tái bản 2 có 18 đoạn Okazaki và đơn vị tái bản 3 có 20 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi cần cung cấp để thực hiện quá trình tái bản trên là
  A.53 B.50 C.56 D.59

  Câu 6: 1000 tế bào đều có kiểu gen ABD/abd tiến hành giảm phân, trong đó có 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm giữa A và B, 500 tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm giữa B và D, 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo kép tại 2 điểm. Khoảng cách giữa A và B, giữa B và D lần lượt là
  A.10cM, 30cM B.5cM, 25cM C.10cM, 50cM D.20cM, 60cM

  Câu 7.Ở ruồi giấm A qui định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gen khác nhau giao phối tự do (số lượng cá thể ở mỗi kiểu gen là như nhau). Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai là
  A 56,25% mắt đỏ: 43,75% mắt trắng. B. 50% mắt đỏ: 50% mắt trắng.
  C. 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng. 62,5% mắt đỏ: 37,5% mắt trắng.

  Câu 8; Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì giữa giảm phân I, người ta đếm được tổng số cromatit là
  A. 40. B. 80. C. 120. D. 160.

  Câu 9;Một loài thực vật gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thụ được 63% hạt tròn đỏ; 21% hạt tròn trắng; 12% hạt dài đỏ; 4% hạt dài trắng. Tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể lần lượt là
  A = 0,5; a =0,5; B = 0,6; b =0,4. B. A = 0,7; a =0,3; B = 0,6; b =0,4.
  C.A = 0,6; a =0,4; B = 0,5; b =0,5. D.A = 0,5; a =0,5; B = 0,7; b =0,3.

  Câu 10 Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? [/FONT]
  A. Những gen ung thư xuất hiện trong tế bào sinh dưỡng di truyền được qua sinh sản hữu tính.
  B. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính.
  C.Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. [/FONT]
  DTrong hệ gen của người, các gen tiền ung thư đều là những gen có hại. [/FONT]
   
 4. so_0

  so_0 Guest

  hôm nay đáng lẽ e học sử, nhưng chịu k nổi, nên mò lên đây chém lun
  câu 4: hàm lượng ADN k đổi
  câu 6:
  [TEX]\frac{100+100}{2000}[/TEX]
  [TEX]\frac{100+500}{2000}[/TEX]
  câu 7: tỉ lệ kiểu hình lặn
  [TEX]\frac{1}{2}.\frac{1}{4}+\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{3}{8}[/TEX]
  câu 9: tách riêng từng tính trạng
   
 5. câu1 là 30nm chứ nhay? .
   
 6. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  30 nm thật=.=
  [​IMG]

  K tìm đc link tiếng việt nhể@@
  Túm lại là cái 11nm là sợi cơ bản.
  Cái 30nm là sợi nhiễm sắc :D

  À tìm thấy rùi nè:D
  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2012
 7. hazamakuroo

  hazamakuroo Guest

  -------------------------------------------------------------------------------------
  :d:d:d:d:d:d
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2012
 8. so_0

  so_0 Guest

  um, 30nm .............................................................................
   
 9. vunguyet12

  vunguyet12 Guest

  mọi người ơi cho mình hỏi

  câu số 7 tính trạng quy định màu mắt do gen nằm trên nst giới tính quy định (do tạo ra 5 kiểu gen ) có nhiều phép lai như vậy thì xác định như thế nào vậy ? tại sao ai cũng ra kết quả là 5 mắt đỏ và 3 mắt trắng ?

  còn câu số 8 nữa 2n = 8 suy ra n=4 kì trung gian nhân đôi nên sẽ có 8 cặp rồi mình cũng ko biết làm sao nữa ???????:-SS:-SS:-SS:-SS
   
 10. vunguyet12

  vunguyet12 Guest

  à mà cho mình hỏi thêm câu 6 nữa tại sao lại chia cho 2000 ?
   
 11. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Đáp án chính thức:
  1-A
  2-A
  3-C
  4-C
  5-D
  6-A
  7-D
  8-B
  9-C
  10-C
   
 12. rainbridge

  rainbridge Guest

  Câu 6: 1000 tế bào đều có kiểu gen ABD/abd tiến hành giảm phân, trong đó có 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm giữa A và B, 500 tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm giữa B và D, 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo kép tại 2 điểm. Khoảng cách giữa A và B, giữa B và D lần lượt là
  A.10cM, 30cM B.5cM, 25cM C.10cM, 50cM D.20cM, 60cM

  cho mình hỏi câu này làm thế nào vậy?
   
 13. Có trong 4r rồi nè chị :) :
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY