Sử 6 $\color{blue}{\fbox{Sử 6}\bigstar\text{▂ ▄ ▆ ▇ █♫Hệ thống kiến thức sử 6 ♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi woonopro, 21 Tháng hai 2014.

Lượt xem: 70,846

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 4. Lý Bí mong muốn điều gì khi đặt tên nước là Vạn Xuân ?
  A. Mong muốn đời sau ghi nhớ công lao của ông.
  B. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc.
  C. Mong muốn đất nước ta, dân tộc ta trường tồn và mãi tươi đẹp.
  D. Mong muốn nước ta giàu mạnh.
   
 2. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 5. Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm là:
  A. Chữ viết B. Tháp Chăm
  C. Hoả táng D. Đồ gốm
   
 3. câu 1: Thời Bắc thuộc trong lịch sử nước ta bắt đầu từ năm:
  A. Năm 179 TCN C. Năm 248
  B. Năm 179 D. Năm 618
   

 4. Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên trong thời Bắc thuộc:
  A. Khởi nghĩa Lý Bí C. Khởi nghĩa Bà Triệu
  B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

   

 5. Câu 3: Tên gọi của nước ta thời kỳ bị nhà Đường đô hộ là:
  A. Châu Giao C. An Nam đô hộ phủ
  B. Giao Châu D. Nhật Nam

   
 6. chaobanhao

  chaobanhao Guest

  Câu 1: Thời Bắc thuộc trong lịch sử nước ta bắt đầu từ năm:
  A. Năm 179 TCN C. Năm 248
  B. Năm 179 D. Năm 618
  Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên trong thời Bắc thuộc:
  A. Khởi nghĩa Lý Bí C. Khởi nghĩa Bà Triệu
  B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  Câu 3: Tên gọi của nước ta thời kỳ bị nhà Đường đô hộ là:
  A. Châu Giao C. An Nam đô hộ phủ
  B. Giao Châu D. Nhật Nam
  Câu 4. Lý Bí mong muốn điều gì khi đặt tên nước là Vạn Xuân ?
  A. Mong muốn đời sau ghi nhớ công lao của ông.
  B. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc.
  C. Mong muốn đất nước ta, dân tộc ta trường tồn và mãi tươi đẹp.
  D. Mong muốn nước ta giàu mạnh.
  Câu 5. Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm là:
  A. Chữ viết B. Tháp Chăm
  C. Hoả táng D. Đồ gốm
   
 7. Câu 4. Lý Bí mong muốn điều gì khi đặt tên nước là Vạn Xuân ?
  A. Mong muốn đời sau ghi nhớ công lao của ông.
  B. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc.
  C. Mong muốn đất nước ta, dân tộc ta trường tồn và mãi tươi đẹp.
  D. Mong muốn nước ta giàu mạnh.
   

 8. Câu 5. Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm là:
  A. Chữ viết B. Tháp Chăm
  C. Hoả táng D. Đồ gốm
   
 9. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 1: Thời Bắc thuộc trong lịch sử nước ta bắt đầu từ năm:
  A. Năm 179 TCN C. Năm 248
  B. Năm 179 D. Năm 618
   
 10. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên trong thời Bắc thuộc:
  A. Khởi nghĩa Lý Bí C. Khởi nghĩa Bà Triệu
  B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
   
 11. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 3: Tên gọi của nước ta thời kỳ bị nhà Đường đô hộ là:
  A. Châu Giao C. An Nam đô hộ phủ
  B. Giao Châu D. Nhật Nam
   
 12. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 4. Lý Bí mong muốn điều gì khi đặt tên nước là Vạn Xuân ?
  A. Mong muốn đời sau ghi nhớ công lao của ông.
  B. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc.
  C. Mong muốn đất nước ta, dân tộc ta trường tồn và mãi tươi đẹp.
  D. Mong muốn nước ta giàu mạnh
   
 13. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 5. Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm là:
  A. Chữ viết B. Tháp Chăm
  C. Hoả táng D. Đồ gốm
   
 14. bacgiai

  bacgiai Guest

  Câu 1: Thời Bắc thuộc trong lịch sử nước ta bắt đầu từ năm:
  A. Năm 179 TCN C. Năm 248
  B. Năm 179 D. Năm 618
   
 15. bacgiai

  bacgiai Guest

  Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên trong thời Bắc thuộc:
  A. Khởi nghĩa Lý Bí C. Khởi nghĩa Bà Triệu
  B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
   
 16. bacgiai

  bacgiai Guest

  Câu 3: Tên gọi của nước ta thời kỳ bị nhà Đường đô hộ là:
  A. Châu Giao C. An Nam đô hộ phủ
  B. Giao Châu D. Nhật Nam
   
 17. bacgiai

  bacgiai Guest

  Câu 4. Lý Bí mong muốn điều gì khi đặt tên nước là Vạn Xuân ?
  A. Mong muốn đời sau ghi nhớ công lao của ông.
  B. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc.
  C. Mong muốn đất nước ta, dân tộc ta trường tồn và mãi tươi đẹp.
  D. Mong muốn nước ta giàu mạnh
   
 18. bacgiai

  bacgiai Guest

  Câu 5. Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm là:
  A. Chữ viết B. Tháp Chăm
  C. Hoả táng D. Đồ gốm
   
 19. giapvinh

  giapvinh Guest

  1. Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là:

  A. Bóc lột tô thuế B. Cống nạp nặng nề

  C. Đồng hoá nhân dân ta D. Chia ra để trị

  2. Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra vào năm:

  A. 248 B. 542 C. 722 D. 776

  3. Nét độc đáo của văn hoá Chămpa là:

  A. Tháp Chăm B. Chữ viết C. Tôn giáo D. Không có

  4. Người lãnh đạo nhân dân huyện Tượng Lâm đấu tranh giành độc lâp là:

  A. Mai Thúc Loan B. Khu Liên

  C. Lý Bí D. Phùng Hưng

   
 20. kute2linh

  kute2linh Guest

  1. Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là:

  A. Bóc lột tô thuế B. Cống nạp nặng nề

  C. Đồng hoá nhân dân ta
  D. Chia ra để trị
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->