Sử 6 $\color{blue}{\fbox{Sử 6}\bigstar\text{▂ ▄ ▆ ▇ █♫Hệ thống kiến thức sử 6 ♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi woonopro, 21 Tháng hai 2014.

Lượt xem: 70,846

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. thoiminh

  thoiminh Guest

  Câu 34. Tố cái tội ác của quân xâm lược Minh có câu:
  “ Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
  Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”
  Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?
  a. Nguyễn Trãi- trong “Phú núi Chí Linh”.
  b. Trần Hưng Đạo- trong “Hịch Tướng Sĩ”.
  c. Nguyễn Trãi- trong “Bình Ngô đại cáo”.
  d. Lê Văn Hưu- trong “Đại Việt sử kí toàn thư”.
   
 2. thoiminh

  thoiminh Guest

  Câu 35. Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bảo của:
  a. Quân xâm lược Thanh.
  b. Quân xâm lược Minh.
  c. Quân xâm lược Xiêm.
  d. Quân xâm lược Tống.
   
 3. Câu 30: Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào:
  a. năm 1399.
  b. Năm 1400.
  c. Năm 1401.
  d. Năm 1402.
  Câu 31: Nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nông dân nổi dậy ở Quốc Oai vào năm nào:
  a. 1369
  b. 1379
  c. 1390
  d. 1391
  Câu 32. Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ vào nửa sau thế kỉ XIV chứng tỏ:
  a. Nhà Trần đã suy yếu, vai trò ổn định và phát triển đất nước không còn.
  b. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc.
  c. Sự sụp đổ của nhà Trần là khó tránh khỏi.
  d. Triều Trần suy yếu, phe phái trong triều mâu thuẩn.
  Câu 33. Hồ Quý Ly thất bại, bị quân Minh bắt vào thời gian nào? ở đâu?
  a. Tháng 4-1407, ở Tây Đô.
  b. Tháng 6-1408, ở Hà Tỉnh.
  c. Tháng 6-1407, ở Thăng Long.
  d. Tháng 6-1407, ở Hà Tỉnh.
  Câu 34. Tố cái tội ác của quân xâm lược Minh có câu:
  “ Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
  Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”
  Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?
  a. Nguyễn Trãi- trong “Phú núi Chí Linh”.
  b. Trần Hưng Đạo- trong “Hịch Tướng Sĩ”.
  c. Nguyễn Trãi- trong “Bình Ngô đại cáo”.
  d. Lê Văn Hưu- trong “Đại Việt sử kí toàn thư”.
  Câu 35. Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bảo của:
  a. Quân xâm lược Thanh.
  b. Quân xâm lược Minh.
  c. Quân xâm lược Xiêm.
  d. Quân xâm lược Tống.
   
 4. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 30: Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào:
  a. năm 1399.
  b. Năm 1400.
  c. Năm 1401.
  d. Năm 1402.
   
 5. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 31: Nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nông dân nổi dậy ở Quốc Oai vào năm nào:
  a. 1369
  b. 1379
  c. 1390
  d. 1391
   
 6. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 32. Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ vào nửa sau thế kỉ XIV chứng tỏ:
  a. Nhà Trần đã suy yếu, vai trò ổn định và phát triển đất nước không còn.
  b. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc.
  c. Sự sụp đổ của nhà Trần là khó tránh khỏi.
  d. Triều Trần suy yếu, phe phái trong triều mâu thuẩn.
   
 7. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 33. Hồ Quý Ly thất bại, bị quân Minh bắt vào thời gian nào? ở đâu?
  a. Tháng 4-1407, ở Tây Đô.
  b. Tháng 6-1408, ở Hà Tỉnh.
  c. Tháng 6-1407, ở Thăng Long.
  d. Tháng 6-1407, ở Hà Tỉnh.
   
 8. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 34. Tố cái tội ác của quân xâm lược Minh có câu:
  “ Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
  Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”
  Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?
  a. Nguyễn Trãi- trong “Phú núi Chí Linh”.
  b. Trần Hưng Đạo- trong “Hịch Tướng Sĩ”.
  c. Nguyễn Trãi- trong “Bình Ngô đại cáo”.
   
 9. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 35. Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bảo của:
  a. Quân xâm lược Thanh.
  b. Quân xâm lược Minh.
  c. Quân xâm lược Xiêm.
  d. Quân xâm lược Tống.
   
 10. quynh2002ht

  quynh2002ht Guest

  Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản?
  Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu?
   
 11. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản vì Họ bị tư bản và phong kiến cướp hết ruộng đất.
  Giai cấp tư sản được hình thành từ : Thương nhân giầu có, chủ xưởng, chủ đồn điền
   
 12. long09455

  long09455 Guest

  - Người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản vì bị cướp hết ruộng đất
  - Giai cấp tư sản được hình thành từ : Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền
   
 13. giapvinh

  giapvinh Guest


  Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa từ bao giờ? Ở đâu ?
  A. Năm 248, Mê Linh B. Năm 248, Phú Điền
  C. Năm 248, Núi Tùng D. Năn 248, Long Biên
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2014
 14. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa từ bao giờ? Ở đâu ?
  A. Năm 248, Mê Linh B. Năm 248, Phú Điền
  C. Năm 248, Núi Tùng D. Năn 248, Long Biên
   

 15. Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa từ bao giờ? Ở đâu ?
  A. Năm 248, Mê Linh B. Năm 248, Phú Điền
  C. Năm 248, Núi Tùng D. Năn 248, Long Biên

   
 16. manh550

  manh550 Guest

  B_______________________________________________________________________
   
 17. giapvinh

  giapvinh Guest

  Câu 1: Thời Bắc thuộc trong lịch sử nước ta bắt đầu từ năm:
  A. Năm 179 TCN C. Năm 248
  B. Năm 179 D. Năm 618
  Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên trong thời Bắc thuộc:
  A. Khởi nghĩa Lý Bí C. Khởi nghĩa Bà Triệu
  B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  Câu 3: Tên gọi của nước ta thời kỳ bị nhà Đường đô hộ là:
  A. Châu Giao C. An Nam đô hộ phủ
  B. Giao Châu D. Nhật Nam
  Câu 4. Lý Bí mong muốn điều gì khi đặt tên nước là Vạn Xuân ?
  A. Mong muốn đời sau ghi nhớ công lao của ông.
  B. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc.
  C. Mong muốn đất nước ta, dân tộc ta trường tồn và mãi tươi đẹp.
  D. Mong muốn nước ta giàu mạnh.
  Câu 5. Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm là:
  A. Chữ viết B. Tháp Chăm
  C. Hoả táng D. Đồ gốm
   
 18. kute2linh

  kute2linh Guest

  Thời Bắc thuộc trong lịch sử nước ta bắt đầu từ năm:
  A. Năm 179 TCN C. Năm 248
  B. Năm 179 D. Năm 618
   
 19. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên trong thời Bắc thuộc:
  A. Khởi nghĩa Lý Bí C. Khởi nghĩa Bà Triệu
  B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2014
 20. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 3: Tên gọi của nước ta thời kỳ bị nhà Đường đô hộ là:
  A. Châu Giao C. An Nam đô hộ phủ
  B. Giao Châu D. Nhật Nam
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2014
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->