cô hocmai.sinhhoc giúp em nhé

L

longthientoan07

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu1: Người ta giả sử rằng một chuyển đoạn không tương hỗ (một chiều) tác động đến vai nhỏ của NST số 5 của người, đoạn này được chuyển đến đầu vai dài của NST số 13 trong bộ NST lưỡng bội. sự chuyển nhượng này được coi là cân bằng vì bộ gen vẫn giữ nguyên nên vẫn có KH bình thường. Ngược lại , nếu thể đột bieenschir mang 1 NST số 5 mất đoạn của cặp tương đồng, nó gây ra hậu quả 'cricuchat'( tiếng khóc mèo kêu) : nếu có 3 cái làm cho cá thể chết sớm. nếu một người có mang chuyển đoạn có con với một người bình thường, thì thế con sinh ra, khả năng xuất hiện 1 đứa con mang bệnh là:
A ,12,5% B, 25% C, 50% D, 75%
Câu2: một quần thể có gen A bị đột biến thành a, B--->b, D--->d; các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến là :
A.19 B.1 C.9 D.27
 
H

hocmai.sinhhoc

Câu1: Người ta giả sử rằng một chuyển đoạn không tương hỗ (một chiều) tác động đến vai nhỏ của NST số 5 của người, đoạn này được chuyển đến đầu vai dài của NST số 13 trong bộ NST lưỡng bội. sự chuyển nhượng này được coi là cân bằng vì bộ gen vẫn giữ nguyên nên vẫn có KH bình thường. Ngược lại , nếu thể đột bieenschir mang 1 NST số 5 mất đoạn của cặp tương đồng, nó gây ra hậu quả 'cricuchat'( tiếng khóc mèo kêu) : nếu có 3 cái làm cho cá thể chết sớm. nếu một người có mang chuyển đoạn có con với một người bình thường, thì thế con sinh ra, khả năng xuất hiện 1 đứa con mang bệnh là:
A ,12,5% B, 25% C, 50% D, 75%

Khi người mang chuyển đoạn giảm phân tạo giao tử sẽ tạo 2 giao tử bình thường, 1 giao tử chuyển đoạn và 1 giao tử mất đoạn. Do đó sẽ sinh ra con 25% mất đoạn.

Câu2: một quần thể có gen A bị đột biến thành a, B--->b, D--->d; các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến là :
A.19 B.1 C.9 D.27

Ở câu này, em chú ý nội dung câu hỏi "số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến".
Thể đột biến chỉ với 1 cặp aa sẽ tạo ra 4 kiểu gen (aaB-D-), tương tự Thể đột biến chỉ với 1 cặp bb sẽ tạo ra 4 KG: A-bbD-, Thể đột biến chỉ với 1 cặp aa sẽ tạo ra 4 kiểu gen (A-B-dd).
Thể đột biến với 1aabb sẽ tạo ra 2 KG: aabbD-, Thể đột biến với 1bbđ sẽ tạo ra 2 KG: A-bbdd, Thể đột biến với 1aadd sẽ tạo ra 2 KG: aaB-dd.
Thể đột biến aabbdd sẽ tạo ra 1 kiểu gen aabbdd.
Do vậy tổng số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến" là: 19.
Chúc em học tốt nhé!
 

chineseentertainmentshanghai@yahoo.com

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng tám 2014
2
0
1
Câu1: Người ta giả sử rằng một chuyển đoạn không tương hỗ (một chiều) tác động đến vai nhỏ của NST số 5 của người, đoạn này được chuyển đến đầu vai dài của NST số 13 trong bộ NST lưỡng bội. sự chuyển nhượng này được coi là cân bằng vì bộ gen vẫn giữ nguyên nên vẫn có KH bình thường. Ngược lại , nếu thể đột bieenschir mang 1 NST số 5 mất đoạn của cặp tương đồng, nó gây ra hậu quả 'cricuchat'( tiếng khóc mèo kêu) : nếu có 3 cái làm cho cá thể chết sớm. nếu một người có mang chuyển đoạn có con với một người bình thường, thì thế con sinh ra, khả năng xuất hiện 1 đứa con mang bệnh là:
A ,12,5% B, 25% C, 50% D, 75%
Khi người mang chuyển đoạn giảm phân tạo giao tử sẽ tạo 2 giao tử bình thường, 1 giao tử chuyển đoạn và 1 giao tử mất đoạn. Do đó sẽ sinh ra con 25% mất đoạn.


Câu2: một quần thể có gen A bị đột biến thành a, B--->b, D--->d; các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến là :
A.19 B.1 C.9 D.27

Ở câu này, em chú ý nội dung câu hỏi "số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến".
Thể đột biến chỉ với 1 cặp aa sẽ tạo ra 4 kiểu gen (aaB-D-), tương tự Thể đột biến chỉ với 1 cặp bb sẽ tạo ra 4 KG: A-bbD-, Thể đột biến chỉ với 1 cặp aa sẽ tạo ra 4 kiểu gen (A-B-dd).
Thể đột biến với 1aabb sẽ tạo ra 2 KG: aabbD-, Thể đột biến với 1bbđ sẽ tạo ra 2 KG: A-bbdd, Thể đột biến với 1aadd sẽ tạo ra 2 KG: aaB-dd.
Thể đột biến aabbdd sẽ tạo ra 1 kiểu gen aabbdd.
Do vậy tổng số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến" là: 19.
Chúc em học tốt nhé!
Cô ơi, em muốn hỏi câu 1, nếu nst của người bị chuyển đoạn là 1 ch đoạn 1 mất đoạn thì phải tạo ra 2 mất đoạn 2 chuyển đoạn chứ ạ
 

ngoccontkahun

Học sinh
Thành viên
21 Tháng bảy 2015
9
5
21
Câu1: Người ta giả sử rằng một chuyển đoạn không tương hỗ (một chiều) tác động đến vai nhỏ của NST số 5 của người, đoạn này được chuyển đến đầu vai dài của NST số 13 trong bộ NST lưỡng bội. sự chuyển nhượng này được coi là cân bằng vì bộ gen vẫn giữ nguyên nên vẫn có KH bình thường. Ngược lại , nếu thể đột bieenschir mang 1 NST số 5 mất đoạn của cặp tương đồng, nó gây ra hậu quả 'cricuchat'( tiếng khóc mèo kêu) : . nếu một người có mang chuyển đoạn có con với một người bình thường, thì thế con sinh ra, khả năng xuất hiện 1 đứa con mang bệnh là:
A ,12,5% B, 25% C, 50% D, 75%
Khi người mang chuyển đoạn giảm phân tạo giao tử sẽ tạo 2 giao tử bình thường, 1 giao tử chuyển đoạn và 1 giao tử mất đoạn. Do đó sẽ sinh ra con 25% mất đoạn.


Câu2: một quần thể có gen A bị đột biến thành a, B--->b, D--->d; các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến là :
A.19 B.1 C.9 D.27

Ở câu này, em chú ý nội dung câu hỏi "số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến".
Thể đột biến chỉ với 1 cặp aa sẽ tạo ra 4 kiểu gen (aaB-D-), tương tự Thể đột biến chỉ với 1 cặp bb sẽ tạo ra 4 KG: A-bbD-, Thể đột biến chỉ với 1 cặp aa sẽ tạo ra 4 kiểu gen (A-B-dd).
Thể đột biến với 1aabb sẽ tạo ra 2 KG: aabbD-, Thể đột biến với 1bbđ sẽ tạo ra 2 KG: A-bbdd, Thể đột biến với 1aadd sẽ tạo ra 2 KG: aaB-dd.
Thể đột biến aabbdd sẽ tạo ra 1 kiểu gen aabbdd.
Do vậy tổng số loại KG có thể tạo ra tối đa của các thể đột biến" là: 19.
Chúc em học tốt nhé!
ở câu 1 'nếu có 3 cái làm cho cá thể chết sớm' vậy ba cái là cái gì vậy ạ
 
Top Bottom