[ chuyên đề hình không gian 11 ] nhóm starloves

Thảo luận trong 'Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian' bắt đầu bởi hocmaitlh, 5 Tháng tám 2012.

Lượt xem: 43,487

 1. tamtam96

  tamtam96 Guest

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bạn nào jup mình vẽ hình nhé,:khi (90):
  câu 3:
  a,trong (BCD) DO cắt BC tại K
  trong mp (AKD) DM cắt AK tại E
  nên (MCD) cắt (ABC) theo giao tuyến CE

  trong (BCD) CO cắt BD tại L
  trong mp(ACL) CM cắt AL tại F
  nên giao tuyến (MCD) cắt (ABD) là DF
  b,
  trong mp(BCD) cắt CD tại T
  IO cắt CD tại H
  trong mp (AIK) IM cắt AH tại Q
  giao tuyến (IJM) và (ACD) là QT
   
 2. lanh...

  lanh... Guest

 3. hocmaitlh

  hocmaitlh Guest

  gợi ý :

  a) dựng giao tuyến của (MAO)và ( MCD)

  b) dựng giao tuyến của (NAO) và (NDM)

  Đến đó tự làm nha .................!
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2012
 4. có ai làm bai 3 chua nhi
  bài 1 lanh làm rồi thì thôi vậy

  bài 3
  trong(ABCD)có
  MD\bigcap_{}^{}AB={K}
  \RightarrowK K thuộcAB
  k thuộc MD \RightarrowK thuộc (ABC) và (MDC)
  \RightarrowK =(ABC)\bigcap_{}^{}(MDC)
  Mặt khác
  C=(ABC)\bigcap_{}^{}(MCD)
  \RightarrowGiao tuyến cần tìm :KC

  gọi H l=AB\bigcap_{}^{}MC
  \RightarrowH thuộc AB và MC
  \RightarrowH thuộc (BAD)và (MCD)
  \RightarrowH=(MCD)\bigcap_{}^{}(ABD)
  MÀ D=(ABD)\bigcap_{}^{}(DCM)
  \Rightarrowgiao tuyến :DH


  b/ gọi E =JI\bigcap_{}^{}CD
  Làm tương tự\Rightarrowgiao tuyến là ME
   
 5. tuanpro96

  tuanpro96 Guest

  Bạn ơi đề bài câu 3 có vấn đề.
  Bạn thử nối DO cắt BC tại K. Thử cho N nằm giữa K và B xem và thử cho N nằm bên ngoài B và K xem. Có sự khác nhau đấy.
   
 6. hocmaitlh

  hocmaitlh Guest

  tớ khẳng định là đề đúng + cái gợi ý bài 2 cũng đúng

  ..........................................................................................................................................
   
 7. tamtam96

  tamtam96 Guest

  câu2:
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  trong (BCD)
  BD giao CO tại I
  trong (ABD)
  AI giao MD tại K
  gt (MDC) (ACI) CK
  gt (OMA) (ACI)AO
  trong(ACI)
  CK giao AO tại J
  ----------> gt (MDC) (OMA) là MJ
  tớ vẽ 2 hình a b riêng
  b,
  trong(BCD)
  CO giao BD tại I
  ND giao CI tại J
  trong (ABD)
  MD giao AI tại K
  ------>gt (MND) (ACI) là JK
  ......... gt (AON) (ACI) là AO
  do NO không song song vs BD-->JK cắt AO là F
  nên gt (MND) (AON) là NF
  sau đó nói cách dựng thôi t ko làm nữa
  không biết đúng ko?các bạn xem jum t nhé!
   
 8. tamtam96

  tamtam96 Guest

  đây là những bài tập cơ bản liên quan đến
  định lý giao tuyến của 3mp phần này rất quan trọng
  các b cố gắng giải nhá.
  câu1:
  cho td SABCD,đáy là hình bình hành
  a,tìm gt (SAB) (SCD)
  b, M thuộc SA
  tìm thiết diện td bị cắt mp(MBC)
  câu2:
  cho t.d ABCD.P,Q lần lượt là trung điểm AB,CD,R thuộc BC sao cho BR=2RC
  gọi S là giao điểm (BQR) và AD.
  cm: AS=2SD(chú ý:sử dụng DL menelauyt tìm trong SBT hình học nâng cao)
  câu3:
  cho td SABCD đáy là tg lồi.M,N,E,F lần lượt là trung điểm SA,SB.SC.SD
  cmr
  a,ME//AC.NF//BD
  b,ME,NF,SO đồng quy
  c,M,N,E,F đồng phẳng
  câu 4:
  cho td SABCD đáy là hcn.M,N,E,F lần lượt trọng tâm của (SAB) (SBC) (SCD) (SDA)
  cmr:
  a,M,N,E,F đồng phẳng
  b,MNEF là hình thoi
  c,ME,NF,SO đồng quy(O là gd của AC,BD)
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2012
 9. a. gt (SAB) (SCD) = Sx (với Sx là đường thẳng // với AB và CD)
  b. gt (MBC) (SBC)=BC
  gt (SAD) (ABCD)=AD
  gt (MBC) (ABCD) BC
  => gt (MBC) (SAD) = MN (với MN//AD//BC)
  vậy gt td bị cắt bởi mp (BMC) là MNBC

  hướng dẫn:
  vẽ CK//AB
  =>tam giác RCK đồng dạng với tam giác PBR (tcm)
  =>[TEX] \frac{CK}{AP}=\frac{1}{2}[/TEX]
  mà CK//AB =>[TEX] \frac{EC}{EA}=\frac{1}{2}[/TEX] => C là trung điểm AE
  vẽ CH//SD
  tam giác CQH = SQD (tcm)
  mà CH=1/2 AS
  => SD=2SA (đpcm)
  [​IMG]
  a. Xét SAC có ME là đường trung bình => ME//AC
  Xét SDB có FN là đường trung bình => NF//BD
  b. ME cắt FN tại I
  gt (SAC) (SBD)=SO
  I thuộc SO (do ME thuộc (SAC) và FN thuộc (SBD))
  => SO, FN, ME đồng qui
  c. ME cắt FN tại I
  => M, N, F, E đồng phẳng
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2012
 10. tamtam96

  tamtam96 Guest

  các bạn giải đi nhá.có bài nào hay thi post lên nhé.làm cho vui.
  ak để cm 4 điểm thuộc 1 mp thì phải cm các đường thẳng song song hoặc cắt nhau.
   
 11. tiếp đi các bạn
  ************************************************************************************************************aaaaaaaaâ************************************@-)
   
 12. bai 4
  a/ SM gaio AB tại H
  SN giao BC tại K
  SE giao CD tại P
  SF giao AD tại Q

  MN song song HK => MN song song mp (ABCD)
  NE song song KP => NE---------------------------
  FE song song PQ => FE ---------------------------
  MF song song QH => MF ----------------------------

  => MNEF đồng phẳng

  b/
  tam giác SHK có NM = 2/3 HK
  tương tự => NM =NE = EF=MF => NMFE là hình thoi
   
 13. c/ mp SHP giao với mp SQK tại SO
  mp SME giao với mp SNF tại SO'  => s ,o ,o' thẳng hàng
   
 14. hocmaitlh

  hocmaitlh Guest

  bài tiếp nha :

  bài 1: cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O . gọi M là trung điển của SB , G là trọng tâm tam giác SAD .

  a) tìm giao điểm I của GM với (ABCD); chứng minh I ở trên đường thẳng CD và IC=2ID

  b) Tìm giao điểm J của (OMG) và AD .tính JA/JD

  c) tìm giao điểm K của (OMG) và SA .tính KA/KS


  bài 2 : cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành . tam giác SAB vuông tại A và góc SBA=30 độ. M là điểm trên AD qua M có (p)// DC và SA . AB=2a; BC=a ; AM =x
  a) gọi G1 ;G2 lần lược trọng tâm của tam giác SBC và SBD. chứng minh G1G2// với (ABCD)

  b) dựng thiết diện của (p) và hình chóp

  c) tìm S thiet dien ; S max và chỉ ra khi đó x= mấy . và có tồn tại S max hay không
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2012
 15. bài 1
  các bạn tự vẽ hình nha mình chưa biết vẽ
  đầu tiên là xác định I :gọi K là trung điểm của AD
  mp(SKB): gọi Í =GM cắt KB
  mặt khác KB thuộc mp(ABCD)
  \Rightarrow KB cắt (ABCD) =I=Í
  tam giác ADC: KO là đường trung bình \Rightarrow KO=1\2 DC và KO song song DC
  tam giác BID : KO là đường trung bình \Rightarrow KO=1/2 ID và KO song song ID
  \Rightarrow I,D,C thẳng hàng và Dlà trung điểm CI
  b,
  xét mp(ABCD) gọi J=OI cắt AD
  xét tam giác AIC:có 2 đường trung tuyến IO và AD
  \Rightarrow J là trọng tâm
  \Rightarrow[TEX]\frac{JA}{JD}[/TEX]=2
   
 16. banmaixanh

  bài 1
  cho tứ diện ABCD gọi MN là trung điểm của AB và CD. G là trung điểm của MN
  a/ CM:GA đi qua trong tam A1 của tam giac BCD
  b/ CM:GA=3GA1


  bài 2 cho hình lăng trụ ABC.A1B1C1
  H là trung diêm A1B1
  a/CM: CB1 //(AHC1)
  b/ tìm giao tuyến d của (AB1C1) và (A1BC)
  c/ CM d//(BB1C1C)
  d/xác định thiết diện của hình lăng trụ bị cắt bởi mp qua H và d


  ý d/ bài 2 nghi mà chăng ra jup mình nhé
  :D:D:D
   
 17. dongminh_96

  dongminh_96 Guest

   
 18. đề chuẩn 100% đấy bạn
  mình làm đươc ý b/ bài 1 rồi nhưng y a/ thì chưa ra

  làm giúp mình cả ý/d bài 2 nữa nhìn hình rối quá chưa ra:D:D:D
   
 19. để khẳng đinh đề đúng mình làm y b/ nhé còn ý a/ thì......chưa ra:D


  xét tam giác ABA1 có

  MA/MB .NA1/NB .A1G/GA=1

  NA1=1/3NB vì A1 là trong tâm tam giác CBD

  \Rightarrow 1.1/3.AG/GA1=1

  \LeftrightarrowAG=3GA1
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2012
 20. dongminh_96

  dongminh_96 Guest

  từ M kẻ MH// AA1
  xét tam giác BAA1 có M là trung điểm AB
  MH// AA1
  ->H là trung điểm BA1->A1H=Hb=BA1/2
  A1 là trọng tâm tam giác BCD ->NA1/BA1=1/2
  ->A1 là trung điểm HN
  tam giác NMH có GA1 là đường trung bình
  ->GA1 // MH
  MH//AA1
  -> GA đi qua trọng tâm A1 của tam giác BCD
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY