câu nì trong đe thi thu Vinh ==>tui ko làm được !_!

D

dinhan

một câu nữa
cho sắt, nhôm dung dịch bạc nitơrat, dung dịch NaOH, lần luợt tác dụng với nhau, có nhiều nhất bao nhiêu pƯ ô xi hóa khử xảy ra
=> tui mới đi thi về chưa có đáp án ai được bao nhiêu cứ nói nhé
 
N

nguyenanhtuan1110

Re: câu nì trong đe thi thu Vinh ==>tui ko làm đư?

dinhan said:
cho các chất C2H2, C2H5Cl, CH3COOC2H3, C6H12O6, C2H5CHO,CH3COOH số chất chỉ dùng một phản úng điều chế được rượu etylic là ?

Chỉ có 2 chất: C2H5Cl và C6H12O6

dinhan said:
một câu nữa
cho sắt, nhôm dung dịch bạc nitơrat, dung dịch NaOH, lần luợt tác dụng với nhau, có nhiều nhất bao nhiêu pƯ ô xi hóa khử xảy ra
=> tui mới đi thi về chưa có đáp án ai được bao nhiêu cứ nói nhé

Có 3 PƯ oxi hóa khử xảy ra :
Fe + 3AgNO3 ---> Fe(NO3)3 + 3Ag
(PƯ này có thể xét làm 2 PƯ:
Fe + 2AgNO3 ---> Fe(NO3)2 + 2Ag
Fe(NO3)2 + AgNO3 ---> Fe(NO3)3 + Ag)
Al+ 3AgNO3 ---> Al(NO3)3 + 3Ag
NaOH + Al + H2O ---> NaAlO2 + 3/2H2
 
D

dinhan

thế thì thiếu rồi em chưa làm đủ nhưng ở câu một thì C2H4+H2O cũng cho ra được đấy mà hơn nữa đáp án là 3 4 5 6 (lúc nãy em ghi sai đề ), em thấy bọn bạn nói là có những 5 chất cơ
 
N

nguyenanhtuan1110

dinhan said:
thế thì thiếu rồi em chưa làm đủ nhưng ở câu một thì C2H4+H2O cũng cho ra được đấy mà hơn nữa đáp án là 3 4 5 6 (lúc nãy em ghi sai đề ), em thấy bọn bạn nói là có những 5 chất cơ

Nếu em thay C2H4 vào thì có 3 chất
CH3COOH, C2H5CHO và CH3COOC2H3 ko thể điều chế ra C2H5OH bằng 1 PƯ đc.

Còn bài dưới thì 2 PƯ
Fe + 2AgNO3 ---> Fe(NO3)2 + 2Ag
Fe(NO3)2 + AgNO3 ---> Fe(NO3)3 + Ag
Có thể gộp làm 1 đc, cái này tùy đáp án xét ra sao thôi ^^!
 
D

dinhan

xin thông báo là kết quả câu một là được 3 chất giống như nguyeanhtuan đã nói .Còn câu 2 thì có 2 đáp án ở 2 nguồn một nơi thì nói 3, một nơi nói 4 => giang hồ đang tranh cãi rất nhiều
 
D

dinhan

mọi người giải quyết câu này nữa nhá hiện cũng đang được tranh cãi rất sôi nổi ( vì 2 đáp án khác nhau) Cho 45g hỗn hợp bột Fe và Fe3O4 vào V(l) dung dịch HCl 1M, khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 4,48l khí (dktc) và 5g kim lại không tan. V=?
=> em được 1,2
 
L

longtony

dinhan said:
một câu nữa
cho sắt, nhôm dung dịch bạc nitơrat, dung dịch NaOH, lần luợt tác dụng với nhau, có nhiều nhất bao nhiêu pƯ ô xi hóa khử xảy ra
=> tui mới đi thi về chưa có đáp án ai được bao nhiêu cứ nói nhé
Có nhiều nhất là 4 phản ứng oxi hóa-khử:
1/ Fe + 2Ag(+) --> Fe(2+) + 2Ag
2 Ag(+) + Fe(2+) --> Fe(3+) + Ag
3/ Al + 3Ag(+) --> Al(3+) + 3Ag
4/ Al + NaOH + H2O --> NaAlO2 + 3/2 H2
ở câu 2 em thấy cũng thiếu
Fe+Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2
Gọi là pứ ở trên là pứ (#)
Theo mình, sẽ không xảy ra phản ứng (#) này. Vì nếu Fe phản ứng dư hoặc vừa đủ với Ag(+), thì chỉ có pứ 1 xảy ra => không có Fe(3+) để xảy ra pứ (#). Nếu Fe hết, Ag(+) dư thì xảy ra pứ 1 và 2 => Fe không còn để có thể xảy ra pứ (#).
 
L

longtony

dinhan said:
mọi người giải quyết câu này nữa nhá hiện cũng đang được tranh cãi rất sôi nổi ( vì 2 đáp án khác nhau) Cho 45g hỗn hợp bột Fe và Fe3O4 vào V(l) dung dịch HCl 1M, khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 4,48l khí (dktc) và 5g kim lại không tan. V=?
=> em được 1,2
4,48l khí đó là sản phẩm của Fe và HCl:
Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2
0.2__0.4____________0.2mol
=> số mol Fe pứ= 0.2 mol, và số mol HCl pứ 1=0.4 mol
5g KL không tan là Fe => khối lượng Fe trong hỗn hợp là: 0.2x56 + 5 = 16.2 g
=> khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp là: 45 - 16.2 = 28.8 g => n Fe3O4=0.124 mol
Fe3O4 + 8HCl ---> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
0.124___0.992
=> số mol HCl pứ 2= 0.124x8=0.992mol
=>Tổng số mol HCl là 0.992 + 0.4 = 1.392 mol => V dd HCl=1.392/1=1.392 l
Không biết làm đúng chưa vậy??
 
N

nguyenanhtuan1110

longtony said:
4,48l khí đó là sản phẩm của Fe và HCl:
Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2
0.2__0.4____________0.2mol
=> số mol Fe pứ= 0.2 mol, và số mol HCl pứ 1=0.4 mol
5g KL không tan là Fe => khối lượng Fe trong hỗn hợp là: 0.2x56 + 5 = 16.2 g
=> khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp là: 45 - 16.2 = 28.8 g => n Fe3O4=0.124 mol
Fe3O4 + 8HCl ---> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
0.124___0.992
=> số mol HCl pứ 2= 0.124x8=0.992mol
=>Tổng số mol HCl là 0.992 + 0.4 = 1.392 mol => V dd HCl=1.392/1=1.392 l
Không biết làm đúng chưa vậy??
Bạn thiếu PƯ của FeCl3 và Fe rồi.
 
D

draco.malfoy

anh thiếu pu Al+ OH- +NO3- rồi còn Longtony nhầm cái pứ Fe3O4 phải pứ trước Fe
 
L

longtony

nguyenanhtuan1110 said:
longtony said:
4,48l khí đó là sản phẩm của Fe và HCl:
Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2
0.2__0.4____________0.2mol
=> số mol Fe pứ= 0.2 mol, và số mol HCl pứ 1=0.4 mol
5g KL không tan là Fe => khối lượng Fe trong hỗn hợp là: 0.2x56 + 5 = 16.2 g
=> khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp là: 45 - 16.2 = 28.8 g => n Fe3O4=0.124 mol
Fe3O4 + 8HCl ---> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
0.124___0.992
=> số mol HCl pứ 2= 0.124x8=0.992mol
=>Tổng số mol HCl là 0.992 + 0.4 = 1.392 mol => V dd HCl=1.392/1=1.392 l
Không biết làm đúng chưa vậy??
Bạn thiếu PƯ của FeCl3 và Fe rồi.
Uhm, thank bạn nha, đúng là còn thiếu Fe td Fe3+.
Giải một hồi... đáp án là 1.2 l
 
D

dinhan

ờ cái câu pu oxihoa ấy thì em thấy nguyenanhtuan là nói đúng nhất roài. còn câu 1,2 thì zô em làm đúng he he
 
Top Bottom