Hóa Cân bằng pthh

Suga Min Yoongi

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tư 2017
120
35
36
18
DAEGU, HÀN QUỐC
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Gà Con Nhỏ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
848
734
154
19
Hà Tĩnh
THCS ĐAN TRƯỜNG HỘI
[tex]\large SO3 + H20\to [COLOR=#ff0000]H2S03[/COLOR][/tex]
[tex]\large Fe(OH)2\to Fe2O3 + H20[/tex]
[tex]\large Cu(OH)2 \to CuO + H20[/tex]
[tex]\large Al(OH)3 \to Al2O3 + H20[/tex]
[tex]\large KClO3 \to KCl + 02[/tex]
SO3 + H2O=> H2SO4
( cái này phải ra H2SO4 mới đúng bạn ạ)
4Fe(OH)2 + O2=> 2Fe2O3+ 4H2O
Cu(OH)2 => CuO + H2O
2Al(OH)3 => Al2O3 + 3H2O
2KClO3=> 2KCl + 3O2
 
  • Like
Reactions: Suga Min Yoongi

Nguyễn Thiên Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng mười 2017
302
368
109
22
Hà Nội
Trường Đại học Trùng Khánh
[tex]\large SO3 + H20\to H2S03[/tex]
[tex]\large Fe(OH)2\to Fe2O3 + H20[/tex]
[tex]\large Cu(OH)2 \to CuO + H20[/tex]
[tex]\large Al(OH)3 \to Al2O3 + H20[/tex]
[tex]\large KClO3 \to KCl + 02[/tex]
SO3 + H2O=> H2SO4
( cái này phải ra H2SO4 mới đúng bạn ạ)
4Fe(OH)2 + O2=> 2Fe2O3+ 4H2O
Cu(OH)2 => CuO + H2O
2Al(OH)3 => Al2O3 + 3H2O
2KClO3=> 2KCl + 3O2
 
  • Like
Reactions: Suga Min Yoongi

Suga Min Yoongi

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tư 2017
120
35
36
18
DAEGU, HÀN QUỐC
SO3 + H2O=> H2SO4
( cái này phải ra H2SO4 mới đúng bạn ạ)
4Fe(OH)2 + O2=> 2Fe2O3+ 4H2O
Cu(OH)2 => CuO + H2O
2Al(OH)3 => Al2O3 + 3H2O
2KClO3=> 2KCl + 3O2

giúp em nốt bài luôn đc ko ạ?
Na2O + HN03 => NaNO3 + H2O
Na2O + H2CO3 => NaCO3 + H2O
Cảm ơn nhiều
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,150
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,150
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ
Top Bottom