Hóa 12 Các dạng bài tập về hình vẽ thí nghiệm

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
@Myfriend_FPT em oiii, chiến tiếp không

Câu 31: Phản ứng nào sau đây phù hợp với hình vẽ thí nghiệm
A. [imath]Ca(OH)2[/imath] rắn [imath]+ NH4Cl[/imath] rắn [imath]\to CaCl_2 + NH_3 \uparrow+ H_2O[/imath]
B. [imath]KClO_3 \to KCl + O_2 \uparrow[/imath]
C. [imath]Al + H_2O + NaOH \to NaAlO_2 + H_2 \uparrow[/imath]
D. [imath]Fe + HCl \to FeCl_2 + H_2[/imath]
1656688473077.png

Câu 32: Hình vẽ nào mô tả đúng cách bố trí dụng cụ thí nghiệm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm1656688509741.png

Câu 33: Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ.Biết các khí có cùng số mol. Nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang nhánh B. Xác định thành phần của chất khí sau phản ứng.
A. CO2, O2
B. CO2
C. O2 , CO2, I2.
D. O2
1656688569777.png

Câu 34: Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí.
Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là:
A. 1 và 2
B. 2 và 3
C. 1 và 3
D. 3 và 4
1656688661397.png
1656688676103.png

Câu 35: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ bên:
Sau một thời gian thì ở ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy:
A. không có hiện tượng gì xảy ra.
B. có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi hắc.
C. có xuất hiện kết tủa màu đen.
D. có xuất hiện kết tủa màu trắng
1656688756411.png
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
@Myfriend_FPT em oiii, chiến tiếp không

Câu 31: Phản ứng nào sau đây phù hợp với hình vẽ thí nghiệm
A. [imath]Ca(OH)2[/imath] rắn [imath]+ NH4Cl[/imath] rắn [imath]\to CaCl_2 + NH_3 \uparrow+ H_2O[/imath]
B. [imath]KClO_3 \to KCl + O_2 \uparrow[/imath]
C. [imath]Al + H_2O + NaOH \to NaAlO_2 + H_2 \uparrow[/imath]
D. [imath]Fe + HCl \to FeCl_2 + H_2[/imath]
View attachment 212277

Câu 32: Hình vẽ nào mô tả đúng cách bố trí dụng cụ thí nghiệm điều chế oxi trong phòng thí nghiệmView attachment 212278

Câu 33: Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ.Biết các khí có cùng số mol. Nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang nhánh B. Xác định thành phần của chất khí sau phản ứng.
A. CO2, O2
B. CO2
C. O2 , CO2, I2.
D. O2
View attachment 212279

Câu 34: Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí.
Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là:
A. 1 và 2
B. 2 và 3
C. 1 và 3
D. 3 và 4
View attachment 212280
View attachment 212281

Câu 35: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ bên:
Sau một thời gian thì ở ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy:
A. không có hiện tượng gì xảy ra.
B. có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi hắc.
C. có xuất hiện kết tủa màu đen.
D. có xuất hiện kết tủa màu trắng
View attachment 212282
The RisCâu 31 B
Câu 32 C
Câu 33 D
(Em không chắc lắm em có nhớ có thấy ở đâu đấy pt :[imath]2KI+H_2O+O_3 \rightarrow 2KOH+ O_2[/imath], nếu có em nghĩ D đúng)
Câu 34 C
Câu 35 C
Anh xem nhé có câu 33 không chắc lắm, này hơi lạ
 
Last edited:
View previous replies…

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
17
Bình Định
Câu 31 B
Câu 32 C
Câu 33 D
(Em không chắc lắm em có nhớ có thấy ở đâu đấy pt :[imath]2KI+H_2O+O_3 \rightarrow 2KOH+ O_2[/imath], nếu có em nghĩ D đúng)
Câu 34 C
Câu 35 C
Anh xem nhé có câu 33 không chắc lắm, này hơi lạ
Myfriend_FPTPt đúng là như này em nhé: [imath]2KI + H_2O + O_3 \rightarrow 2KOH + I_2 + O_2[/imath]
Và ở đây [imath]I_2[/imath] là rắn nha em
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Câu 31 B
Câu 32 C
Câu 33 D
(Em không chắc lắm em có nhớ có thấy ở đâu đấy pt :[imath]2KI+H_2O+O_3 \rightarrow 2KOH+ O_2[/imath], nếu có em nghĩ D đúng)
Câu 34 C
Câu 35 C
Anh xem nhé có câu 33 không chắc lắm, này hơi lạ
Myfriend_FPTAnh gửi em đáp án chi tiết nha
Câu 30: Chọn đáp án A
Câu 31: Chọn đáp án B
Vì chỉ có 1 chất rắn đun lên => Loại C và D
Mặt khác thu khí bằng phương pháp đẩy nước => khí không tan cũng như không phản ứng với H2O
Câu 32: Chọn đáp án C
Phải lắp miệng ống nghiệm hơi thấp so với đáy ông nghiệm.
Câu 33: Chọn đáp án D
Nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang bình B phản ứng hóa học xảy ra
[imath]O_3 + 2KI + H_2O → 2KOH + I_2 + O_2[/imath]
[imath]CO_2 + 2KOH → K_2CO_3 + H_2O[/imath]
Vì KI dư nên O3 hết sau phản ứng là O2. Khí CO2 phản ứng hết vì đề cho các khí có cùng số mol
lượng KOH sinh ra phản ứng vừa hết với CO2
Câu 34: Chọn đáp án C.
Vì phải lắp miệng hơi thấp hơn so với đáy bình
Câu 35: Chọn đáp án C
[imath]Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2[/imath]
[imath]H_2 + S \to H_2S[/imath]
[imath]Cu^{2+} + H_2S \to CuS \downarrow + 2H^+[/imath]
Chú ý: Do H2S là chất điện li yếu nên khi viết phản ứng ion để dạng phân tử
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Chúng ta tiếp tục đến với các thí nghiệm về [imath]H_2S[/imath]
@Myfriend_FPT em oiiiii
Câu 36: Cho phản ứng giữa lưu huỳnh với hidro như hình vễ sau, trong đó ống nghiệm 1 để tạo ra H2, ống nghiệm thứ 2 dùng để nhận biết sản phẩm trong ống.
Hãy cho biết hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm 2 là:
A. Có kết tủa đen của PbS
B. Dung dịch chuyển sang màu vàng do S tan vào nước.
C. Có kết tủa trắng của PbS
D. Có cả kết tủa trắng và dung dịch vàng xuất hiện.
1656831951308.png

Câu 37: Cho thí nghiệm như hình vẽ. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 1 là:
A. [imath]Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2[/imath]
B. [imath]H_2 + S → H_2S[/imath]
C. [imath]H_2S + Pb(NO_3)_2 → PbS \downarrow + 2HNO_3[/imath]
D. [imath]2HCl + Pb(NO_3)_2 → PbCl_2 \downarrow + 2HNO_3[/imath]
1656831951308.png

Câu 38: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm nằm ngang là:
A. [imath]Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2[/imath]
B. [imath]H_2 + S \to H_2S[/imath]
C. [imath]H_2S + Pb(NO_3)_2 \to PbS\downarrow + 2HNO_3[/imath]
D. [imath]2HCl + Pb(NO_3)_2 \to PbCl_2 \downarrow + 2HNO_3[/imath]
1656831951308.png

Câu 39: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là:
A. [imath]Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2[/imath]
B. [imath]H_2 + S \to H_2S[/imath]
C. [imath]H_2S + Pb(NO_3)_2 \to PbS\downarrow + 2HNO_3[/imath]
D. [imath]2HCl + Pb(NO_3)_2 → PbCl_2\downarrow + 2HNO_3[/imath]
1656831951308.png
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Chúng ta tiếp tục đến với các thí nghiệm về [imath]H_2S[/imath]
@Myfriend_FPT em oiiiii
Câu 36: Cho phản ứng giữa lưu huỳnh với hidro như hình vễ sau, trong đó ống nghiệm 1 để tạo ra H2, ống nghiệm thứ 2 dùng để nhận biết sản phẩm trong ống.
Hãy cho biết hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm 2 là:
A. Có kết tủa đen của PbS
B. Dung dịch chuyển sang màu vàng do S tan vào nước.
C. Có kết tủa trắng của PbS
D. Có cả kết tủa trắng và dung dịch vàng xuất hiện.
View attachment 212358

Câu 37: Cho thí nghiệm như hình vẽ. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 1 là:
A. [imath]Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2[/imath]
B. [imath]H_2 + S → H_2S[/imath]
C. [imath]H_2S + Pb(NO_3)_2 → PbS \downarrow + 2HNO_3[/imath]
D. [imath]2HCl + Pb(NO_3)_2 → PbCl_2 \downarrow + 2HNO_3[/imath]
View attachment 212358

Câu 38: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm nằm ngang là:
A. [imath]Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2[/imath]
B. [imath]H_2 + S \to H_2S[/imath]
C. [imath]H_2S + Pb(NO_3)_2 \to PbS\downarrow + 2HNO_3[/imath]
D. [imath]2HCl + Pb(NO_3)_2 \to PbCl_2 \downarrow + 2HNO_3[/imath]
View attachment 212358

Câu 39: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là:
A. [imath]Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2[/imath]
B. [imath]H_2 + S \to H_2S[/imath]
C. [imath]H_2S + Pb(NO_3)_2 \to PbS\downarrow + 2HNO_3[/imath]
D. [imath]2HCl + Pb(NO_3)_2 → PbCl_2\downarrow + 2HNO_3[/imath]
View attachment 212358
The Risem đây hihi hơi trễ xíu
Câu 36 A
Câu 37 A
Câu 38 B
Câu 39 C
 
  • Love
Reactions: The Ris
Top Bottom