Hóa 12 Các dạng bài tập về hình vẽ thí nghiệm

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn dạng bài tập liên quan đến hình vẽ thí nghiệm. Đây là một dạng bài khá phổ biến trong đề thi THPTQG.
Các bạn vào đọc và ôn tập cùng mình nhé.Mình sẽ cập nhật bài tập ngay dưới topic này. Các bạn nhớ theo dõi để không bỏ lỡ nha
Chúc các bạn học tốt :Chuothong24
@Giahung722881
 
Last edited:

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Hôm nay mình sẽ khởi động với một vài câu hình vẽ thí nghiệm quen thuộc hay xuất hiện trong đề thi các bạn nhé
@Giahung722881 bạn vào xem nha

Câu 1: Cho một lá sắt nhỏ tác dụng với dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] , thấy có khí [imath]H_2[/imath] thoát ra. Thể tích khí [imath]H_2[/imath] thu được tương ứng với thời gian đo được như hình vẽ bên
Trong thời gian 1 phút lượng H2 thoát ra lớn nhất là bao nhiêu ml:
A. 40
B. 68
C. 47
D. 42
1653296283497.png


Câu 2: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y (hình bên). Hình vẽ bên minh họa cho phản ứng nào sau đây ?
A. [imath]CuO \, \text{(rắn)} + CO \, \text{(khí)} \xrightarrow{t^0} Cu + CO_2 \uparrow[/imath]
B. [imath]NaOH + NH4Cl \, \text{(rắn)} \xrightarrow{t^0} NH3 \uparrow + NaCl + H_2O[/imath]
C. [imath]Zn + H_2SO_4 \text{(loãng)} \xrightarrow{t^0} ZnSO_4 + H2 \uparrow[/imath]
D. [imath]K_2SO_3\, \text{ (rắn)} + H_2SO_4 \xrightarrow{t^0} K_2SO_4 + SO_2 \uparrow + H_2O[/imath]
1653296547629.png

Câu 3: Cho hình thí nghiệm sau (hình bên): chất [imath]B[/imath] và chất [imath]X[/imath] tương ứng lần lượt là:
A. [imath]KClO_3[/imath] và [imath]O_2[/imath]
B. [imath]MnO_2[/imath] và [imath]Cl_2[/imath]
C. [imath]Zn[/imath] và [imath]H_2[/imath]
D. [imath]C_2H_5OH[/imath] và [imath]C_2H_4[/imath]
1653297155696.png

Câu 4: Cho biết bộ thí nghiệm điều chế Clo trong phòng thí nghiệm:
Hãy cho biết hóa chất đựng trong mỗi bình tương ứng lần lượt là:
A. dd [imath]HCl, MnO_2[/imath] rắn, dd [imath]NaCl[/imath], dd [imath]H_2SO_4[/imath] đặc
B. dd [imath]NaCl, MnO_2[/imath] rắn, dd [imath]HCl[/imath], dd [imath]H_2SO_4[/imath] đặc
C. dd [imath]HCl[/imath], dung dịch [imath]KMnO_4[/imath], dd [imath]H_2SO_4[/imath] đặc, dd [imath]NaCl[/imath]
D. dd [imath]H_2SO_4[/imath] đặc, dd [imath]KMnO_4[/imath], dd [imath]HCl[/imath], dd [imath]NaCl[/imath]
1653297298658.png

Câu 5: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí [imath]Cl_2[/imath] từ [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath]:
Khí [imath]Cl_2[/imath] sinh ra thường lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí [imath]Cl_2[/imath] khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng
A. dung dịch [imath]NaOH[/imath] và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc và dung dịch [imath]NaCl[/imath].
C. dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc và dung dịch [imath]AgNO_3[/imath].
D. dung dịch [imath]NaCl[/imath] và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc
1653297787671.png

Các bạn cứ làm trước đi nhé. Mình sẽ cập nhật đáp án sau.
Vẫn còn rất nhiều cầu về dạng này mọi người nhé, các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ nhaa
Chúc các học tốt
:Chuothong24
 
Last edited:

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Em thử nhé =V
Câu 1 A
Câu 2 C
Câu 3 B
Câu 4 A
Câu 5 D
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Mình gửi các bạn đáp án 5 câu đầu nhé
Câu 1: Chọn đáp án A
Từ đồ thị ta thấy [imath]H_2[/imath] thoát ra nhiều nhất từ phút thứ 2 tới phút thứ 3.
Lượng khí lớn nhất là : [imath]60 – 20 = 40[/imath] (ml)
Câu 2: Chọn đáp án C
Loại A vì là dung dịch tác dụng với chất rắn chứ không phải khí tác dụng với chất rắn.
Loại B, D vì NH3, SO2 tan nhiều trong nước nên không thu được bằng đẩy nước.
Câu 3: Chọn đáp án B
Từ hình vẽ ta thấy X là khí nặng hơn không khí và X được điều chế từ chất rắn B và dung dịch A.
Suy ra B là [imath]MnO2[/imath] và X là [imath]Cl_2[/imath]. Phương trình phản ứng: [imath]MnO_2+4HCl \to MnCl_2+Cl_2+2H_2O[/imath]
Câu 4: Chọn đáp án A (điều chế Clo trong SGK)
Câu 5: Chọn đáp án D
Bình thứ 1 đựng dung dịch NaCl hấp thụ HCl nhưng không hấp thụ Cl2
[imath]Cl_2+H_2O \rightleftharpoons 2H^++ Cl^ – + ClO^–[/imath] (1)
Sự có mặt [imath]Cl^-[/imath] (dung dịch [imath]NaCl[/imath]) làm cân bằng (1) chuyển dịch sang trái làm giảm độ tan [imath]Cl_2[/imath]
Bình thứ 2 hấp thụ hơi nước.


Mình cùng đến với 5 câu tiếp theo về dạng này nha

Câu 6: Cho sơ đồ điều chế khí [imath]Cl_2[/imath] trong phòng thí nghiệm từ [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath] đặc (như hình vẽ bên). Nếu không dùng đèn cồn thì có thể thay [imath]MnO_2[/imath] bằng hóa chất nào (các dụng cụ và hóa chất khác không thay đổi) sau đây?
A. [imath]NaCl[/imath] hoặc [imath]KCl[/imath]
B. [imath]CuO[/imath] hoặc [imath]PbO_2[/imath]
C. [imath]KClO_3[/imath] hoặc [imath]KMnO_4[/imath]
D. [imath]KNO_3[/imath] hoặc [imath]K_2MnO_4[/imath]
1653480003833.png

Câu 7: Khí X trong thí nghiệm điều chế sau là :
A. [imath]Cl_2[/imath]
B. [imath]O_2[/imath]
C. [imath]H_2[/imath]
D. [imath]C_2H_2[/imath]
1653480142491.png

Câu 8: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm: Hóa chất trong bình 1 và bình 2 lần lượt là:
A. dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc và dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa.
C. nước cất và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
D. dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa và dung dịch [imath]KOH[/imath] đậm đặc.

1653480199622.png

Câu 9: Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ các chất ban đầu là [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath] đậm đặc. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện đun nóng, sẽ có một phần khí [imath]HCl[/imath] bị bay hơi. Để thu được khí clo sạch bình số (3); (4) sẽ chứa lần lượt các chất nào trong các phương án sau?
A. [imath]NaOH[/imath] bão hòa và [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. [imath]KCl[/imath] đặc và [imath]CaO[/imath] khan.
C. [imath]NaCl[/imath] bão hòa và [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
D. [imath]NaCl[/imath] bão hòa và [imath]Ca(OH)_2[/imath].
1653480368323.png

Câu 10: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế clo trong phòng thí nghiệm như sau (hình bên). Hóa chất được dung trong bình cầu (1) là:
A. [imath]MnO_2[/imath]
B. [imath]KMnO_4[/imath]
C. [imath]KClO_3[/imath]
D. Cả 3 hóa chất trên đều được.
1653480461348.png

@Myfriend_FPT @Giahung722881 2 bạn vào làm tiếp nhé
 
View previous replies…

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,420
2,817
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Mình gửi các bạn đáp án 5 câu đầu nhé
Câu 1: Chọn đáp án A
Từ đồ thị ta thấy [imath]H_2[/imath] thoát ra nhiều nhất từ phút thứ 2 tới phút thứ 3.
Lượng khí lớn nhất là : [imath]60 – 20 = 40[/imath] (ml)
Câu 2: Chọn đáp án C
Loại A vì là dung dịch tác dụng với chất rắn chứ không phải khí tác dụng với chất rắn.
Loại B, D vì NH3, SO2 tan nhiều trong nước nên không thu được bằng đẩy nước.
Câu 3: Chọn đáp án B
Từ hình vẽ ta thấy X là khí nặng hơn không khí và X được điều chế từ chất rắn B và dung dịch A.
Suy ra B là [imath]MnO2[/imath] và X là [imath]Cl_2[/imath]. Phương trình phản ứng: [imath]MnO_2+4HCl \to MnCl_2+Cl_2+2H_2O[/imath]
Câu 4: Chọn đáp án A (điều chế Clo trong SGK)
Câu 5: Chọn đáp án D
Bình thứ 1 đựng dung dịch NaCl hấp thụ HCl nhưng không hấp thụ Cl2
[imath]Cl_2+H_2O \rightleftharpoons 2H^++ Cl^ – + ClO^–[/imath] (1)
Sự có mặt [imath]Cl^-[/imath] (dung dịch [imath]NaCl[/imath]) làm cân bằng (1) chuyển dịch sang trái làm giảm độ tan [imath]Cl_2[/imath]
Bình thứ 2 hấp thụ hơi nước.


Mình cùng đến với 5 câu tiếp theo về dạng này nha

Câu 6: Cho sơ đồ điều chế khí [imath]Cl_2[/imath] trong phòng thí nghiệm từ [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath] đặc (như hình vẽ bên). Nếu không dùng đèn cồn thì có thể thay [imath]MnO_2[/imath] bằng hóa chất nào (các dụng cụ và hóa chất khác không thay đổi) sau đây?
A. [imath]NaCl[/imath] hoặc [imath]KCl[/imath]
B. [imath]CuO[/imath] hoặc [imath]PbO_2[/imath]
C. [imath]KClO_3[/imath] hoặc [imath]KMnO_4[/imath]
D. [imath]KNO_3[/imath] hoặc [imath]K_2MnO_4[/imath]
View attachment 209925

Câu 7: Khí X trong thí nghiệm điều chế sau là :
A. [imath]Cl_2[/imath]
B. [imath]O_2[/imath]
C. [imath]H_2[/imath]
D. [imath]C_2H_2[/imath]
View attachment 209926

Câu 8: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm: Hóa chất trong bình 1 và bình 2 lần lượt là:
A. dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc và dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa.
C. nước cất và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
D. dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa và dung dịch [imath]KOH[/imath] đậm đặc.

View attachment 209927

Câu 9: Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ các chất ban đầu là [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath] đậm đặc. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện đun nóng, sẽ có một phần khí [imath]HCl[/imath] bị bay hơi. Để thu được khí clo sạch bình số (3); (4) sẽ chứa lần lượt các chất nào trong các phương án sau?
A. [imath]NaOH[/imath] bão hòa và [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. [imath]KCl[/imath] đặc và [imath]CaO[/imath] khan.
C. [imath]NaCl[/imath] bão hòa và [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
D. [imath]NaCl[/imath] bão hòa và [imath]Ca(OH)_2[/imath].
View attachment 209928

Câu 10: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế clo trong phòng thí nghiệm như sau (hình bên). Hóa chất được dung trong bình cầu (1) là:
A. [imath]MnO_2[/imath]
B. [imath]KMnO_4[/imath]
C. [imath]KClO_3[/imath]
D. Cả 3 hóa chất trên đều được.
View attachment 209929

@Myfriend_FPT @Giahung722881 2 bạn vào làm tiếp nhé
The Ris6C
7A
8A
9C
10D
 

Timeless time

Cựu Phụ trách nhóm Toán
Thành viên
19 Tháng tám 2018
2,749
6,031
596
22
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
Mình gửi các bạn đáp án 5 câu đầu nhé
Câu 1: Chọn đáp án A
Từ đồ thị ta thấy [imath]H_2[/imath] thoát ra nhiều nhất từ phút thứ 2 tới phút thứ 3.
Lượng khí lớn nhất là : [imath]60 – 20 = 40[/imath] (ml)
Câu 2: Chọn đáp án C
Loại A vì là dung dịch tác dụng với chất rắn chứ không phải khí tác dụng với chất rắn.
Loại B, D vì NH3, SO2 tan nhiều trong nước nên không thu được bằng đẩy nước.
Câu 3: Chọn đáp án B
Từ hình vẽ ta thấy X là khí nặng hơn không khí và X được điều chế từ chất rắn B và dung dịch A.
Suy ra B là [imath]MnO2[/imath] và X là [imath]Cl_2[/imath]. Phương trình phản ứng: [imath]MnO_2+4HCl \to MnCl_2+Cl_2+2H_2O[/imath]
Câu 4: Chọn đáp án A (điều chế Clo trong SGK)
Câu 5: Chọn đáp án D
Bình thứ 1 đựng dung dịch NaCl hấp thụ HCl nhưng không hấp thụ Cl2
[imath]Cl_2+H_2O \rightleftharpoons 2H^++ Cl^ – + ClO^–[/imath] (1)
Sự có mặt [imath]Cl^-[/imath] (dung dịch [imath]NaCl[/imath]) làm cân bằng (1) chuyển dịch sang trái làm giảm độ tan [imath]Cl_2[/imath]
Bình thứ 2 hấp thụ hơi nước.


Mình cùng đến với 5 câu tiếp theo về dạng này nha

Câu 6: Cho sơ đồ điều chế khí [imath]Cl_2[/imath] trong phòng thí nghiệm từ [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath] đặc (như hình vẽ bên). Nếu không dùng đèn cồn thì có thể thay [imath]MnO_2[/imath] bằng hóa chất nào (các dụng cụ và hóa chất khác không thay đổi) sau đây?
A. [imath]NaCl[/imath] hoặc [imath]KCl[/imath]
B. [imath]CuO[/imath] hoặc [imath]PbO_2[/imath]
C. [imath]KClO_3[/imath] hoặc [imath]KMnO_4[/imath]
D. [imath]KNO_3[/imath] hoặc [imath]K_2MnO_4[/imath]
View attachment 209925

Câu 7: Khí X trong thí nghiệm điều chế sau là :
A. [imath]Cl_2[/imath]
B. [imath]O_2[/imath]
C. [imath]H_2[/imath]
D. [imath]C_2H_2[/imath]
View attachment 209926

Câu 8: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm: Hóa chất trong bình 1 và bình 2 lần lượt là:
A. dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc và dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa.
C. nước cất và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
D. dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa và dung dịch [imath]KOH[/imath] đậm đặc.

View attachment 209927

Câu 9: Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ các chất ban đầu là [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath] đậm đặc. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện đun nóng, sẽ có một phần khí [imath]HCl[/imath] bị bay hơi. Để thu được khí clo sạch bình số (3); (4) sẽ chứa lần lượt các chất nào trong các phương án sau?
A. [imath]NaOH[/imath] bão hòa và [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. [imath]KCl[/imath] đặc và [imath]CaO[/imath] khan.
C. [imath]NaCl[/imath] bão hòa và [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
D. [imath]NaCl[/imath] bão hòa và [imath]Ca(OH)_2[/imath].
View attachment 209928

Câu 10: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế clo trong phòng thí nghiệm như sau (hình bên). Hóa chất được dung trong bình cầu (1) là:
A. [imath]MnO_2[/imath]
B. [imath]KMnO_4[/imath]
C. [imath]KClO_3[/imath]
D. Cả 3 hóa chất trên đều được.
View attachment 209929

@Myfriend_FPT @Giahung722881 2 bạn vào làm tiếp nhé
The Rischo chị gửi đáp án, kh biết có đúng không nhưng làm giống Trung chắc đúng rồi :>
6. C
7. A
8. A
9. C
10. D
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Mình gửi các bạn đáp án 5 câu đầu nhé
Câu 1: Chọn đáp án A
Từ đồ thị ta thấy [imath]H_2[/imath] thoát ra nhiều nhất từ phút thứ 2 tới phút thứ 3.
Lượng khí lớn nhất là : [imath]60 – 20 = 40[/imath] (ml)
Câu 2: Chọn đáp án C
Loại A vì là dung dịch tác dụng với chất rắn chứ không phải khí tác dụng với chất rắn.
Loại B, D vì NH3, SO2 tan nhiều trong nước nên không thu được bằng đẩy nước.
Câu 3: Chọn đáp án B
Từ hình vẽ ta thấy X là khí nặng hơn không khí và X được điều chế từ chất rắn B và dung dịch A.
Suy ra B là [imath]MnO2[/imath] và X là [imath]Cl_2[/imath]. Phương trình phản ứng: [imath]MnO_2+4HCl \to MnCl_2+Cl_2+2H_2O[/imath]
Câu 4: Chọn đáp án A (điều chế Clo trong SGK)
Câu 5: Chọn đáp án D
Bình thứ 1 đựng dung dịch NaCl hấp thụ HCl nhưng không hấp thụ Cl2
[imath]Cl_2+H_2O \rightleftharpoons 2H^++ Cl^ – + ClO^–[/imath] (1)
Sự có mặt [imath]Cl^-[/imath] (dung dịch [imath]NaCl[/imath]) làm cân bằng (1) chuyển dịch sang trái làm giảm độ tan [imath]Cl_2[/imath]
Bình thứ 2 hấp thụ hơi nước.


Mình cùng đến với 5 câu tiếp theo về dạng này nha

Câu 6: Cho sơ đồ điều chế khí [imath]Cl_2[/imath] trong phòng thí nghiệm từ [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath] đặc (như hình vẽ bên). Nếu không dùng đèn cồn thì có thể thay [imath]MnO_2[/imath] bằng hóa chất nào (các dụng cụ và hóa chất khác không thay đổi) sau đây?
A. [imath]NaCl[/imath] hoặc [imath]KCl[/imath]
B. [imath]CuO[/imath] hoặc [imath]PbO_2[/imath]
C. [imath]KClO_3[/imath] hoặc [imath]KMnO_4[/imath]
D. [imath]KNO_3[/imath] hoặc [imath]K_2MnO_4[/imath]
View attachment 209925

Câu 7: Khí X trong thí nghiệm điều chế sau là :
A. [imath]Cl_2[/imath]
B. [imath]O_2[/imath]
C. [imath]H_2[/imath]
D. [imath]C_2H_2[/imath]
View attachment 209926

Câu 8: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm: Hóa chất trong bình 1 và bình 2 lần lượt là:
A. dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc và dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa.
C. nước cất và dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
D. dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa và dung dịch [imath]KOH[/imath] đậm đặc.
View attachment 209927

Câu 9: Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ các chất ban đầu là [imath]MnO_2[/imath] và dung dịch [imath]HCl[/imath] đậm đặc. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện đun nóng, sẽ có một phần khí [imath]HCl[/imath] bị bay hơi. Để thu được khí clo sạch bình số (3); (4) sẽ chứa lần lượt các chất nào trong các phương án sau?
A. [imath]NaOH[/imath] bão hòa và [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
B. [imath]KCl[/imath] đặc và [imath]CaO[/imath] khan.
C. [imath]NaCl[/imath] bão hòa và [imath]H_2SO_4[/imath] đặc.
D. [imath]NaCl[/imath] bão hòa và [imath]Ca(OH)_2[/imath].
View attachment 209928

Câu 10: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế clo trong phòng thí nghiệm như sau (hình bên). Hóa chất được dung trong bình cầu (1) là:
A. [imath]MnO_2[/imath]
B. [imath]KMnO_4[/imath]
C. [imath]KClO_3[/imath]
D. Cả 3 hóa chất trên đều được.
View attachment 209929

@Myfriend_FPT @Giahung722881 2 bạn vào làm tiếp nhé
The Ris
Câu 6: Chọn đáp án C
Câu 7: Chọn đáp án A
Có nhiều cách để suy ra ngay đáp án là A.
+ Trong bốn khí trên chỉ có Clo là có màu vàng đặc trưng như màu trong ống nghiệm.
+ Các hóa chất [imath]MnO_2[/imath] và [imath]HCl[/imath] là các hóa chất quen thuộc để điều chế khí Clo trong PTN.
[imath]MnO_2 + HCl \xrightarrow{t^\circ} MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O[/imath]
+ Với các khí [imath]O_2 , H_2 , C_2H_2[/imath] rất vô lý
Câu 8: Chọn đáp án A
Khí [imath]Cl_2[/imath] sinh ra bị lẫn tạp chất là khí [imath]HCl[/imath] và hơi nước, bình 1 chứa dung dịch [imath]NaCl[/imath] bão hòa có tác dụng giữ lại HCl còn bình 2 chứa dd [imath]H_2SO_4[/imath] đặc có tác dụng giữ lại hơi nước
Câu 9: Chọn đáp án C
Vì khí là [imath]Cl_2[/imath] cần loại bỏ [imath]HCl \implies (3)[/imath] và [imath](4)[/imath] phải chứa dung dịch giữ lại [imath]HCl[/imath] nhưng không ảnh hưởng
đến [imath]Cl_2[/imath]
Câu 10: Chọn đáp án A
+Về nguyên tắc [imath]Clo[/imath] có thể điều chế được từ cả ba chất [imath]MnO_2, KClO_3, KMnO_4[/imath] .Tuy nhiên,chỉ [imath]MnO_2[/imath] mới cần đun nóng còn [imath]KClO_3, KMnO_4[/imath] không cần đun nóng.
+Một điều nữa cũng cần chú ý là : [imath]KClO_3, KMnO_4[/imath] là các muối dễ bị nhiệt phân bởi nhiệt. Nên nếu dùng sẽ không thu được Clo sạch mà lẫn cả khí oxi.
[imath]MnO_2 + 4HCl \xrightarrow{t^\circ} MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O[/imath]
[imath]2KMnO_4 + 16HCl \to 2KCl + 2MnCl_2 + 8H_2O + 5Cl_2[/imath]
[imath]KClO_3 + 6HCl \to KCl + 3H_2O + 3Cl_2[/imath]
[imath]KMnO_4 \xrightarrow{t^\circ} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2[/imath]
[imath]KClO_3 \xrightarrow{MnO_2, \, \, t^\circ} KCl + \dfrac{3}2 O_2[/imath]
[imath]4KClO_3 \xrightarrow{t^\circ} 3KClO_4 + KCl[/imath]
 
Last edited:
  • Love
Reactions: Timeless time

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Bỏ bê hơi lâu rồi, giờ mình đến với 5 câu tiếp theo nhé. Một hình vẽ thí nghiệm nhưng ta có thể hỏi rất nhiều câu

Câu 11: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Vai trò của dung dịch NaCl là:
A. Hòa tan khí Clo.
B. Giữ lại khí hidro clorua.
C. Giữ lại hơi nước.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
1656511572856.png

Câu 12: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Vai trò của dung dịch H2SO4 đặc là:
A. Giữ lại khí Clo
B. Giữ lại khí HCl
C. Giữ lại hơi nước
D. Không có vai trò gì
1656511422071.png

Câu 13: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H2SO4 bằng CaO.
B. Khí Clo thu được trong bình eclen là khí Clo khô.
C. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3
D. Không thể thay dung dịch HCl đặc bằng dung dịch NaCl.
1656511492356.png

Câu 14: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Khí Clo thu được trong bình eclen là:
A. Khí clo khô
B. Khí clo có lẫn H2O
C. Khí clo có lẫn khí HCl
D. Cả B và C đều đúng.
1656511676312.png

Câu 15: Trong sơ đồ thí nghiệm điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, vai trò của từng dụng cụ nào sau đây không chính xác?
A. MnO2 đựng trong bình cầu có thể thay thế bằng KMnO4, K2Cr2O7, CaCl2
B. Dung dịch NaCl để giữ khí HCl
C. H2SO4 đặc để giữ hơi nước
D. Bình đựng khí clo phải có nút bông tẩm dung dịch kiềm
1656511735800.png
 
  • Love
Reactions: Timeless time

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Bỏ bê hơi lâu rồi, giờ mình đến với 5 câu tiếp theo nhé. Một hình vẽ thí nghiệm nhưng ta có thể hỏi rất nhiều câu

Câu 11: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Vai trò của dung dịch NaCl là:
A. Hòa tan khí Clo.
B. Giữ lại khí hidro clorua.
C. Giữ lại hơi nước.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
View attachment 212108

Câu 12: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Vai trò của dung dịch H2SO4 đặc là:
A. Giữ lại khí Clo
B. Giữ lại khí HCl
C. Giữ lại hơi nước
D. Không có vai trò gì
View attachment 212105

Câu 13: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H2SO4 bằng CaO.
B. Khí Clo thu được trong bình eclen là khí Clo khô.
C. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3
D. Không thể thay dung dịch HCl đặc bằng dung dịch NaCl.
View attachment 212106

Câu 14: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Khí Clo thu được trong bình eclen là:
A. Khí clo khô
B. Khí clo có lẫn H2O
C. Khí clo có lẫn khí HCl
D. Cả B và C đều đúng.
View attachment 212109

Câu 15: Trong sơ đồ thí nghiệm điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, vai trò của từng dụng cụ nào sau đây không chính xác?
A. MnO2 đựng trong bình cầu có thể thay thế bằng KMnO4, K2Cr2O7, CaCl2
B. Dung dịch NaCl để giữ khí HCl
C. H2SO4 đặc để giữ hơi nước
D. Bình đựng khí clo phải có nút bông tẩm dung dịch kiềm
View attachment 212110
The RisCâu 11: Chọn đáp án B
Với mô hình thí nghiệm như trên khí Clo thu được thường lẫn HCl và hơi nước.Nên người ta phải cho
hỗn hợp khí qua dung dịch NaCl để giữ HCl và qua dung dịch H2SO4 đặc để hút nước.
Câu 12: Chọn đáp án C ( điều chế Clo trong SGK)
Câu 13: Chọn đáp án A
A. Sai vì nếu thay H2SO4 bằng CaO thì sau khi hút nước CaO biến thành Ca(OH)2 và lại tác dụng
với khí Cl2.
B. Đúng vì hơi nước và HCl đã bị giữ lại.
C. Đúng.Có thể thay thế được tuy nhiên không nên đun nóng để tránh tạp chất Oxi.
D. Đúng vì NaCl + MnO2 không có phản ứng để sinh ra khí Clo
Câu 14: Chọn đáp án A
Câu 15: chọn đáp án A
MnO2 không thể thay thế bằng CaCl2
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Chiến tiếp 5 câu ae nhé

Câu 16: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Không thể thay dung dịch HCl đặc bằng dung dịch NaCl bão hoà.
B. Khí clo thu được trong bình tam giác là khí clo khô.
C. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3.
D. Có thể thay H2SO4 đặc bằng CaO và thay dung dịch NaCl bằng dung dịch NaOH.
1656511934151.png

Câu 17: Hình bên mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm, dung dịch X và Y lần lượt
là:
A. NaCl và NaOH
B. NaCl và Na2CO3
C. NaOH và Na2CO3.
D. NaOH và NaCl
1656512115480.png

Câu 18: Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm bên là:
A. Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời có kết tủa
B. Chỉ có khí màu vàng thoát ra
C. Chất rắn MnO2 tan dần
D. Cả B và C
1656512150985.png

Câu 19: Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo
mới điều chế từ MnO2 rắn và dung dịch axit HCl đặc. Trong
ống hình trụ có đặt một miếng giấy màu. Hiện tượng gì xảy
ra với giấy màu khi lần lượt : a) Đóng khóa K; b) Mở khóa K
A. a) Mất màu; b) Không mất màu
B. a) Không mất màu; b) Mất màu
C. a) Mất màu; b) Mất màu
D. a) Không mất màu; b) Không mất màu
1656512214704.png

Câu 20: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Khí A trong bình có thể là khí nào dưới đây?
A. NH3
B. SO2
C. HCl
D. H2S
1656512255942.png
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Chiến tiếp 5 câu ae nhé

Câu 16: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế clo trong phòng thí nghiệm như sau:
Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Không thể thay dung dịch HCl đặc bằng dung dịch NaCl bão hoà.
B. Khí clo thu được trong bình tam giác là khí clo khô.
C. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3.
D. Có thể thay H2SO4 đặc bằng CaO và thay dung dịch NaCl bằng dung dịch NaOH.
View attachment 212111

Câu 17: Hình bên mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm, dung dịch X và Y lần lượt
là:
A. NaCl và NaOH
B. NaCl và Na2CO3
C. NaOH và Na2CO3.
D. NaOH và NaCl
View attachment 212112

Câu 18: Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm bên là:
A. Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời có kết tủa
B. Chỉ có khí màu vàng thoát ra
C. Chất rắn MnO2 tan dần
D. Cả B và C
View attachment 212113

Câu 19: Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo
mới điều chế từ MnO2 rắn và dung dịch axit HCl đặc. Trong
ống hình trụ có đặt một miếng giấy màu. Hiện tượng gì xảy
ra với giấy màu khi lần lượt : a) Đóng khóa K; b) Mở khóa K
A. a) Mất màu; b) Không mất màu
B. a) Không mất màu; b) Mất màu
C. a) Mất màu; b) Mất màu
D. a) Không mất màu; b) Không mất màu
View attachment 212114

Câu 20: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Khí A trong bình có thể là khí nào dưới đây?
A. NH3
B. SO2
C. HCl
D. H2S
View attachment 212115
The Ris
Câu 15: chọn đáp án A
MnO2 không thể thay thế bằng CaCl2
Câu 16: Chọn đáp án D
Không thể thay H2SO4 đặc bằng CaO và thay dung dịch NaCl bằng dung dịch NaOH.
Chú ý: Vài trò của dung dịch NaCl để giữ HCl.
Vai trò của H2SO4 đặc để giữ nước do H2SO4 đặc có tính háo nước. (Chất làm khô)
Yêu cầu của chất làm khô là có tính háo nước và không phản ứng với chất cần làm khô.
Ở đây Cl2 phản ứng với NaOH và phản ứng với Ca(OH)2 sinh ra từ phản ứng [imath]CaO + H_2O \to Ca(OH)_2[/imath]
Câu 17: Chọn đáp án A
X: dung dịch NaCl giữ nước.
Y: NaOH hạn chế khí clo bay ra ngoài. (độc)
Câu 18: Chọn đáp án D
Khi cho HCl vào MnO2 sẽ có phản ứng :
[imath]MnO_2 + 4HCl \xrightarrow{t^\circ} MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O[/imath]
Nếu đun nóng thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.Do đó,hiện tượng là chất rắn tan dần và có khí màu vàng Clo thoát ra.
Câu 19: Chọn đáp án B
Do Clo có tính chất tẩy màu.
Câu 20: Chọn đáp án C
Các khí NH3, HCl, SO2 đều tan tốt trong nước ( Do phân tử phân cực, riêng HCl có liên kết ion)
Loại NH3 vì NH3 làm nước pha quỳ chuyển màu xanh.
Riêng SO2 tạo Axit yếu, phản ứng thuận nghịch nên nước không thể có màu đỏ được.
H2S là chất điện ly yếu; ít tan trong nước, khi viết phương trình ion phải để dạng H2S không được viết H+ và S2-
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Câu 21: Cho TN về tính tan của khi HCl như hình vẽ,Trong bình ban đầu chứa khí HCl, trong nước có nhỏ thêm vài giọt quỳ tím.Hiện tượng xảy ra trong bình khi cắm ống thủy tinh vào nước:
A. Nước phun vào bình và chuyển sang màu đỏ
B. Nước phun vào bình và chuyển sang màu xanh
C. Nước phun vào bình và vẫn có màu tím
D. Nước phun vào bình và chuyển thành không màu
1656602529978.png

Câu 22: Khí hidro clorua là chất khí tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohdric.
Trong thí nghiệm thử tính tan của khí hidroclorua trong nước, có hiện tượng nước phun mạnh vào bình chứa khí như hình vẽ mô tả dưới đây. Nguyên nhân gây nên hiện tượng đó là:
A. Do khí HCl tác dụng với nước kéo nước vào bình.
B. Do HCl tan mạnh làm giảm áp suất trong bình.
C. Do trong bình chứa khí HCl ban đầu không có nước.
D. Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng
1656602690319.png

Câu 23: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm. Phát biểu nào sau đây là không đúng:
A. NaCl dùng ở trạng thái rắn
B. H2SO4 phải đặc
C. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ phòng.
D. Khí HCl thoát ra hòa tan vào nước cất tạo thành dung dịch axit Clohidric
1656602763951.png

Câu 24: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm. Phải dùng NaCl rắn, H2SO4 đặc và phải đun nóng vì:
A. Khí HCl tạo ra có khả năng tan trong nước rất mạnh.
B. Đun nóng để khí HCl thoát ra khỏi dung dịch
C. Để phản ứng xảy ra dễ dàng hơn
D. Cả 3 đáp án trên.
1656602911440.png

Câu 25: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí hiđro halogenua:
Hai hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo sơ đồ trên là
A. HBr và HI.
B. HCl và HBr.
C. HF và HCl.
D. HF và HI.

1656602962995.png
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Câu 21: Cho TN về tính tan của khi HCl như hình vẽ,Trong bình ban đầu chứa khí HCl, trong nước có nhỏ thêm vài giọt quỳ tím.Hiện tượng xảy ra trong bình khi cắm ống thủy tinh vào nước:
A. Nước phun vào bình và chuyển sang màu đỏ
B. Nước phun vào bình và chuyển sang màu xanh
C. Nước phun vào bình và vẫn có màu tím
D. Nước phun vào bình và chuyển thành không màu
View attachment 212211

Câu 22: Khí hidro clorua là chất khí tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohdric.
Trong thí nghiệm thử tính tan của khí hidroclorua trong nước, có hiện tượng nước phun mạnh vào bình chứa khí như hình vẽ mô tả dưới đây. Nguyên nhân gây nên hiện tượng đó là:
A. Do khí HCl tác dụng với nước kéo nước vào bình.
B. Do HCl tan mạnh làm giảm áp suất trong bình.
C. Do trong bình chứa khí HCl ban đầu không có nước.
D. Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng
View attachment 212212

Câu 23: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm. Phát biểu nào sau đây là không đúng:
A. NaCl dùng ở trạng thái rắn
B. H2SO4 phải đặc
C. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ phòng.
D. Khí HCl thoát ra hòa tan vào nước cất tạo thành dung dịch axit Clohidric
View attachment 212213

Câu 24: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm. Phải dùng NaCl rắn, H2SO4 đặc và phải đun nóng vì:
A. Khí HCl tạo ra có khả năng tan trong nước rất mạnh.
B. Đun nóng để khí HCl thoát ra khỏi dung dịch
C. Để phản ứng xảy ra dễ dàng hơn
D. Cả 3 đáp án trên.
View attachment 212216

Câu 25: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí hiđro halogenua:
Hai hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo sơ đồ trên là
A. HBr và HI.
B. HCl và HBr.
C. HF và HCl.
D. HF và HI.

View attachment 212217
The RisEm thử nhé ! ;)
21 A
22 B
23 C
24 D
25 C
 
  • Love
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Em thử nhé ! ;)
21 A
22 B
23 C
24 D
25 C
Myfriend_FPTCâu trả lời của em đúng rồi nhé ^^ Anh gửi em đáp án chi tiết

Câu 21: Chọn đáp án A
- Vì HCl tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch có tính axit mạnh nên :
+ Áp suất trong bình giảm mạnh làm nước phun nên bình.
+ Dung dịch có tính axit làm quỳ tím chuyển thành đỏ.
- Chú ý : Khí HCl (hidroclrua) khô không làm mất màu quỳ.
Câu 22: Chọn đáp án B
Đầu tiên mình cần hiểu bản chất nước bị phun mạnh vào bình như vậy là do áp suất giảm. Do đó chỉ có phát biểu B hợp lý còn các phát biểu khác là không hợp lý.
(A) HCl có tác dụng với nước nhưng nó không kéo nước .
(C) thì không hợp lý.
Câu 23: Chọn đáp án C
Mô hình đã rất rõ ràng khi trên mô hình ghi rõ NaCl là rắn và axit là đặc. Do đó :
(A).Đúng
(B).Đúng
(C).Sai. Phản ứng có đun,nóng nên không xảy ra ở nhiệt độ thường.
(D).Đúng. [imath]NaCl + H_2SO_4 \to NaHSO_4 + HCl[/imath]
Câu 24: Chọn đáp án D
Câu 25: Chọn đáp án C
Trên là phương pháp sunfat điều chế hidro halogennua lợi dụng tính chất dễ bay hơi của axit như HCl, HNO3. Phương pháp này không áp dụng với
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Câu 26: Cho sơ đồ điều chế axit clohidric trong phòng thí nghiệm. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Không được sử dụng H2SO4 đặc vì nếu dùng H2SO4 đặc thì sản phẩm tạo thành là Cl2.
B. Do HCl là axit yếu nên phản ứng mới xảy ra.
C. Để thu được HCl người ta đun nóng dung dịch hỗn hợp NaCl và H2SO4 loãng.
D. Sơ đồ trên không thể dùng để điều chế HBr, HI và H2S.
1656669855967.png

Câu 27: Cho hình vẽ bên dưới minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm. Khí Y có thể là khí nào dưới đây
A. O2.
B. Cl2.
C. NH3.
D. H2.
1656670217275.png

Câu 28: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây:
A. HCl
B. Cl2
C. O2
D. NH3

1656670278518.png

Câu 29: Cho hình vẽ bên mô tả quá trình điều chế ôxi trong phòng thí nghiệm. Tên dụng cụ và hóa chất theo thứ tự 1, 2, 3, 4 trên hình vẽ đã cho là:
A. 1: KClO3; 2: ống dẫn khi; 3: đèn cồn; 4: khí Oxi
B. 1: KClO3; 2: đèn cồn; 3: ống dẫn khí; 4: khí Oxi
C. 1: khí Oxi; 2: đèn cồn; 3: ống dẫn khí; 4: KClO3
D. 1: KClO3; 2: ống nghiệm; 3: đèn cồn; 4: khí oxi
1656670708933.png

Câu 30: Có 4 học sinh tiến hành điều chế O2 bằng phương pháp nhiệt phân KMnO4 trong ống nghiệm. Các ống nghiệm được lắp như hình vẽ sau.
Cách lắp ống nghiệm như hình vẽ nào là đúng nhất?
A. Hình D.
B. Hình C.
C. Hình A.
D. Hình B.

1656670827383.png
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Câu 26: Cho sơ đồ điều chế axit clohidric trong phòng thí nghiệm. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Không được sử dụng H2SO4 đặc vì nếu dùng H2SO4 đặc thì sản phẩm tạo thành là Cl2.
B. Do HCl là axit yếu nên phản ứng mới xảy ra.
C. Để thu được HCl người ta đun nóng dung dịch hỗn hợp NaCl và H2SO4 loãng.
D. Sơ đồ trên không thể dùng để điều chế HBr, HI và H2S.
View attachment 212236

Câu 27: Cho hình vẽ bên dưới minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm. Khí Y có thể là khí nào dưới đây
A. O2.
B. Cl2.
C. NH3.
D. H2.
View attachment 212237

Câu 28: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây:
A. HCl
B. Cl2
C. O2
D. NH3

View attachment 212238

Câu 29: Cho hình vẽ bên mô tả quá trình điều chế ôxi trong phòng thí nghiệm. Tên dụng cụ và hóa chất theo thứ tự 1, 2, 3, 4 trên hình vẽ đã cho là:
A. 1: KClO3; 2: ống dẫn khi; 3: đèn cồn; 4: khí Oxi
B. 1: KClO3; 2: đèn cồn; 3: ống dẫn khí; 4: khí Oxi
C. 1: khí Oxi; 2: đèn cồn; 3: ống dẫn khí; 4: KClO3
D. 1: KClO3; 2: ống nghiệm; 3: đèn cồn; 4: khí oxi
View attachment 212240

Câu 30: Có 4 học sinh tiến hành điều chế O2 bằng phương pháp nhiệt phân KMnO4 trong ống nghiệm. Các ống nghiệm được lắp như hình vẽ sau.
Cách lắp ống nghiệm như hình vẽ nào là đúng nhất?
A. Hình D.
B. Hình C.
C. Hình A.
D. Hình B.

View attachment 212241
The RisCâu 26 D
Câu 27 A
Câu 28 C
Câu 29 B
Câu 30 A
Anh xem thử nhé !
 
  • Love
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Câu 26 D
Câu 27 A
Câu 28 C
Câu 29 B
Câu 30 A
Anh xem thử nhé !
Myfriend_FPTBài này em làm cũng đúng luôn rồi nha, giỏi quá ^^
Anh gửi lại em đáp án nhé

Câu 26: Chọn đáp án D
Sơ đồ trên hình không dùng để điều chế HBr, HI và H2S vì các khí này có tính khử mạnh phản ứng với H2SO4 đặc, nóng ( có tính oxi hóa mạnh).
Câu 27: Chọn đáp án A
- Cl2, H2 điều chế bằng cách cho chất rắn phản ứng với dung dịch.
- NH3 tan nhiều trong nước.
- Dung dịch X có thể là H2O2 chẳng hạn.
Câu 28: Chọn đáp án C
Loại A, D vì các khí tan trong nước không thu bằng phương pháp đẩy nước.
Loại B. Vì Cl2 được điều chế bằng cách cho chất oxi hóa mạnh ( MnO2, KClo3...) tác dụng với HCl chứ không phải nhiệt phân.
Chú ý: Cl2 là chất không phân cực, nước là dung môi phân cực nên Cl2 tan ít trong nước.
Câu 29: Chọn đáp án B
Câu 30: Chọn đáp án A
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
@Myfriend_FPT em oiii, chiến tiếp không

Câu 31: Phản ứng nào sau đây phù hợp với hình vẽ thí nghiệm
A. [imath]Ca(OH)2[/imath] rắn [imath]+ NH4Cl[/imath] rắn [imath]\to CaCl_2 + NH_3 \uparrow+ H_2O[/imath]
B. [imath]KClO_3 \to KCl + O_2 \uparrow[/imath]
C. [imath]Al + H_2O + NaOH \to NaAlO_2 + H_2 \uparrow[/imath]
D. [imath]Fe + HCl \to FeCl_2 + H_2[/imath]
1656688473077.png

Câu 32: Hình vẽ nào mô tả đúng cách bố trí dụng cụ thí nghiệm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm1656688509741.png

Câu 33: Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ.Biết các khí có cùng số mol. Nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang nhánh B. Xác định thành phần của chất khí sau phản ứng.
A. CO2, O2
B. CO2
C. O2 , CO2, I2.
D. O2
1656688569777.png

Câu 34: Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí.
Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là:
A. 1 và 2
B. 2 và 3
C. 1 và 3
D. 3 và 4
1656688661397.png
1656688676103.png

Câu 35: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ bên:
Sau một thời gian thì ở ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy:
A. không có hiện tượng gì xảy ra.
B. có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi hắc.
C. có xuất hiện kết tủa màu đen.
D. có xuất hiện kết tủa màu trắng
1656688756411.png
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
@Myfriend_FPT em oiii, chiến tiếp không

Câu 31: Phản ứng nào sau đây phù hợp với hình vẽ thí nghiệm
A. [imath]Ca(OH)2[/imath] rắn [imath]+ NH4Cl[/imath] rắn [imath]\to CaCl_2 + NH_3 \uparrow+ H_2O[/imath]
B. [imath]KClO_3 \to KCl + O_2 \uparrow[/imath]
C. [imath]Al + H_2O + NaOH \to NaAlO_2 + H_2 \uparrow[/imath]
D. [imath]Fe + HCl \to FeCl_2 + H_2[/imath]
View attachment 212277

Câu 32: Hình vẽ nào mô tả đúng cách bố trí dụng cụ thí nghiệm điều chế oxi trong phòng thí nghiệmView attachment 212278

Câu 33: Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ.Biết các khí có cùng số mol. Nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang nhánh B. Xác định thành phần của chất khí sau phản ứng.
A. CO2, O2
B. CO2
C. O2 , CO2, I2.
D. O2
View attachment 212279

Câu 34: Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí.
Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là:
A. 1 và 2
B. 2 và 3
C. 1 và 3
D. 3 và 4
View attachment 212280
View attachment 212281

Câu 35: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ bên:
Sau một thời gian thì ở ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy:
A. không có hiện tượng gì xảy ra.
B. có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi hắc.
C. có xuất hiện kết tủa màu đen.
D. có xuất hiện kết tủa màu trắng
View attachment 212282
The RisCâu 31 B
Câu 32 C
Câu 33 D
(Em không chắc lắm em có nhớ có thấy ở đâu đấy pt :[imath]2KI+H_2O+O_3 \rightarrow 2KOH+ O_2[/imath], nếu có em nghĩ D đúng)
Câu 34 C
Câu 35 C
Anh xem nhé có câu 33 không chắc lắm, này hơi lạ
 
Last edited:
View previous replies…

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Câu 31 B
Câu 32 C
Câu 33 D
(Em không chắc lắm em có nhớ có thấy ở đâu đấy pt :[imath]2KI+H_2O+O_3 \rightarrow 2KOH+ O_2[/imath], nếu có em nghĩ D đúng)
Câu 34 C
Câu 35 C
Anh xem nhé có câu 33 không chắc lắm, này hơi lạ
Myfriend_FPTAnh gửi em đáp án chi tiết nha
Câu 30: Chọn đáp án A
Câu 31: Chọn đáp án B
Vì chỉ có 1 chất rắn đun lên => Loại C và D
Mặt khác thu khí bằng phương pháp đẩy nước => khí không tan cũng như không phản ứng với H2O
Câu 32: Chọn đáp án C
Phải lắp miệng ống nghiệm hơi thấp so với đáy ông nghiệm.
Câu 33: Chọn đáp án D
Nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang bình B phản ứng hóa học xảy ra
[imath]O_3 + 2KI + H_2O → 2KOH + I_2 + O_2[/imath]
[imath]CO_2 + 2KOH → K_2CO_3 + H_2O[/imath]
Vì KI dư nên O3 hết sau phản ứng là O2. Khí CO2 phản ứng hết vì đề cho các khí có cùng số mol
lượng KOH sinh ra phản ứng vừa hết với CO2
Câu 34: Chọn đáp án C.
Vì phải lắp miệng hơi thấp hơn so với đáy bình
Câu 35: Chọn đáp án C
[imath]Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2[/imath]
[imath]H_2 + S \to H_2S[/imath]
[imath]Cu^{2+} + H_2S \to CuS \downarrow + 2H^+[/imath]
Chú ý: Do H2S là chất điện li yếu nên khi viết phản ứng ion để dạng phân tử
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT
Top Bottom