Hóa 12 Bài toán về chất béo

Lê Gia An

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2019
72
59
46
TP Hồ Chí Minh
.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Cho m gam chất béo X chứa các triglixerit và axit béo tự do tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng thu được 69,78 gam hỗn hợp muối của các axit béo no. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 6,06 mol O2. Giá trị của m bao nhiêu?

Mọi người giúp em với
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
Cho m gam chất béo X chứa các triglixerit và axit béo tự do tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng thu được 69,78 gam hỗn hợp muối của các axit béo no. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 6,06 mol O2. Giá trị của m bao nhiêu?

Mọi người giúp em với

Cách 1:
CnH2nO2 a = 0,25 mol và C3H2 x mol
Muối CnH2n-1O2Na 0,25 mol
M muối = 14n + 54 = 69,78/0,25 => n = 16,08
Mol O2 = 1,5na - a + 3,5x = 6,06 => 1,5na + 3,5x = 6,31 => x = 0,08
=> m = 0,25*(14n+32) + 38x = 67,32

Cách 2
Qui X: HCOOH x mol, CH2 y mol và C3H2 z mol
Mol axít = mol NaOH => x = 0,25
Mol O2 = 0,25x + 1,5y + 3,5z = 6,06 => 3y + 7z = 11,87
Muối Y: HCOONa 0,25 mol, CH2 y
m muối = 68*0,25 + 14y = 69,78 => y = 3,77 => z = 0,08
=> m = 46x + 14y + 38z = 67,32
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Lê Gia An

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
939
1,130
136
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Ta có: $n_{NaOH}$=0,25
Qui đổi hỗn hợp về HCOOH (0,25), $CH_2$(x) , $C_3H_5(OH)_3$ (y), $H_2O$ (-3y)
Ta có:
69,78= 0,25.68 + 14x => x=3,77
và có HCOOH, $CH_2$(3,77) , $C_3H_5(OH)_3$ (y) tác dụng với oxi
<=> 6,06 = 0,25.0,5 + 1,5.3,77 + 3,5y => y=0,08
=> m = 0,25.46 + 14.3,77 + 92.0,08 -18.3.0,08= 67,32g
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
  • Like
Reactions: Lê Gia An
Top Bottom