Toán 7 Bài toán chẵn lẻ

Cheems

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười một 2020
642
579
121
Hà Nội
THCS ko noi

2712-0-3

Cựu TMod Toán
Thành viên
5 Tháng bảy 2021
1,065
1,729
206
Bắc Ninh
THPT đợi thi
Viết các số 1,2,....,100 theo một thứ tự nào đó, được dãy số a1,a2,.....a100. Chứng minh rằng tổng S = Ia1-1I + I a2-2I+.....+ Ia100 -100I LUÔN LÀ SỐ CHẴN
CheemsTa có: [imath]|a_1-1|[/imath] cùng tính chẵn lẻ với [imath]a_1-1[/imath]
Tương tự như thế, ta có
[imath]S[/imath] cùng tính chẵn lẻ với [imath]a_1-1 + a_2 -2 +\cdots a_{100}-100 = (a_1+a_2+\cdots +a_{100}) - (1+2+\cdots +100)[/imath]
Mà [imath]a_1,a_2, \cdots , a_{100}[/imath] là sắp xếp thứ tự của [imath]1,2\cdots , 100[/imath]
Nên [imath](a_1+a_2+\cdots +a_{100}) - (1+2+\cdots +100)[/imath] = 0
Suy ra S cùng tính chẵn lẻ với 0 , hay S chẵn.

Ngoài ra mời bạn tham khảo thêm tại: . Giá trị tuyệt đối
 
Top Bottom