Hóa 11 Axit mạnh và yếu

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
855
1,258
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
Vì [imath]H_3PO_4[/imath] bản chất của nó là một axit yếu và không phân li hoàn toàn như các axit mạnh ([imath]HCl,H_2SO_4[/imath]) lên nó chỉ được xếp vào mức trùng bình thôi nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,361
1,648
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Tại sao axit H3PO4 lại phân li ra H+ yếu? (Axit yếu)
Trương Lê Gia Hân[imath]H_3PO_4[/imath] là 1 acid trung bình và là chất điện ly yếu. Trong dung dịch [imath]H_3PO_4[/imath] sẽ phân ly theo 3 nấc.
[imath]H_3PO_4[/imath] [imath]\leftrightarrow[/imath] [imath]H^{+}[/imath] + [imath]H_2PO_4^{-}[/imath]
[imath]H_2PO_4^{-}[/imath] [imath]\leftrightarrow[/imath] [imath]H^{+}[/imath] + [imath]HPO_4^{2-}[/imath]
[imath]HPO_4^{2-}[/imath] [imath]\leftrightarrow[/imath] [imath]H^{+}[/imath] + [imath]PO_4^{3-}[/imath]
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức này tại đây rất chi tiết: Lý thuyết
 
Top Bottom