Hóa 11 Axit - Bazo - Muối

Hana Chem

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười 2019
35
34
21
16
Đồng Nai
THCS Bình Đa

Bạch Vân .

TMod Vật lí
Cu li diễn đàn
13 Tháng mười 2015
1,958
2,659
424
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
1) Tại sao các ion của kim loại kiềm và kiềm thổ trong dung dịch không phải là axit, còn Al3+ và Cu 2+ lại là axit? ( Theo thuyết Bronsted - Lowry)
2) Chứng minh Al(OH)3 là chất lưỡng tính theo thuyết Bronsted - Lowry?
Hana Chem1, Chất trung tính gồm:
+ Cation của bazơ mạnh: [imath]K^+, Na^+, Ca^{2+}, Ba^{2+}[/imath] (kiềm và kiềm thổ là bazo mạnh)
+ Anion của axit mạnh không còn H: [imath]Cl^-, SO_4^{2-}, Br^-, I^-, NO_3^-...[/imath]

[imath]Al^{3+}[/imath] và [imath]Cu^{2+}[/imath] là axit vì là cation của bazo yếu thì có tính axit

2,Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là những chất vừa có khả năng cho proton [imath]H^+[/imath], vừa có khả năng nhận proton [imath]H^+[/imath]
[imath]Zn(OH)_2\Leftrightarrow Zn^{2+}+2OH^-[/imath] (có khả năng nhận H+)
[imath]Zn(OH)_2\Leftrightarrow ZnO_2^{2-}+2H^+[/imath] (có khả năng cho H+)

Chúc em học tốt !
Tham khảo thêm tại Các dạng bài Ôn thi THPT
 
Top Bottom