Hóa 11 Axit - Bazo - Muối

Hana Chem

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười 2019
52
47
26
17
Đồng Nai
THCS Bình Đa

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,241
2,918
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
1) Tại sao các ion của kim loại kiềm và kiềm thổ trong dung dịch không phải là axit, còn Al3+ và Cu 2+ lại là axit? ( Theo thuyết Bronsted - Lowry)
2) Chứng minh Al(OH)3 là chất lưỡng tính theo thuyết Bronsted - Lowry?
Hana Chem1, Chất trung tính gồm:
+ Cation của bazơ mạnh: [imath]K^+, Na^+, Ca^{2+}, Ba^{2+}[/imath] (kiềm và kiềm thổ là bazo mạnh)
+ Anion của axit mạnh không còn H: [imath]Cl^-, SO_4^{2-}, Br^-, I^-, NO_3^-...[/imath]

[imath]Al^{3+}[/imath] và [imath]Cu^{2+}[/imath] là axit vì là cation của bazo yếu thì có tính axit

2,Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là những chất vừa có khả năng cho proton [imath]H^+[/imath], vừa có khả năng nhận proton [imath]H^+[/imath]
[imath]Zn(OH)_2\Leftrightarrow Zn^{2+}+2OH^-[/imath] (có khả năng nhận H+)
[imath]Zn(OH)_2\Leftrightarrow ZnO_2^{2-}+2H^+[/imath] (có khả năng cho H+)

Chúc em học tốt !
Tham khảo thêm tại Các dạng bài Ôn thi THPT
 
Top Bottom