[Toán 8] Ôn tập hè

Thảo luận trong 'Đề thi - Tài liệu lớp 8' bắt đầu bởi p3b3o_091098, 9 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 7,284

 1. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  b, Ta có : Tam giác BFH ~ tam giác CEH (g-g)
  \Rightarrow [TEX] \frac{FH}{EH} = \frac{BH}{CH}[/TEX]
  \Rightarrow [TEX] \frac{FH}{BH} = \frac{EH}{CH}[/TEX]
  Xét tam giác FHE và tam giác BHC có:
  [TEX] \widehat{FHE} = \widehat{BHC}[/TEX] __ đối đỉnh
  [TEX] \frac{FH}{BH} = \frac{EH}{CH}[/TEX]
  \Rightarrow Tam giác FHE ~ tam giác BHC (c-g-c)
  \Rightarrow [TEX] \widehat{HFE} = \widehat{HBC}[/TEX] (1)
  mà [TEX] \widehat{HBC} = \widehat{HAC}[/TEX] (cùng phụ với [TEX] \widehat{ACB}[/TEX] ) (2)
  Chứng minh tương tự ta có : Tam giác AHC ~ tam giác FHD
  \Rightarrow [TEX] \widehat{HAC} = \widehat{HFD}[/TEX] (3)
  Từ (1), (2), (3) \Rightarrow [TEX] \widehat{HFE} = \widehat{HFD}[/TEX]
  \Rightarrow FC là phân giác của góc DFE (dpcm)
  NHỚ ẤN NÚT THANK NHA :)>-
   
 2. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  c, Xét tam giác ANB và tam giác AFN có:
  [TEX] \widehat{ANB} = \widehat{AFN}[/TEX]
  [TEX] \widehat{BAN}[/TEX] chung
  \RightarrowTam giác ANB ~ tam giác AFN (g-g)
  \Rightarrow[TEX] \frac{AN}{AF} = \frac{AB}{AN}[/TEX]
  \Rightarrow AN² = AB.AF (1)
  Chứng minh tương tự ta có : Tam giác AMC ~ tam giác AEM (g-g)
  \Rightarrow [TEX] \frac{AM}{AE} = \frac{AC}{AM}[/TEX]
  \Rightarrow AM² = AC.AE (2)
  Lại có : Tam giác ABE ~ tam giác ACF (g-g)
  \Rightarrow[TEX] \frac{AB}{AC} = \frac{AE}{AF}[/TEX]
  \Rightarrow AB.AF = AC.AE (3)
  Từ (1), (2), (3) \Rightarrow AN² = AM²
  \Rightarrow AN = AM ( vì AN, AM > 0)
  \Rightarrow dpcm
  NHỚ ẤN NÚT THANK NHA:)>-
   
 3. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

   
 4. p3b3o_091098

  p3b3o_091098 Guest

   
 5. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  Yếu tố còn lại ah. [TEX] \frac{FH}{HD} = \frac{HA}{HC}[/TEX]
  Cái này suy ra từ Tam giác FHA ~ tam giác DHC (g-g)
  Nếu mình viết nhầm thì cậu tự sửa lại tỉ lệ hộ mình nha, cái phần b, ấy. Theo mình nhớ là không được viết tỉ lệ trên 1 tam giác mà phải viết trên 2 tam giác
  NHỚ ẤN NÚT THANK NHA :D
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2012
 6. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  Nếu cậu muốn dễ hiểu hơn thì có thể làm như sau:
  b, Theo câu a,ta có: Tam giác BFD ~ tam giác ABC
  \Rightarrow[TEX] \widehat{BFD} = \widehat{ABC}[/TEX] (1)
  Chứng minh tương tự ta có: Tam giác AFE ~ tam giác ABC
  \Rightarrow [TEX] \widehat{AFE} = \widehat{ABC}[/TEX] (2)
  Từ (1), (2) \Rightarrow [TEX] \widehat{BFD} = \widehat{AFE}[/TEX]
  Lại có: [TEX] \widehat{BFD} + \widehat{DFC}[/TEX] = 90*
  [TEX] \widehat{AFE} + \widehat{EFC}[/TEX] = 90*
  \Rightarrow [TEX] \widehat{DFC} = \widehat{EFC}[/TEX]
  \Rightarrow FC là phân giác của góc DFE
  NHỚ ẤN NÚT THANK NHA:D
   
 7. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Này...., Đề 3_Câu 1.....Đề bài kiểu gì thế nhỉ. Tại sao lại có 3 dấu ngoặc. Cậu xem lại chép hộ mình lại với....
   
 8. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  Đề 3_ Câu 2
  Gọi số lưỡi cày mà tổ 1 phải đúc là x ( lưỡi cày) ; số lưỡi cày mà tổ 2 phải đúc là y ( lưỡi cày)
  Ta có : x + y = 110 ( lưỡi cày)
  Vì tổ 1 vượt mức 14% kế hoạch \RightarrowThực tế tổ 1 làm được: [TEX] \frac{114x}{100} = \frac{57x}{50}[/TEX]
  Vì tổ 2 vượt mức 10% kế hoạch \RightarrowThực tế tổ 2 làm được: [TEX] \frac{110y}{100} = \frac{11y}{10}[/TEX]
  Theo bài ra ta có phương trình:
  [TEX] \frac{57x}{50} + \frac{11y}{10}[/TEX] =123
  \Leftrightarrow [TEX] \frac{57x + 55y}{50}[/TEX] = 123
  \Leftrightarrow 57x + 55y = 123. 50 = 6150 (1)
  mà x + y = 110 \Rightarrow 55x + 55y = 6050 (2)
  Từ (1), (2) \Rightarrow (1) -(2) = 57x +55y - 55x -55y = 6150 - 6050
  \Leftrightarrow 2x = 100
  \Leftrightarrow x = 50
  \Leftrightarrow y = 60
  Vậy theo kế hoạch, tổ 1 phải đúc 50 lưỡi cày; tổ 2 phải đúc 60 lưỡi cày
  %%-NHỚ ẤN NÚT THANK NHA%%-
   
 9. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  Đề 3 _ Câu 3
  a, Xét tam giác ABC vuông tại A
  \RightarrowAB² + AC² = BC²
  \Rightarrow BC² = 36 + 64 = 100
  \Rightarrow BC =10
  Ta có: S(ABC) = [TEX] \frac{AB.AC}{2}[/TEX] = 48: 2 = 24 (Cm²)
  mà S(ABC) = [TEX] \frac{AH.BC}{2}[/TEX] = 24
  \Rightarrow 5. AH = 24
  \Rightarrow AH = 4,8
  Lại có: BD là phân giác của [TEX] \widehat{ABC}[/TEX]
  \Rightarrow[TEX] \frac{AD}{DC} = \frac{AB}{BC}[/TEX]
  \Rightarrow [TEX] \frac{AD}{DC} = \frac{3}{5}[/TEX]
  \Rightarrow 5AD = 3DC (1)
  mà AD+DC = AC = 8 \Rightarrow AD = 8 - DC (2)
  Từ (1), (2) \Rightarrow 40 - 5DC = 3DC
  \Rightarrow 8DC = 40
  \Rightarrow DC = 5
  \Rightarrow AD = 3
  Vậy AD = 3; DC = 5; AH = 4,8
  %%-NHỚ ẤN NÚT THANK NHA%%-

   
 10. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  b, Xét tam giác ABD và tam giác HBI ta có:
  [TEX] \widehat{BAD} = \widehat{BHI}[/TEX] = 90*
  [TEX] \widehat{ABD} = \widehat{HBI}[/TEX]
  \RightarrowTam giác ABD ~ tam giác HBI (g-g)
  %%-NHỚ ẤN NÚT THANK NHA%%-
   
 11. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  c, Theo câu b, ta có: Tam giác ABD ~ tam giác HBI
  \Rightarrow[TEX] \widehat{ADB} = \widehat{HIB}[/TEX] (1)
  mà [TEX] \widehat{HIB} = \widehat{AID}[/TEX] _đối đỉnh (2)
  Từ (1), (2) \Rightarrow [TEX] \widehat{ADB} = \widehat{AID}[/TEX]
  Xét tam giác AID có : [TEX] \widehat{AID} = \widehat{ADI}[/TEX]
  \RightarrowTam giác AID cân tại A (dpcm)
  %%-NHỚ ẤN NÚT THANK NHA%%-
   
 12. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  d,Xét hình bình hành AEBI có:
  EB // AI \Rightarrow [TEX] \widehat{EBI} = \widehat{AID}[/TEX] (đồng vị)
  \Rightarrow [TEX] \widehat{EBI} = \widehat{ADI}[/TEX] (vì tam giác AID cân tại A)
  EA // BI \Rightarrow EA // BD
  Xét tứ giác AEBD có: EA // BD
  [TEX] \widehat{EBI} = \widehat{ADI}[/TEX]
  \Rightarrow Tứ giác AEBD là hình thang cân
  %%-NHỚ ẤN NÚT THANK NHA%%-
   
 13. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  e, Xét tam giác AHB vuông tại H
  \Rightarrow AB² = AH² + BH²
  \Rightarrow BH² = 6² - 4,8² = 12,96
  \Rightarrow BH = 3,6
  Ta có : Tam giác BHI ~ tam giác BAD
  \Rightarrow [TEX] \frac{BH}{AB} = \frac{BI}{BD}[/TEX]
  \Rightarrow [TEX] \frac{BI}{BD} = \frac{3}{5}[/TEX]
  mà BI = EA ( Tứ giác AEBI là hình bình hành )
  \Rightarrow [TEX] \frac{EA}{BD} = \frac{3}{5}[/TEX]
  Xét tam giác EOA và tam giác DOB có: EA // BD
  \Rightarrow Tam giác EOA ~ tam giác DOB
  \Rightarrow [TEX] \frac{EO}{OD} = \frac{EA}{BD} = \frac{3}{5}[/TEX]
  mà [TEX] \frac{AD}{DC} = \frac{3}{5}[/TEX] ( câu a )
  \Rightarrow [TEX] \frac{EO}{OD} = \frac{AD}{DC}[/TEX]
  \Rightarrow AD.OD = EO.DC (dpcm)
  %%-NHỚ ẤN NÚT THANK NHA%%-
   
 14. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  Đề 4 _ Câu 1
  a, Kết quả rút gọn là: [TEX] \frac{4x²}{x-3}[/TEX]
  b, *Để E > 0
  \Rightarrow 4x² và x-3 cùng dấu
  mà 4x² \geq 0
  \Rightarrow x-3 > 0 \Rightarrow x > 3
  Vậy x>3 \Rightarrow E > 0
  *Để E < 0
  \Rightarrow 4x² và x-3 trái dấu
  mà 4x² \geq 0
  \Rightarrow x-3 < 0 \Rightarrow x < 3 và x # 0
  Vậy x <3 và x # 0 \Rightarrow E < 0
  * Để E= -1
  \Rightarrow 4x² = -1. (x -3) = 3-x
  \Leftrightarrow 4x² -3 + x = 0
  \Leftrightarrow (x+1)(4x-3) = 0
  \Leftrightarrow x = -1 or x = 0,75
  Vậy x=-1 or x=0,75 \Rightarrow E = -1
  %%-NHỚ ẤN NÚT THANK NHA%%-
   
 15. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Ah, cái kết quả rút gọn là 4x² / ( x-3). Chắc tại lỗi nên ko viết được thì phải. Bên dưới mình viết được mà.
   
 16. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Nhớ ấn nút thank nha

  c, Để E min \Rightarrow E < 0
  \Rightarrow x < 3 và x#0
  Ta có : E = [TEX] \frac{4x²}{x-3} = \frac{4x²-36+36}{x-3} = \frac{4.(x-3)(x+3)+36}{x-3}[/TEX] = 4.(x+3) + [TEX] \frac{36}{x-3}[/TEX]
  Để E là số nguyên \Rightarrow 36 chia hết x-3
  \Rightarrow x-3 thuộc ước của 36
  \Rightarrow x-3 = { -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-9;9;-12;12;-18;18;-36;36}
  Để E min \Rightarrow x min và x < 3 và x#0
  \Rightarrow x-3 = -36
  \Leftrightarrow x = -33
  \Rightarrow E = 4. ( -33+3) -1 = -121
  Vậy E min = -121 \Leftrightarrow x = -33
  %%-NHỚ ẤN NÚT THANK NHA%%-
   
 17. g_dragon88

  g_dragon88 Guest

  Mọi người lưu ý nha.....Là E = 4x² / (x-3). Mình đã viết đúng công thức rồi nhưng có lẽ nó bị lỗi...Hic hic
   
 18. p3b3o_091098

  p3b3o_091098 Guest

  Cái dấu ngoặc cuối bỏ đi bạn à
  ..............................................
   
 19. phucau

  phucau Guest

  câu 4: Đề 2 Tìm Max Min Dễ Ma`

  A=1\(X^2+x+1) \Rightarrow Ta nhận xét: (x^2+x+1) \geq 1 \forall x thuộc R
  \Rightarrow Min A=1\Leftrightarrow (x^2+x+1)=1 \Rightarrow x=0
  Ta có: (x^2+x+1)=(x+1\2)^2+3\4 \geq 3\4 \forall x thuộc R \Rightarrow Max A= 4\3 \Leftrightarrow x=-1\2
  =(( =))
   
 20. luffy_1998

  luffy_1998 Guest

  biểu thức này làm gì có Min.
  ----------------------------------------------------------------------
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->