phương trình vô tỉ

 1. vanhoangk27

  Toán 9 giải phương trình vô tỷ

  \sqrt[3]{x^{2}-1}+x=\sqrt[3]{x^{3}-1}
 2. mynguyen2002

  Toán 10 phương trình vô tỉ

  \sqrt{x^2 +9x -1} +x\sqrt{11 -3x} =2x +3
 3. mynguyen2002

  Toán 10 phương trình vô tỉ

  \sqrt{\frac{x^3}{3-4x}} -\frac{1}{2x} =\sqrt{x}
 4. mynguyen2002

  Toán 10 phương trình vô tỉ

  \sqrt{\frac{5\sqrt{2}+7}{x+1}}+4x=3\sqrt{2}-1
 5. P

  Toán Giải phương trình và bất phương trình

  1, Giải phương trình: (x^{2}+1)(\sqrt{x+2}-2x)+(6x+11)\sqrt{x+2}=x^{2} 2, Giải bất phương trình: (4x^{2}+24x-3)\sqrt{5x-1}\geq 24x^{3}-44x^{2}-6x+11
 6. P

  Toán Tìm tham số m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt

  Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt: x+\sqrt{4-x^{2}}=m+x\sqrt{4-x^{2}}
 7. Giang_17

  Toán giải phương trình

  a)\sqrt{4x^2+x+6}=4x-2+7\sqrt{x+1} b)x^2+\sqrt{x+5}=5 c(\sqrt{x+3}-\sqrt{x+1})(x^2+\sqrt{x^2+4x+3})=2x d)\sqrt{3x^2-5x+1}-\sqrt{x^2-2}=\sqrt{3(x^2-x-1)}-\sqrt{x^2-3x+4}
 8. P

  Phương trình vô tỉ hay và khó

  Giải phương trình: 2x+\frac{x-1}{x}=\sqrt{1-\frac{1}{x}}+3\sqrt{x-\frac{1}{x}}
 9. M

  Hệ phương trình vô tỉ căn không đồng bậc

  Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}-19y^{3}+6xy(x+2y)+3(x-y)=0 & & \\ 2(2\sqrt{y^{3}-x^{2}+2y+1}+3\sqrt[3]{x^{2}+y+1})=x^{5}+2y^{3}+2x^{2}+6y+10 & & \end{matrix}\right.
 10. Công Tước

  Toán Phương trình vô tỉ khó(Không nhân liên hợp)

  (X^2+2)căn(x^2+x+1)+X^3-3X^2-5X+2=0
Top Bottom