Toán 10 phương trình vô tỉ

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,895
1
8,078
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
[tex]\sqrt{x^2 +9x -1} +x\sqrt{11 -3x} =2x +3[/tex]
*Hướng dẫn:
ĐK:...
PT đã cho: [tex]\Leftrightarrow (\sqrt{x^2+9x-1}-\frac{7}{3})+(x\sqrt{11-3x}-2)=2x-\frac{4}{3}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{(x-\frac{2}{3})(x+\frac{29}{3})}{\sqrt{x^2+9x-1}+\frac{7}{3}}+\frac{(x-\frac{2}{3})(-3x^2+9x+6)}{x\sqrt{11-3x}+2}=2(x-\frac{2}{3})[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (x-\frac{2}{3})(...)=0\Leftrightarrow ...[/tex]
Đến đây chuyển vế đặt nhân tử chung rồi tiếp tục giải. Chắc vậy bạn giải tiếp được rồi nhỉ? =)
 
Top Bottom