@nguyễn xuân hiếu

 1. Lặng~

  Toán Tóan 9

  Các bạn giỏi tóan giúp mình với!!!! Nghĩ mãi không ra Cho bài tóan : X = Y X^2 = XY X^2 + X^2 = XY + X^2 2X^2 = XY + X^2 2X^2 - 2XY = XY + X^2 - 2XY 2(X^2 - XY) = 1(X^2 - XY) => 2 = 1 Đúng hay sai, tại sao???
 2. Hoàng Vũ Nghị

  Toán Hình 8

  Cho tam giác ABC cân tại A.Trên CA,CB lấy P, Q sao cho PQ song song AB.Gọi M là trung điểm BP.M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CPQ.CMR góc AMN=90 độ @chi254
 3. Fighting_2k3_

  Giải phương trình

  a) 2x^{2}-2x+1=(2x+1)(\sqrt{x^{2}-x+2}-1). b) \frac{x^{4}}{x^{2}-2}=4x
 4. Hoàng Vũ Nghị

  Toán Toán 8 khó

  Hỏi có bao nhiêu số nguyên từ 1 đến 2008 sao cho tổng các chữ số chia hết cho 5?
 5. Toshiro Koyoshi

  Toán Hình 8 (khó)

  Cho hình vuông ABCD. Gọi M là điểm trên cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD (M;N không trùng với đỉnh của hình vuông) sao cho , AM và AN cắt đường chéo BD lần lượt tại G và I. Kẻ . Chứng minh rằng tam giác IGH là tam giác vuông và
 6. Fighting_2k3_

  Toán Tính gtrị biểu thức

  Bài 1: Cho a*3 - 3ab*2 =19 và b*3 -3a*2b =98. Hãy tính a*2 + b*2 Bài 2: Cho a*2 + b*2 + c*2 = a*3 + b*3 +c*3 = a+b+c =1 Tính C = a*2 + b*9 + c*1945
 7. Fighting_2k3_

  Toán Bất đẳng thức

  Bài 1: CMR 1/(1+a)*2 + 1/(1+b)*2 >= 1/1+ab ( a, b >0) Bài 2: Tìm GTLN của P = ( a+b+c)(a*2 + b*2 ) + 4/(a+b)
 8. Fighting_2k3_

  Toán hsg( hình)

  Bài 1: Cho hình thang ABCD, M là một điểm tùy ý trên đáy lớn AB. Từ M kẻ các đường thẳng song song vs hai đg chéo AC và BD. Các đg thẳng này cắt hai cạnh BC và AD lần lượt tại E và F. Đoạn EF cắt AC và BD tại I và J. a). CMR nếu H là trung điểm của IJ thì H cũng là trung điểm của EF b)...
 9. hieuht01

  Toán [Lớp 7] Bài tập về chứng minh bất đẳng thức hình học

  Cho a;b;c là ba cạnh của tam giác ABC tương ứng với ba cạnh đó là đường cao . Chứng minh rằng:
 10. huyhihung

  Toán BDT cực trị

  Cho a;b;c>0 CMR \frac{1}{x(y+1)}+\frac{1}{y(z+1)}+\frac{1}{z(x+1)} \geq \frac{3}{xyz+1}
 11. Bonechimte

  Toán [ lớp 8,5] hình

  Hình bên dưới... Cảm ơn.
 12. Hoàng Vũ Nghị

  Toán toán 9

  Cho f(x) là đa thức với hệ số nguyên thỏa mãn f(0)=0,f(1)=2 .CMR: f(2017) không là số chính phương
 13. Ray Kevin

  Toán Toán Violympic 9 cấp quốc gia

  Các cao thủ cố gắng giải giúp mình những bài còn tồn đọng từ tháng 4 nhé !! Bài 1: Cho đa thức f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d. Biết f(1)=2017; f(2)=4034; f(3)=6051 Tìm giá trị của P=f(-1)+f(5) Bài 2: Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB=2R(R>9). Trên bán kính OA lấy điểm C và D sao cho AC=6, AD=9...
 14. Nguyễn Mạnh Trung

  Toán Bài toán chưa có lời giải(khó)

  CMR: với a,b,c thỏa mãn điều kiện:\begin{Bmatrix}a\ni \mathbb{N};b\ni \mathbb{N;}c\ni \mathbb{N} & \\a^{2}+b^{2}=c^{2} & \end{Bmatrix} thì: (a+b+c)\vdots 3
 15. Saukhithix2

  Toán (Hình học)Ôn thi vào 10

  Chào mọi người.Mạn phép mở 1 topic để mọi người cùng giải toán hình ôn thi vào 10(cho tỉnh thành chưa thi) Topic này nếu từng mở rồi phiền admin và các mod xoá giùm ạ B1/: Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB, C là trung điểm của cung AB; N là trung điểm của BC. Đường thẳng AN...
 16. H

  Toán [Toán 9] Bài tập hình học

  Cho góc xAy=60°. Vẽ (J) tiếp xúc với 2 cạnh của góc tại D và E. Từ M thuộc cung nhỏ DE kẻ tiếp tuyến với (J). Tiếp tuyến này cắt 2 cạnh của góc xAy tại B và C. ( B nằm giữa A và D) a) Góc DJE = bao nhiêu độ? b) Cm góc BJM = góc BJD. Tính số đo góc BJC. c) Gọi P và Q lần lượt là giao điểm của...
 17. H

  Toán [Toán 9] Bài tập tìm GTNN

  Tìm giá trị nhỏ nhất của: Giúp mình nhanh nhé. À, điều kiện là 0<x<1 nha
 18. H

  Toán [ Toán 9 ] Bài tập hình tổng hợp

  Cho (O) và đường thẳng d không đi qua tâm. d cắt (O) tại A và B. Qua điểm M nằm trên đường thẳng d ( M nằm ngoài đường tròn), kẻ tiếp tuyến MC, MQ. a) Chứng minh tứ giác MCOQ nt b) Chứng minh tam giác MCA ~ tam giác MBC c) Cm AC.BQ=AQ.BC d) Khi M di chuyển trên đường thẳng d. Chứng minh tâm...
 19. H

  Toán [Toán 9] Bài tập về sự tương giao giữa Parabol và đường thẳng

  Cho (P): y= x^2 và (d): y = mx +1 Tìm m để |y1- y2|=2√2 ( y là tọa độ giao điểm của (P) và (d))
 20. Trần Thị Kim Ngân

  Toán Thi vào lớp 10 Toán - Giải bài toán bằng cách lập PT và Cm hình học

  Bài 1: Một học sinh khi làm một phép toán nhân hai số dương với nhau , số này lớn hơn số kia 94 đơn vị. Nhưng khi lấy tích tìm được để chia cho số nhỏ thì đã bỏ quên mất 4 đơn vị hàng chục , do đó được thương là 139 và dư 6 . Hãy tìm hai số đem nhân. Bài 2: Cho tâm giác MNP cân tại M có cạnh...
Top Bottom