ngchau2001

 1. DOANTHUHIENBACSI

  Văn 12 Topic: Đọc hiểu.

  Xin chào mọi người, mình thấy phần đọc hiểu trong đề thi đại học là phần dễ ăn điểm nhất. Mình lập topic này mong muốn mọi người cùng thảo luận, đưa ra ý kiến bản thân và tìm ra cách làm hay nhất cho phần này. Cảm ơn mọi người!
 2. B

  Ngoại ngữ bài(đoạn) văn bằng tiếng anh

  Viết 1 đoạn(bài) văn tả về 1 người bạn thành phố của bạn khi người đó về quê bạn Ai giúp mk với! Cảm ơn!
 3. V

  Ngoại ngữ Ôn thi HSG Anh 8

  Mọi người coi làm vậy đúng chưa @Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
 4. Perona03

  Ngoại ngữ Choose the best answer

  1______ population is another unpleasant result we have to solve. A. Increased B. Increasing Mình chọn increasing mà đáp án lại là increased. Ai giải thích hộ với 2. I was very______ when I knew I was going to Australia A. Exciting B. Excited Mình chọn B mà nó ra A, key sai đúng không? 3. If he...
 5. thanhbinhtb2001

  Ngoại ngữ rewrite the following sentences replace the relative clauses by present or past participle phrases

  1. Who was that good looking man who is talking to Alison? 2. Left-handed children who are forced to write with their right hands often develop psychological problems 3. Luggage that is left unattended will be taken away by police 4. The nurse who is looking after my aunt is very kind to her 5...
 6. Perona03

  Ngoại ngữ Giải thích trắc nghiệm

  đáp áp một số câu trắc nghiệm dưới đây mình không hiểu lắm, @.@ 1. The restriction on ______ could be hired for this position did not seem legal. A.whom B.which C.who D.that Sao không phải who nhỉ? 2. the entire city was_____ electricity last night-it was chaotic A.no B almost no C hardly any D...
 7. Băng Trần

  Ngoại ngữ Viết lại câu

  They stayed in a very luxurious hotel last summer. => The hotel... * dùng "is" hay "was" ạ? Giúp em với ạ.
 8. Perona03

  Ngoại ngữ choose the best answer

  The Moscow metro system is over sixty years old. Sometimes called “the people’s underground palace”, it has stood (1) ____ well to the passing of time. It carries nine million passengers a day at an average speed of 42 kilometers per hour, and now, even though it has run (2) ____ of money, it...
 9. Nguyễn Thị Ngọc Bảo

  Ngoại ngữ Đề thi HSG

  I. Choose the words that has the underline pronounced differently from the Identify your answer by writing the corresponding word or phrase on your answer paper. 1. A. though B. enough C. cough D. rough 2. A. chair B. cheap C. chorus D. child 3. A. missed B. closed C. called D. planned 4. A. fat...
 10. thienabc

  Ngoại ngữ [Lớp 8]

  6.It is a contest in which participants have to make fire. \rightarrow Is is ___________________________________ 7.Is is a club which people can join to climb mountain. \rightarrow Is is___________________________________ 8.Vietnam is a country which is grows a lot of rice. \rightarrow...
 11. Uy123

  Toán BPT

  Lớp 10 loại co6si ngược dấu ạ
 12. Nguyễn Thị Phanh

  Ngoại ngữ làm bài tập sau

  - mọi người giúp em mấy bài này với ạ
 13. cơn mưa mùa hạ

  hàm số hay

  hãy xác định a để tìm giá trị lớn nhất của hàm số y=|-2x^2+x+a| trên đoạn [-1;1] là nhỏ nhất
 14. Nguyễn Thị Phanh

  Ngoại ngữ Verb tense

  1. There (be) too many people on the beach, I couldn't find him. 2. Thanks to techical inventions, our life ( become) ____ much better during the last few decades. 3. Tom demanded that he (give) ___ the right to call the lawyer. 4.I'm not tired enough to go to bed yet. I (not/sleep) ____ 5. The...
 15. T

  Ngoại ngữ Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

  1. Listen to those people ! What language they ( speak ) ? 2. Where you ( go ) if you had a lot of money ? 3. Did you advise him ( join ) in the talent contest ? 4. Who ( carry ) our bags when we climb the mountain ? 5. It ( not rain ) much in our country in winter. 6. We ( make ) to work hard...
 16. Nguyễn Thị Cúc

  Sửa lỗi sai

  1, Of all the film i have seen, "Pearl Harbour" is the one i like best 2,The film is based on the true story of the Titanic disaster that happen in 1912 3, All of us find the film very bored
 17. Tên để làm gì

  Ngoại ngữ Tiếng anh

  If you are ( satisfy) ............................ with your essay. I suggest that you should rewrite it. Trả lời và giải thích dùm mình lun nha :) Thanks ;)
 18. duyproh7

  Ngoại ngữ Topic

  Giúp em viết thêm phần này đc ko ạ? Em cần gấp lm, sáng mai cần r. Cảm ơn trc nha!! <3 "A disadvantage of having a smaller family is that there is no chance for the child to learn responsibility earlier is his/her life. This is for the reason that they do not have younger siblings to take care of."
 19. Băng Trần

  Ngoại ngữ Bài tập

  Đề Lê quý đôn trên báo khăn quàng đỏ
 20. Dora Dora BlueHappy

  Ngoại ngữ Tìm lỗi sai và sửa lại

  Mình có làm nhưng thấy cô mình bảo sai nhiều, mình tự hỏi không biết nên làm thế nào cả...Mọi người giúp mình nha! ( 15h chiều 30/9 mình cần rồi, mong mọi người giúp!)
Top Bottom