Toán 7 đa thức

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: chi254

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,304
3
4,621
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
xác định đa thức [imath]p(x)=ax+b[/imath] biết [imath]p(-1)=5[/imath] và [imath]p(-2)=7[/imath]
Thiên An - 2009
Ta có : [imath]\begin{cases} p(-1) = 5 = -a + b \\ p(-2) = 7 = -2a + b\end{cases}[/imath]
[imath]\iff \begin{cases} a = -2 \\ b = 3\end{cases}[/imath]

Vậy [imath]p = -2x + 3[/imath]

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo kiến thức tại Tổng hợp kiến thức toán 7
 
  • Love
Reactions: Thiên An - 2009

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh
  • Like
Reactions: chi254

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,304
3
4,621
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
  • Love
Reactions: Thiên An - 2009

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh
[imath]\begin{cases} p(-1) = 5 = -a + b \\ p(-2) = 7 = -2a + b\end{cases}[/imath]

Trừ vế theo vế của 2 phương trình: [imath]5 - 7 = -a +b + 2a - b \iff -2 = a \to b = 5+a = 3[/imath]

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
chi254ui chị giảng dễ hỉu quá!! Em cảm ơn chị ạ!!
 
  • Love
Reactions: chi254
Top Bottom