Recent Content by Nguyễn Phúc Thiên

 1. Nguyễn Phúc Thiên
  Chủ đề

  Hóa 11 Silic

  Làm giúp mình bài 44 và bài 45 đi ạ [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Nguyễn Phúc Thiên, 14 Tháng mười một 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Cacbon - Silic
 2. Nguyễn Phúc Thiên
  Chủ đề

  Hóa 11 Cacbon

  Làm giúp mình bài 30,31 đi ạ[ATTACH]
  Chủ đề bởi: Nguyễn Phúc Thiên, 7 Tháng mười một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Cacbon - Silic
 3. Nguyễn Phúc Thiên
  Chủ đề

  Hóa 11 CO2

  Làm giúp mình bài 9 vs bài 10 đi ạ [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Nguyễn Phúc Thiên, 4 Tháng mười một 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Cacbon - Silic
 4. Nguyễn Phúc Thiên
  Chủ đề

  Hóa 11 Photpho

  Làm giúp mình 3 bài này đi ạ. Mình cần gấp lắm [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Nguyễn Phúc Thiên, 27 Tháng mười 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 5. Nguyễn Phúc Thiên
 6. Nguyễn Phúc Thiên
 7. Nguyễn Phúc Thiên
  Chủ đề

  Toán 11 Đếm

  Làm giúp mình bài này đi ạ [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Nguyễn Phúc Thiên, 10 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổ hợp xác suất
 8. Nguyễn Phúc Thiên
  Làm giúp mình bài này đi ạ[ATTACH]
  Chủ đề bởi: Nguyễn Phúc Thiên, 8 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hàm số và phương trình lượng giác
-->