Toán Giải phương trình

Quân Nguyễn 209

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng sáu 2017
356
335
86
TP Hồ Chí Minh
Blank
[tex]a),b),c),d),h)[/tex] đều có cách tổng quát là đặt từng f(x) bên VT là a,b rồi tìm liên hệ giữa a,b để kết hợp với pt đầu từ đó giải :v
VD: [tex]a)[/tex] Đặt [tex]a=\sqrt{4x^2+5x+1};b=\sqrt{4x^2+5x+7}[/tex], ta có hệ sau :
[tex]a+b=3;b^2-a^2=6[/tex]
Giải hệ rồi tìm x :v
Lưu ý đối với những bài có [tex]\sqrt{a}+\sqrt{b}=g(x)[/tex] thì nên dùng liên hợp hoặc muốn làm cách này thì phải tìm liên hệ giữa a,b,x :v Khá đơn giản vì a,b đều liên quan đến x :v

e) Tư tưởng rất giống những bài trên : Đặt [tex]a=\sqrt{x+5};b=\sqrt{x+2}[/tex], ta có :
[tex](a-b)(1+ab)=3;a^2-b^2=3[/tex]
Giải hệ từ đó tìm x :v
 
Top Bottom