Recent Content by Lê Gia An

 1. L

  Toán 12 Tìm số cặp số nguyên (a;b) thỏa mãn ĐK

  Có bao nhiêu cặp số nguyên (a;b) thỏa mãn 1<=a<=100 và 2^a<3^b<2^(a+1)? A. 163 B.63 C.37 D.159
 2. L

  Sinh 12 Số % tế bào đã xẩy ra hoán vị

  Ở một loài thú, xét một cơ thể có kiểu gen AaBb X HY giảm phân hình thành giao tử đã tạo ra loại giao tử AbDEXH chiếm tỉ lệ 2% trong tổng số giao tử tạo thành. Theo lí thuyết, số % tế bào đã xẩy ra hoán vị gen là A. 16%. B. 32%. C. 64%. D. 50% Mọi người giúp mình với
 3. L

  Toán 12 Bài toán khó

  Cho bất phương trình: \log_{3a} 11 + \left(\log_{\frac{1}7} (\sqrt{x^2 + 3ax + 10} + 4 \right) \cdot \log_{3a}(x^2 + 3ax + 12) \ge 0. Giá trị thực của tham số a để bất phương trình trên có nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào sau đây? Mọi người giúp mình với
 4. L

  Hóa 12 Bài toán Este khó

  Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức ( hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức, mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần...
 5. L

  Toán 12 GTLN, GTNN trong Oxyz

  Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ O x y z, cho đường thẳng d: \frac{x+2}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+3}{2} và mặt cầu (S): x^{2}+y^{2}+z^{2}+4 z+3=0. Giả sử M \in d và N \in(S) sao cho \overrightarrow{M N} cùng phương với véc tơ \vec{u}=(1 ; 0 ; 1) và khoảng cách M N nhỏ nhất. Tính M N. A. M...
Top Bottom