Hóa 12 Bài toán Este khó

Lê Gia An

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2019
73
63
46
TP Hồ Chí Minh
.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức ( hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức, mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là?

A. 59,893%
B. 47,104%
C. 38,208%
D. 40,107%

Mọi người giúp mình giải bài này bằng phương pháp quy đổi với
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức ( hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức, mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là?

A. 59,893%
B. 47,104%
C. 38,208%
D. 40,107%

Mọi người giúp mình giải bài này bằng phương pháp quy đổi với
Lê Gia AnnO2<Đốt Z>=0,46-0,25=0,21 mol
Quy đổi Z: CH2: 0,21/1,5=0,14 mol; H2O:0,07 mol(=nNaOH)
-->C2H5OH:0,07 mol
Quy đổi Y: COONa:0,07 mol; C:a mol; H:b mol --->12a+b=2,37g
0,25=0,07.0,25+a+0,25b
-->a=0,18; b=0,21
-->Ctb=2,57 -->Axit 3C: 0,03 mol và 4 C:0,04 mol
-->C2H3COONa:0,03 và C3H3COONa:0,04 là 2 muối phù hợp
-->%mC3H3COOC2H5=58,893%-->A
 
Top Bottom