Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Francais] Cách đọc tiếng Pháp

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ' bắt đầu bởi bonjour, 1 Tháng một 2008.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 72,312

 1. bonjour

  bonjour Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Bảng chữ cái tiếng Pháp có tất cả 26 lettres (chữ cái) với 20 consommes (phụ âm) và 6 voyelles (nguyên âm):
  a _ a
  b _
  c _
  d _ đê
  e _ ơ
  f _ ép(phờ)
  g _ giê (đọc cong lưỡi)
  h _ at sờ (cong lưỡi)
  i _ i
  j _ gi
  k _ ka
  l _ eo(lờ)
  m _ em(mờ)
  n _ en(nờ)
  o _ o (ko phải ô nhá :D )
  p _
  q _ quy (đọc tròn môi) đọc nó lái giữa âm "uy" và "i"
  r _ e(rờ) hoặc e(grờ) . Chúng ta nên đọc là e(grờ) và khi đọc thì rung cuống họng theo cách đọc của ng` Pari sẽ hay hơn :)
  s _ ét(x) không đọc cong lưỡi nhé ;)
  t _
  u _ uy (đọc tròn môi) lái giữa uy và u
  v _
  w _ đúp lơ vê :D
  x _ ích(x)
  y _ y(cơ grếch)
  z _ dét(đờ)

  Mình lập topic này để mọi người có thể trao đổi với nhau cách đọc tiếng Pháp sao cho hiệu quả và hay nhất.
  Hi vọng mọi người ủng hộ.
  Đề nghị không spam nhá :D.
   
 2. bonjour

  bonjour Guest


  Cách đọc phụ âm
  _ Tất cả các phụ âm đứng cuối của một từ đều câm (không đọc). Ngoại trừ 5 phụ âm: f, k, l, q, r
  _Hai phụ âm giống nhau , đi liền nhau thì chỉ tính là một phụ âm khi đọc.
  _Có 15 cặp phụ âm ghép, khi đọc một lần phải đọc được 2 phụ âm . tuy nhiên khi ghép vần để đọc thì ta chỉ tính làm một phụ âm : bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gm, gr, pr, st, tr, vr.
  _ Khi đọc , ta ghép một phụ âm và một nguyên âm đọc thành một âm. Nếu nguyên âm đứng đầu thì tách nguyên âm riêng rồi ghép phụ âm và nguyên âm đọc tiếp như trên.
  VD: recul => re/cu/l =>đọc thành "grơ kuyn lờ"
  capable=> ca/pa/ble (bl tách thành 1 phụ âm nnhé) => đọc thành " ca pa (bờ)lờ"
  ici=>i/ci =>đọc là "i xi"
  _Trọng âm của một từ rơi vào vần cuối cùng có đọc . Nếu vần cuối cùng là vần câm thì đọc trọng âm chuyển lên vần ngay trước nó.
  VD: capable thì trọng âm rơi vào "pa" nên khi đọc sẽ thành" ca pạp (bờ)lờ" :D
  _ Trọng âm của một câu : nếu là câu hỏi thì lên giọng ở cuối câu, nếu là câu trả lời thì xuống giọng ở cuối câu nhé. :)
   
 3. bonjour

  bonjour Guest


  1) C
  "C" + a, o ,u => đọc cứng=> ca, co , cuy
  "C" + e, i , y =>đọc mềm=> xơ, xi, xy .
  VD:
  col => côn lờ
  calme=>can(mờ)
  recul => grơ cuyn lờ
  ici => i xi
  cible => xi (bờ)lờ
  cycle => xi (cờ)lờ
  dance => đăng xờ.

  * ç : nếu cái chữ ç này trước các nguyên âm thì các bạn cứ đọc mềm nhé ;)
  ça => xa
  façade => pha xa (đờ) [trọng âm rơi vào "ça"]
   
 4. bonjour

  bonjour Guest


  2) G
  G + a, o ,u => đọc cứng=> ga, go, guy
  G + e, i y =>đọc mềm=> giơ, gi, gi (nhớ đọc cong lưỡi nhá ;) )
  VD :
  gare=> ga g(r)ờ
  gomme=> gom (mờ)
  gite => gít(tờ)
  rigide => g(r)i gít (đờ)
  gage=> ga (giờ)
  garage => ga g(r)a giờ


  ***Chú ý nè***
  G mà đi với a, o, u nhưng lại có "e" chen vào giữa thì các bạn đọc mềm nhé
  VD: george => gioóc giờ
  cageot => ca giô ( chữ "t" ở cuối câm nên ko đọc :D )

  G mà đi với e, i, y mà có "u" chen vào giữa thì đọc cứng
  VD: digue => đi gờ
  guide => ghi (đờ)
  bague => ba(gờ)[/b]
   
 5. bonjour

  bonjour Guest


  3) Q/ Qu :luôn đọc cứng
  VD : coq => cô (cờ)
  liquide => li ki (đờ)
  qui => ki
  que => cơ
  politique => pô li ti cờ
   
 6. bonjour

  bonjour Guest


  4) Ti
  _ Nếu sau "ti" là một phụ âm thì "t" đọc là "tờ"
  VD: actif => ắc ti(phờ)
  active => ắc ti(vờ)
  petite => pơ tit (tờ)
  petit => pơ ti

  _Nếu sau "ti" là một nguyên âm thì "t" đọc là "x"
  VD: initial => i ni xi an(lờ)
  partial => pác xi an(lờ)
  initiative => tách vần này i/ni/ti/a/ti/ve=> đọc i ni xi a ti(vờ)

  _Một số trg` hợp thì "ti" + nguyên âm có thể đọc thành "ch"
  VD: pitié=> pi chi ê
  cái này thì cô giáo đọc thế nào thì các bạn nhớ nhé bởi nó ko có quy tắc mà :D
   
 7. bonjour

  bonjour Guest


  5) Tu
  _Nếu sau "tu" là một phụ âm thì "t" đọc như "tờ" không biến âm.
  VD: habitude => ha/bi/tu/de => a bi tuýt (đờ)
  solitude => xô li tuýt(đờ)
  étude => ê tuýt (đờ)
  attitude => a/tti/tu/de => a ti tuýt (đờ)

  _Nếu sau "tu" là một nguyên âm thì "t" đọc là "ch"
  VD: habituel => ha/bi/tu/el=> a bi chuy en(lờ)
  actuelle =>ắc chuy en(lờ)
  rituel =>g(r)i chuy en(lờ)
  situé => xi chuy ê

  Hôm nay tạm vậy đã nhé
  Tớ phải đi ngủ đây
  :D
   
 8. bonjour

  bonjour Guest


  6) Ch
  phụ âm "Ch" có 2 cách đọc : "s"(cong lưỡi) hoặc "k"(đọc cứng)
  Cái này cũng ko có quy tắc :D

  VD
  chat=> sa
  chatte=> sat (tờ)
  choc => sôc(cờ)
  Chocolat=> sô cô la
  chêne=> sên (nờ)
  orchidée=> oóc ki đê
  archéologue=> ắc kê ô lô gờ
  orchestre=> oóc kétx (tờ)g(r)ờ
   
 9. bonjour

  bonjour Guest


  7) Gn => "nh"
  VD:
  signature => xi nha tuy g(r)ờ
  signal => xi nhan(lờ)
  rossignal => g(r)ô xi nhan(lờ)


  8) Ph => ph
  photo => phô tô
  photographie => phô tô gráp phi
  phare=> pha g(r)ờ
  phase => pha zờ
   
 10. bonjour

  bonjour Guest


  9) s,ss,sc => x
  VD: si => xi
  sable => xa (bờ)lờ
  sa => xa
  passable => pa sáp (bờ)lờ [trọng âm rơi vào "ssa"]
  scie => xi


  10) 1 nguyên âm + "s" + 1 nguyên âm => s đọc thành z
  (đọc mềm)
  phase => pha zờ
  bases => ba zờ
  vase => va zờ
  mise => mi zờ

  11)il/ill: có 2 cách đọc
  _ "il" : fil => phin (lờ)
  facile => pha xin (lờ)
  ville => vin (lờ)

  _"i il"
  fille=> phi ilờ
  famille => pha mi ilờ
  travail => tha vai ilờ
  coquillage => cô ki ilờ

  xong mấy cái phụ âm rồi đấy
  phù #:-S mệt ghê
   
 11. bonjour

  bonjour Guest


  Bây giờ là nguyên âm nhá
  1) a, à ,â =>a
  VD: papa => pa pa
  valable => va/la/ble => va láp (bờ)lờ (trọng âm rơi vào "la")
  camarade => ca ma g(r)a đờ
  vaste => va x (tờ)
  bavarde => ba vác đờ (trọng âm rơi vào "var")
  mât => ma
  âne -> an(nờ)
  là => la
  là-bas => la ba
  pâte => pát tờ
  voilà => voa la

  bây giờ chỗ nào trọng âm thì tớ viết đỏ nhé, cho dễ nhìn :D
   
 12. bonjour

  bonjour Guest


  2) eu, oeu => ơ
  Ex: peu => pơ
  labeur => la bơ (grờ)
  queue => cơ
  peuple => pơ (pờ)lờ
  oeuf => ớp(phờ)
  soeur => xơ(grờ)
  choeur => kơ (grờ)
  coeur => cơ
   
 13. bonjour

  bonjour Guest


  3) oa, oi => oa
  Ex: toi => toa
  moi => moa
  quoi => coa
  savoir=> xa voa (grờ)
  fois => phoa
  boîte => boát (tờ)
  voiture=> voa tuy grờ
  droit => đờ groa
  revoir=> grơ voa grờ
  boa => boa
  noirâtre=> noa grát khờ
   
 14. bonjour

  bonjour Guest


  4) ou, ù, août=>u
  Ex: vous => vu
  nous => nu ("chúng tôi")
  lous =>lu (con chó sói)
  souffle => su phờ (lơ)
  coupable => cu páp (bờ)lờ
  douloureuse => đu lu grơ zờ
  doute => đút (tờ)
  ouf => u phờ
  rougeôle => gru giôn lờ
  où => u
  d'où => đu
  Août => u
   
 15. bonjour

  bonjour Guest


  5) chữ "a" trong cụm "ay" đọc là "ay"
  Ex:
  pays =>pay i
  paysanne => pay i zan nờ
  paysages => pay i za giờ
  paysannerie => pay i zan nơ gri
   
 16. bonjour

  bonjour Guest


  6) chữ "o" trong cụm "oy" đọc là "oay"
  Ex:
  voyage => voay i a giờ
  goyave => goay i a vờ
  croyable => cgoay i a (bờ)lờ
   
 17. bonjour

  bonjour Guest


  7) các chữ "o" trong cụm "one", "onn" , "omm", "or"(sau "r" không có nguyên âm, nếu sau "r" có nguyên âm thì đọc nối "r" với nguyên âm đằng sau nó) => đọc là "o"

  Ex:
  carbone => các bon nờ
  bonne =>bo/nne => bon nờ
  donnateur =>do/nna/teu/r => do na tơ grờ
  gomme => go mờ
  port => po grờ
  forme => phoóc mờ
  torture => toóc tuy grờ
  ordures => oóc đuy grờ
   
 18. bonjour

  bonjour Guest


  8) o, ô, au, eau, as, ot, "o"ss, "o"tt, ol, "o"ll, of, "o"ff, "o"d, "o"c ("c" đọc cứng, không câm) => đọc là "ô"
  Ex: moto => mô tô
  copie => cô pi
  coco => cô cô
  nôtre => nốt t(r)ờ
  rôle => grôn lờ
  auteur => ô tơ grờ
  fautes => phốt tờ
  hameau => a mô
  cadeux => ca đô
  boulot => bu lô
  bol => bôn lờ
  bossu => bô suy
  octobre => ốc tô bg(r)ờ
  choc => sốc cờ
   
 19. bonjour

  bonjour Guest


  9) è, ai, ei, est, "e"l(sau "l" ko có nguyên âm), "e"ll, "e"nn, "e"f, "e"ff, "e"ss, "e"rr, "e"tt, "e"r(sau "r"không có nguyên âm), "e"s (nếu "es" không là vần cuối của từ, nếu là vần cuối thì câm, không đọc) => đọc là "e"
  Ex:
  chères => se grờ
  mère => me grờ
  scène => xen nờ
  paire => pe
  chaise => se zờ
  mais => me
  semaine => xơ men nờ
  c'est => xe
  bel => ben lờ
  quelque => ken cờ
  telles => ten lờ
  cher => se
  veste => vét x tờ
  bref => bờ grép fờ
  cesse => xe xờ
  beige => be giờ
  aide => e đờ
   
 20. bonjour

  bonjour Guest


  10) é, ê, et, ed, ez, đuôi của động từ nhóm 1 ("er"), i"er", y"er", "e"c ("c" đọc cứng), 1phụ âm + "es"(nếu trên 3 chữ cái thì "es" câm) :D=> đọc là ê

  Ex:
  préférable => (pờ) grê phê gra (bờ)lờ
  répétée => grê pê tê
  été => ê tê
  et => ê
  tête => tết tờ
  nez -> nê
  chez => sê
  épicier => ê pi xi ê
  les => lê
  avec => a vếch cờ
  payer => pay i ê
  aller => a lê