Sử 12 Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Hung182828

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tám 2019
121
54
46
21
Hà Nam
THPT A Kim Bảng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
A. Là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam.
B. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
D. Là bước chuẩn bị tất yếu có tính chất quyết định cho sự nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.


Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. giải phóng dân tộc
B. dân chủ tư sản kiểu mới
C. dân chủ tư sản kiểu cũ
D. dân tộc, dân chủ nhân dân

Việc Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương (1951-1953) đã thể hiện âm mưu chủ yếu gì đối với khu vực Đông Nam Á?
A. Thúc đẩy tự do dân chủ ở Đông Nam Á B. Ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản.
C. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại Đông Nam Á.
D. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại ba nước Đông Dương.

Vì sao cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, tư sản, đưa nhân dân nắm chính quyền.
B. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.
C. Lật đổ chế độ tư sản, đưa nhân dân nắm chính quyền.
D. Giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?
A. Cơ cấu kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối.
B. Việt Nam trở thành thị trường độc quyền của Pháp
C. Nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển khá nhanh chóng
D. Kinh tế Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu và bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp.

Trong những năm 1921-1923, các tờ báo do Nguyễn Ái Quốc tham gia viết là
A. Nhân đạo, Đời sống công nhân, Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân
C. Nhân đạo, Sự thật, Người cùng khổ, Đời sống công nhân
D. Sự thật, Nhân đạo, Bản án chế độ thực dân Pháp

Gọi là chính quyền Xô viết vì:
A. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
B. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga).
C. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
D. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN

Mấy câu này khoa quá giúp với :)
 
  • Like
Reactions: giangha13062013

Teemo die

Học sinh
Thành viên
11 Tháng năm 2020
42
48
21
19
Hà Nội
khủng bố IS
Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
A. Là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam.
B. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
D. Là bước chuẩn bị tất yếu có tính chất quyết định cho sự nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.


Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. giải phóng dân tộc
B. dân chủ tư sản kiểu mới
C. dân chủ tư sản kiểu cũ
D. dân tộc, dân chủ nhân dân

Việc Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương (1951-1953) đã thể hiện âm mưu chủ yếu gì đối với khu vực Đông Nam Á?
A. Thúc đẩy tự do dân chủ ở Đông Nam Á
B. Ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản.
C. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại Đông Nam Á.
D. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại ba nước Đông Dương.

Vì sao cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, tư sản, đưa nhân dân nắm chính quyền.
B. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.
C. Lật đổ chế độ tư sản, đưa nhân dân nắm chính quyền.
D. Giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?
A. Cơ cấu kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối.
B. Việt Nam trở thành thị trường độc quyền của Pháp
C. Nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển khá nhanh chóng
D. Kinh tế Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu và bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp.

Trong những năm 1921-1923, các tờ báo do Nguyễn Ái Quốc tham gia viết là
A. Nhân đạo, Đời sống công nhân, Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân
C. Nhân đạo, Sự thật, Người cùng khổ, Đời sống công nhân
D. Sự thật, Nhân đạo, Bản án chế độ thực dân Pháp

Gọi là chính quyền Xô viết vì:
A. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
B. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga).
C. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
D. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN
 
  • Like
Reactions: Hung182828

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
A. Là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam.
B. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
D. Là bước chuẩn bị tất yếu có tính chất quyết định cho sự nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.


Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. giải phóng dân tộc
B. dân chủ tư sản kiểu mới
C. dân chủ tư sản kiểu cũ
D. dân tộc, dân chủ nhân dân

Việc Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương (1951-1953) đã thể hiện âm mưu chủ yếu gì đối với khu vực Đông Nam Á?
A. Thúc đẩy tự do dân chủ ở Đông Nam Á
B. Ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản.
C. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại Đông Nam Á.
D. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại ba nước Đông Dương.

Vì sao cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, tư sản, đưa nhân dân nắm chính quyền.
B. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.
C. Lật đổ chế độ tư sản, đưa nhân dân nắm chính quyền.
D. Giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?
A. Cơ cấu kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối.
B. Việt Nam trở thành thị trường độc quyền của Pháp
C. Nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển khá nhanh chóng
D. Kinh tế Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu và bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp.

Trong những năm 1921-1923, các tờ báo do Nguyễn Ái Quốc tham gia viết là
A. Nhân đạo, Đời sống công nhân, Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân
C. Nhân đạo, Sự thật, Người cùng khổ, Đời sống công nhân
D. Sự thật, Nhân đạo, Bản án chế độ thực dân Pháp

Gọi là chính quyền Xô viết vì:
A. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
B. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga).
C. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
D. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,482
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
A. Là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam.
B. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
D. Là bước chuẩn bị tất yếu có tính chất quyết định cho sự nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.

Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. giải phóng dân tộc
B. dân chủ tư sản kiểu mới
C. dân chủ tư sản kiểu cũ
D. dân tộc, dân chủ nhân dân

Việc Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương (1951-1953) đã thể hiện âm mưu chủ yếu gì đối với khu vực Đông Nam Á?
A. Thúc đẩy tự do dân chủ ở Đông Nam Á
B. Ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản.
C. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại Đông Nam Á.
D. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại ba nước Đông Dương.

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?
A. Cơ cấu kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối.
B. Việt Nam trở thành thị trường độc quyền của Pháp
C. Nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển khá nhanh chóng
D. Kinh tế Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu và bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp.

Trong những năm 1921-1923, các tờ báo do Nguyễn Ái Quốc tham gia viết là
A. Nhân đạo, Đời sống công nhân, Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân
C. Nhân đạo, Sự thật, Người cùng khổ, Đời sống công nhân
D. Sự thật, Nhân đạo, Bản án chế độ thực dân Pháp

Gọi là chính quyền Xô viết vì:
A. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
B. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga).
C. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
D. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN
 
  • Like
Reactions: Hung182828

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. giải phóng dân tộc
B. dân chủ tư sản kiểu mới
C. dân chủ tư sản kiểu cũ
D. dân tộc, dân chủ nhân dân
Bạn ơi câu này chọn A nhé. Dù là bạn hỏi câu theo hình thức trắc nghiệm như á mình hỗ trợ bổ sung xíu câu hỏi này theo hình thức tự luận, để bạn nắm rõ hơn

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng điển hình:
- Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 là thắng lợi to lớn nhất của dân tộc ta trong suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng Lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.
- Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ được ách thống trị của phát xít Nhật và thực dân Pháp, lật nhào ngôi vàng phong kiến tồn tại hơn 1000 năm, giành độc lập dân tộc và lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhà nước do dân và do nhân dân lao động làm chủ. Cách mạng tháng 8 tạo tiền đề và đã mở ra một chiều hướng tiến hành phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là thắng lợi sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc do Đảng lãnh đạo các mặt trận dân tộc thống nhất tiêu biểu là mặt trận Việt Minh đã tập hợp lực lượng yêu nước như là công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức, phần địa chủ phong kiến, các nhà tu hành và cả công chức trong chính quyền cũ để tạo nên lực lượng hùng hậu phân hóa và cô lập kẻ thù và tới đánh đổ chúng
- Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên thành công của một nước phụ thuộc và thuộc địa, do chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua đội tiền phong Đảng Cộng Sản Việt Nam. Một chính đảng ra đời chỉ mới 15 năm, lãnh đạo phong trào thành công và nắm chính quyền toàn quốc.
- Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng bạo lục, kết hợp đấu tranh chính trị cùng với đấu tranh vũ trang, kết hợp khởi nghĩa nông thôn với khởi nghĩa thành thị, đòn quyết định là ở thành thị. Điển hình là nghệ thuật " chớp thời cơ " , hình thái cuộc khởi nghĩa đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
++ Với những đặc điểm trên, cho thấy Cách Mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, làm hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, trong đó nhiệm vụ dân tộc chống đế quốc, giành độc lập dân tộc được đặt lên hàng đầu.

=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử

Trên đây là đáp án tham khảo của mình, bạn có thể xem qua. Có bất kì thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với mình qua wall cá nhân hoặc cmt ngay dưới topic này nhé! Chúc bạn học tốt!!!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom